Podnikání v cloudu? Pro živnostníky samozřejmost, pro větší firmy řešení zatím chybí

Cloud nepředstavuje jen úložiště pro společné sdílení dokumentů. Dnes je již vnímán jako plnohodnotná varianta firemní infrastruktury a ekonomické systémy nebudou mít šanci na úspěch, pokud nebudou vyvíjeny pro cloud.

V Česku však dnes prakticky neexistuje cloudový ekonomický systém, který by dokázal funkčností uspokojit střední a větší firmy. Naopak pro živnostníky s jednoduchou agendou je takových systémů několik a praxe ukazuje, že účetnictví v cloudu podnikatelé i menší firmy oblíbili.

V posledních letech se velmi změnilo obecné chápání cloudu pro profesionální využití. Od úložiště pro společné sdílení dokumentů se náhled výrazně posunul a nyní je cloud chápán jako plnohodnotná varianta použitelné infrastruktury.

Na to má velký vliv i to, že do praxe přichází stále více mladých lidí, pro které je sdílené prostředí od malička naprostá samozřejmost. Při rozhodování pak netrpí předsudky a rozhodují se na základě objektivních argumentů.

Řešení s reálným přínosem, a nikoliv jen módní trend

Firmy ale primárně neřeší, zda bude jejich ekonomický systém v cloudu či nikoliv. Nezajímají je módní trendy. Podstatné je především to, zda jim nový systém přinese výhody, které jim usnadní fungování, zda získají nové zakázky nebo zvýší svou efektivitu a zisk.

Pokud takové výhody přinese nový systém právě proto, že je v cloudu, tak ho určitě zvolí. Proto třeba výrobní firmy, kde je stěžejní byznys založen na důsledně nepřetržitém provozu infrastruktury, se do cloudu tolik nehrnou.

Nabídka je omezená

V současné době však v Česku prakticky neexistuje cloudový ekonomický systém, který by dokázal funkčností uspokojit střední a větší firmy. Všechny nové ekonomické systémy, které vznikají a budou vznikat, už ale nebudou mít šanci na úspěch, pokud nebudou vyvíjeny pro cloud.

Vhodnou technologií se systém dá vyvíjet multiplatformně a provozovat jak ve veřejném cloudu, tak v cloudu privátním. V takové univerzálnosti je jednoznačně budoucnost ekonomických systémů a nejen jejich.

Díru na trhu jsme si všimli i my v Solitei, a proto jsme vyvinuli řešení celého ERP systému v cloudu. V horizontu několika málo let by měl pokrýt potřeby většiny segmentů trhu. Pro živnostníky s jednoduchou agendou však již funguje cloudových systémů několik. Ten nejrozšířenější – iDoklad – využívá 180 tisíc podnikatelů a menších firem.

OSVČ, zapomeňte na krabici od bot

Potenciál cloudových výhod v současnosti nejvíce využívají živnostníci a malé firmy k propojení s účetními firmami. Ty nejsou omezeny na klienty v „dochozí“ vzdálenosti, kteří by jim předávali potřebné dokumenty v krabici od bot.

S online fakturačním systémem například pro vystavování faktur nebo vedení skladů se na ně může účetní přímo napojit, importovat aktuální data do svého systému a v reálném čase počítat mzdy, uspokojovat potřeby státních institucí a podobně.

Podle průzkumu mezi uživateli iDokladu, kteří předávají podklady svému účetnímu, je jich 24 % na systém svého účetního přímo napojeno. Stejný podíl pak může svému účetnímu poskytnout jen přístup do systému. Skoro polovina uživatelů tak již naplno využívá výhod účetnictví v cloudu.

Úspora nákladů je individuální

Existují obchodní modely, které předkládají hlavně poskytovatelé cloudu, z nichž vyplývá drtivá úspora cloudového řešení. Ve skutečnosti je však nezbytné propočítat přínos pro konkrétní firmu individuálně. Pro začínající firmy, startupy nebo živnostníky je ekonomická výhoda cloudu jednoznačná. S téměř jakýmkoliv notebookem se připojí všichni ke cloudovému systému a nic jiného není potřeba.

U větší firmy je už okolností ke zvážení víc. Především to, zda firma opravdu ušetří za IT specialistu, nebo ho stejně bude potřebovat kvůli ostatní infrastruktuře. Dále je třeba si ujasnit, zda bude daná společnost opravdu inovovat všechny servery jednou za tři roky, jak se předpokládá v některých převratných studiích. U větších podniků se zpravidla ukáže, že firma stejně bude nějaké servery provozovat interně, nepotřebuje je obměňovat tak často a stále pro ni bude nezbytné mít vlastní tým IT podpory.

Total
5
Shares
Další články