Uber, ofo a další technologické firmy podepsaly principy sdílené mobility pro lepší kvalitu života ve městech

Upřednostňování lidí před automobily, snižování emisí a podpora sdílení dat. To je několik bodů z dokumentu nazvaného Principy sdílené mobility pro obyvatelná města, které podepsalo patnáct celosvětově působících technologických a dopravních firem. Mezi nimi i Uber, ofo a BlaBlaCar, jež působí v České republice.

Nové technologie a způsoby přepravy už nyní narušují status quo a mění způsob, jakým se lidé pohybují. Tempo inovací je rychlé. Vedle nových příležitostí však přináší také rizika – dnes přijatá rozhodnutí ovlivní dopravní infrastrukturu, která se bude používat po desetiletí.

Vize pro zlepšení kvality života ve městech

Principy sdílené mobility představují jasnou vizi pro budoucnost měst a propojují představitele měst, soukromé společnosti a neziskové organizace, které se snaží o zlepšení kvality života ve městech.

Všech patnáct firem, které dokument podepsalo, má výrazný vliv na to, jakým způsobem lidé žijí a pracují ve městech po celém světě. Jde o BlaBlaCar, Citymapper, Didi, Keolis, LimeBike, Lyft, Mobike, Motivate, ofo, Ola, Scoot Networks, Transit, Uber, Via a Zipcar. Přes tyto firmy se denně uskuteční 77 milionů jízd – jejich služby využívá 10 milionů lidí.

Principy sdílené mobility pro obyvatelná města jsou tyto:

  • Společně plánujeme města a mobilitu v nich.
  • Upřednostňujeme lidi před auty.
  • Podporujeme sdílení a efektivní využívání vozidel, silničních pruhů a chodníků.
  • Jednáme s dotčenými aktéry.
  • Podporujeme spravedlnost.
  • Stojíme v čele transformace směrem k budoucnosti s nulovými emisemi a obnovitelnou energií.
  • Podporujeme přiměřené poplatky za využívání všech služeb.
  • Chceme, aby měla veřejnost užitek z otevřených dat.
  • Snažíme se o vzájemnou propojenost služeb.
  • Zastáváme názor, že autonomní vozidla v hustě osídlených oblastech by měla být  provozována pouze ve flotilách.

„Cílem ofo je vytvářet spravedlivější a propojenější svět. Víme, že naše ekologická a cenově dostupná platforma pro sdílení kol může mít výrazný a dlouhodobý pozitivní dopad na města. Jako celosvětový lídr v oblasti bezstanicového půjčování kol jsme rádi, že jsme se k této iniciativě mohli připojit a že můžeme společně s dalšími partnery přispívat ke zlepšování životů lidí a komunit po celém světě,” říká Chris Taylor, šéf ofo v Severní Americe.

„Hrdě podporujeme Principy sdílené mobility pro obyvatelná města. V Uberu věříme, že cíl redukovat soukromé vlastnictví aut sdílíme s lidmi a městy po celém světě. Technologie sama o sobě není řešením městských problémů. Když se ale udělá dobře – a ve spolupráci s ostatními –, věříme, že sdílená mobilita má potenciál přispět k lepšímu světu pro nás všechny,“ míní Andrew Salzberg, šéf přepravní strategie a výzkumu v Uberu.

Total
16
Shares
Další články