Komentář: PSD2 je příležitost především pro samotné banky

V polovině září začaly v EU platit nové části směrnice o platebních službách (PSD2), jejímž cílem je zvýšit bezpečnost plateb, a to zejména v online prostředí. Má k tomu dojít prostřednictvím tzv. silné autentizace. Její princip spočívá ve využití kombinace dvou faktorů ověření. Právě otázkám bezpečnosti je v médiích věnována největší pozornost.

Peter Ivanka, expert na bankovní sektor a Daniel Buchta, Senior IT Architect ve společnosti Softec

Mnohem méně se hovoří o otevřeném bankovnictví a vlivu PSD2 na samotné banky, jež nemusí řešit otázku získání bankovní licence. Mohou se tak přímo soustředit na způsoby využití nových dat, ke kterým díky PSD2 získají přístup. Tato data jim mohou pomoci lépe pochopit situaci klienta a personalizovat nabídky, tzn. nabízet mu takové produkty, které v dané chvíli potřebuje.

Klíčovou pro využití plného potenciálu, který PSD2 bankám nabízí, je schopnost na nové informace reagovat rychle, tedy využívat data v reálném čase. Data by neměla být jen předmětem analýzy, ale měla by se stát i součástí aplikační architektury. Proto je pro banky důležité zahrnout do své infrastruktury tzv. data streaming technologie. Princip data streamingu je založen na přenosu neustále vznikajících dat z více různých zdrojů, která jsou okamžitě zpracovávána bez toho, aby byly v daném momentu přístupné všechny údaje najednou, jako je tomu v případě datových skladů a jezer (data lakes). Je možné si to představit jako technologie používané pro doručování obsahu přes internet na zařízení jako je notebook nebo mobil, které umožňují klientům přistupovat k obsahu okamžitě, bez nutnosti čekání na jeho stažení (např. Netflix, HBO Go, Spotify, apod.).

Výhodou data streamingu oproti datovým jezerům je rychlost a možnost nepřetržité analýzy dat v reálném čase bez toho, aby bylo nutné data nejdříve ukládat. Je založený na škálovatelném přenosu s rychlou odezvou, což jej předurčuje stát se komunikační platformou, která spojuje jednotlivé aplikace a systémy napříč společnostmi i mimo ně. Přináší rychlou návratnost investic zejména díky jeho škálovatelnosti a možnosti postupné integrace (pozn.: škálovatelnost = schopnost systému, sítě nebo procesu zvládnout rostoucí objem práce nebo jeho potenciál rozšířit tak, aby mohl tento nárůst zpracovat. zdroj: it-slovnik.cz). Navíc pozitivně ovlivňuje úspěšnost komunikace se zákazníky díky orientaci na jejich aktuální potřeby a situaci. Dobrou zprávou je, že technologie potřebné k realizaci tohoto záměru jsou v současné době připraveny pro komerční využití, což potvrzuje i naše praxe v oblasti IT.

Příkladem v kontextu PSD2 může být třeba situace, kdy si klient v internet bankingu nebo v mobilní aplikaci banky připojí svůj účet z jiné banky. Ten představuje nový zdroj informací, které bance umožní klienta lépe poznat. Banka mu například na základě zůstatku na účtu chce nabídnout úvěrový produkt, přičemž zákazník může mít na jiném účtu prostředky, které mohou indikovat spíše potenciál k prodeji investičních produktů. Navíc pro banku už samotná informace, že jiná banka se prostřednictvím rozhraní napojila na účet jejího klienta, je nová, důležitá. Taková informace by měla indikovat potřebu rychlé reakce – například z pohledu udržení si klientů. Banky, které dokážou na podobné události rychleji a lépe reagovat, získají konkurenční výhodu. Naopak ty se sníženou schopností reakce v reálném čase mohou postupně o své klienty přicházet.

Konkurenční tlak zesilují také již zmiňované fintechy, které mohou také na základě souhlasu klienta přistupovat k údajům o jejich účtech a transakcích, nebo iniciovat platby. Fintechy se snaží přicházet s inovativními službami a aplikacemi. Příkladem může být třeba aplikace osobního finančního poradce, která využívá analýzu transakcí na běžných účtech.

V česko-slovenském prostoru získalo licenci národní banky zatím jen málo fintechů. Na Slovensku mezi ně patří K-Pay nebo Viamo. U nás třeba Spendee nebo BudgetBakers, které nabízejí už dnes možnost propojení účtů vícerých (nejen) českých bank. Alternativou je také příchod fintechů, které získají licenci v zahraničí a prostřednictvím tzv. pasportizace ji mohou využít v Česku nebo na Slovensku.

Čím dříve se banky začnou zabývat inovativními řešeními jako je zmíněný data streaming, tím lépe budou připraveny na konkurenční boj s přicházejícími fintechy a s jinými bankami.

Total
38
Shares
Další články