Praha si solární koše pochvaluje, svozy odpadů snížily o 95 procent. Rozšíří je do dalších lokalit

Hlavní město Praha po půlročním testování vyhodnotilo využívání solárních košů. Podle závěrů tento typ košů dokázal ušetřit 830 tisíc korun a počet svozů odpadů klesl o 95 procent. Praha je proto chce rozšířit do dalších lokalit.

Testované koše značky Bigbelly čerpaly energii ze slunečního záření prostřednictvím fotovoltaických článků. V případě zaplněnosti obsah lisují a díky senzorům a napojení na online dispečink rovnou kontaktují svozovou firmu.

„Výsledky projektu jsou velmi pozitivní. Ukázalo se, že tyto koše jsou skutečně efektivní. Díky snížení počtu svozů ušetří městu peníze a vzhledem k tomu, že svozová auta k nim vyrážejí méně často, přispívají také k lepšímu životnímu prostředí. Nyní budeme řešit, za jakých podmínek a do jakých lokalit bude nejvýhodnější je dále použít,“ komentovala výsledky půlročního pilotního provozu solárních košů pražská primátorka Adriana Krnáčová.

„Oproti běžným košům se snížil počet svozů o 95 procent. Pokud to převedeme do finančního vyjádření, za půl roku tato technologie ušetřila přes 830 000 korun bez DPH,“ uvedl Vladimír Zadina, ředitel odboru Smart Prague v městské firmě Operátor ICT, která je v hlavním městě pověřena zaváděním a testováním inovativních řešení.

Dodavatelem služby byla společnost VERB Group, se kterou OICT podepsal smlouvu na pronájem 30 košů Bigbelly pro pilotní projekt za 1 854 000 korun bez DPH. Její součástí byla také licence na software a datové připojení pro zmíněnou komunikaci.

Jak koše efektivně využít

Testovací provoz košů byl podle Operátora ICT bezproblémový a nemusely být řešeny žádné významné technické závady. Během provozu byla pro komfortnější otevírání doinstalována nášlapná madla a popelníky na horní desku koše.

Operátor ICT má teď spolu s Pražskými službami a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy za úkol vypracovat návrh dalšího postupu, jak koše co nejefektivněji využít. Rada hlavního města jim to uložila na základě závěrečné zprávy.

„Důležité pro budoucí využití košů bude vytipovat vhodné oblasti v hlavním městě, kam je umístit, aby měly podobnou efektivitu jako v testovacím provozu. Dále spolu s Pražskými službami vytvoříme koncept, jak systém na základě poznatků z pilotního projektu co nejlépe nastavit pro plný provoz. Zásadní bude to, aby data o provozu, která koše generují, vlastnila a spravovala Praha, potažmo městský podnik, který k tomu určí,“ doplnil Zadina.

Testovací provoz byl totiž prováděn formou služby, kterou kompletně poskytl externí dodavatel. Praha tak nemá k cenným nasbíraným datům žádný přístup. To chce ovšem do budoucna změnit, protože by ráda i tato data napojila do plánované Datové platformy Prahy. O ní se ovšem zatím už několik měsíců jen mluví a Operátor ICT ji stále nedokázal spustit.

Do budoucna má však datová platforma představovat jednotné místo pro sběr a vyhodnocování všech relevantních dat o městě, včetně těch z chytrých košů. Bude tak zajímavé sledovat, jaký další postup Praha, potažmo Operátor ICT zvolí.

Total
0
Shares
Další články