Petr Palas (Kentico): CMS v roce 2019 – od headless k obsahu jako službě?

Hlavním trendem ve vývoji systémů pro správu obsahu (dál jen CMS) se v posledních dvou letech stalo headless CMS. Nástroj, který neslouží už jen pro správu webových stránek, ale umožňuje tvořit obsah a z jednoho místa ho přes API dostat na jakékoliv zařízení. Na světový trh vstoupila celá řada startupů nabízející headless produkty a také firmy vyvíjející tradiční CMS začaly ke svým produktům přidávat API vrstvy, aby mohly nabídnout alespoň hybridní řešení. Co ale CMS trh čeká v roce 2019?

Headless zatím zajímá především vývojáře

IT specialisté a vývojáři využívají headless CMS ve chvílích, kdy hledají více flexibilní alternativu ke klasickému CMS. Často totiž cítí, že tradiční nástroje omezují jejich kreativitu a neumožňují jim využívat moderní vývojářské frameworky.

Vývojové týmy chtějí být více agilní. Přesunují se proto ke cloudu, architektuře postavené na micro-services a DevOps. Chtějí se tím vyhnout omezením, která na ně čekají v tradičních monolitických architekturách.

Podle výsledků našeho nedávného průzkumu o headless CMS to vypadá, že headless v roce 2019 přestane být novinkou pro úzkou skupinu zákazníků a stane se mainstreamovou technologií.

Je ale headless CMS připravené tento skok udělat? Nesmíme zapomínat na to, že jako nástroj neslouží jen vývojářům, ale musí také podporovat potřeby netechnických uživatelů.

Co udělat proto, aby headless dobře sloužil businessu?

Často se setkávám s názorem, že headless CMS postrádá některé základní věci, které uživatelé od CMS očekávají. Například náhled, workflow, práci s obrázky, správu navigace, taxonomii nebo správu odkazů. Do jisté míry a určité chvíle to byla pravda. Ale s tím, jak headless CMS dospívá, se už i tyto možnosti stávají standardem.

Uživatelé headless CMS si stěžovali na to, že nejsou schopni vytvořit v tomto nástroji nové stránky bez pomoci vývojářů. Proto firmy vyvíjející headless CMS představily koncept obsahových komponent (content components), které marketérům umožňují skládat webové stránky z předdefinovaných elementů, které pro ně vývojáři připraví.

Uživatelé si ale také nebyli jisti, jestli budou s pomocí headless CMS schopni nastavit a spravovat personalizaci obsahu, marketingovou automatizaci nebo e-commerce. Dnes už je toto vše možné pomoci kombinování headless CMS s dalšími nástroji za pomocí programového rozhraní (API).

Technologie jako taková je tedy na další krok vpřed připravená. V současnosti opravdu můžete headless CMS bez problému využít k tomu, abyste připravili a zveřejnili obsah v jakémkoli komunikačním kanálu nebo zařízení. Je to ale dost na to, aby ji začalo využívat více firem?

Marketing si potřebuje udělat pořádek v obsahu

CMS byl kdysi vytvořen jako nástroj, který by měl umožnit netechnickým členům týmu spravovat obsah webových stránek. V rámci firmy či týmu bylo jen málo lidí, kteří k němu měli přístup a kteří ho opravdu pravidelně využívali.

Od té doby se ale mnohé změnilo. Obsah se stal v rámci marketingu strategickou položkou a jeho řízení a správa velmi komplexní záležitostí. Na jeho přípravě se podílejí lidé napříč celou firmou a vznikly nové pracovní pozice pro obsahový marketing.

U tradičních CMS to ale pořád vypadá, jako by se zasekla někde v prehistorii a novou situaci nedokázala vůbec reflektovat. Ve své podstatě jsou stále užívána spíš jako úložné systémy. Stala se statickým úložištěm publikovaného obsahu, zatímco všechna příprava a spolupráce včetně obsahové strategie, plánování, psaní a schvalování obsahu jsou často dělány v úplně jiných nástrojích.

Texty se často tvoří ve Wordu a dokument se pak kvůli úpravám několikrát přehazuje e-mailem mezi obsahovým stratégem, copywriterem, autorem a dalšími osobami. Jakmile je text hotový, někdo ho zkopíruje, vloží finální verzi do CMS a klikne na tlačítko „publikovat“. To všechno pak řídí obsahový stratég, který na celý proces dohlíží a poznamenává si aktuální stav do rozsáhlé excelovské tabulky.

A tím ještě nekončíme. Obsah se často šíří a zadává do několika různých CMS, PIM, DAM nebo ERP systémů, stejně jako třeba do různých složek na Dropboxu, v Google Docs a dalších aplikací. To vše vede k duplikacím a nekonzistentnímu obsahu. Problém je, že tyto systémy spolu navzájem nespolupracují.

Obsah se stává čím dál víc důležitým, firmy do něj investující více prostředků, ale doba jejich návratnosti se kvůli výše zmíněnému problému prodlužuje.

CMS jako takové by tedy nemělo být jen nástrojem pro publikaci, mělo by pojmout životní cyklus obsahu komplexně. Mělo by být místem, ve kterém mohou všichni uživatelé na obsahu pracovat společně a mít jistotu, že ho tam vždy najdou v aktuální podobě. Současně by měly mít možnost sledovat a vyhodnocovat, jak se jejich obsahu u zákazníků daří.

Pro takový systém ještě neexistuje žádný konkrétní název. Můžeme ho nazvat například „Content as a Service“ (obsah jako služba) nebo agilním CMS. Trh ale možná přijde s úplně jiným pojmenováním.

Content as a Service realitou v roce 2019

V CMS odvětví se o Content as a Service přístupu mluví už nějakou dobu. Věřím, že právě rok 2019 bude tím, kdy se tato vize naplní.

Content as a Service bude stavět na headless architektuře, bude v cloudu a bude založen na práci s obsahem nezávislým na komunikačním kanálu. Ruku v ruce s tím bude zaměřený na řešení problémů koncových uživatelů.  Umožní spolupráci v rámci celého životního cyklu obsahu – od přípravy obsahové strategie a plánování, přes tvorbu a autorizaci až po analytiku a optimalizaci.

Takový nástroj nahradí nebo propojí současná obsahová úložiště a nespolupracující nástroje. Odstraní nesoulad v obsahu a přinese konzistentní obsah skrze všechny komunikační kanály.

Firmy takové řešení potřebují a ze strany marketingových oddělení je o něj zájem. Můžeme očekávat, že ho v roce 2019 nabídne několik firem, které se budou chtít na přeplněném trhu odlišit. Nezáleží na tom, kdo bude první. Vítězem budou v každém případě firmy, které se díky tomuto nástroji stanou více agilními a svým zákazníkům budou poskytovat lepší zákaznickou zkušenost.

Total
1
Shares
Další články