Jak pomocí analýzy chytrých map dělat strategická rozhodnutí

Zpracování a analýza dat je pro úspěšné firmy dnes nezbytností. Většinu dat, se kterými pracují, je pak možné vztáhnout k lokalitě. Lokační analýza se tak stává čím dál častěji využívaným nástrojem. Firmám umožňuje vidět jejich byznys v kontextu místa jejich působení. CleverAnalytics vyvíjí online platformu, kde je možné provádět pokročilou analýzu, díky jednotlivým datovým vrstvám. Lokační analýza má své místo v mnoha odvětvích počínaje retailem, přes bankovnictví až po energetiku.

Služby zabývající se například rozvážkou jídla tak vidí, odkud si jejich zákazníci nejčastěji objednávají jídlo, jakou kuchyni preferují a kde jsou spokojení se službami kurýrů. Na takové otázky odpovídá lokační analýza například společnosti Dáme Jídlo, která aplikaci CleverAnalytics využívá.

V retailu je pak často řešenou otázkou například to, kde otevřít novou pobočku. Lokační analýza pomůže najít místo, kde se pohybuje cílová skupina a které je pro zákazníky zároveň dostupné. Blízkost totiž neznamená vždy dostupnost. Pobočka umístěná v blízkosti sídliště tak nezaručí vysokou návštěvnost. Analýza ukázala, že mnohem dostupnější je pobočka sice vzdálenější, ale v bezprostřední blízkosti MHD nebo v místě, kde se cílová skupina pohybuje přes den, například kvůli práci.

Lokační analýza

Až 80 procent firemních dat lze vztáhnout k lokaci. Location Intelligence, tedy specifické odvětví Business Intelligece, umožňuje zpracování a porozumění komplexním problémům, pomocí vzájemných geografických vztahů. Takovým jevem může být například právě optimalizace pobočkové sítě. Kontext lokace firemních dat na mapě je důležitým prvkem, který jim přináší žádané poznání podnikání. Bez znalosti místní situace se neobejdou rozvážkové služby nebo rozvoj nemovitostí. Pro lokační analýzu jsou podle odborníků z CleverAnalytics důležitá nejen data, která může firma analyzovat, ale také mapové podklady, na kterých se data vizualizují.

S jakými daty lze pracovat?

Každá firma má k dispozici svoje vlastní interní data. Nemusí tak k analýzám nutně používat data externí. Jejich využitelnost se liší projekt od projektu. Každá firma ale produkuje velké množství dat o svých zákaznících a jejich chování.

Česká spořitelna tak například analyzovala návštěvnost jednotlivých poboček, aby mohla svoji síť optimalizovat a neohrozila přitom komfort svých klientů. „Na základě dat a map jsme některé pobočky sice rušili. Šlo ale o ty, kde měl klient alternativu v místě, kde se stejně pohyboval. Pro tato rozhodnutí jsme používali data z karetních operací našich klientů na bankomatech či platbách kartou,” říká Jan Drobný z České spořitelny.

Pobočkovou síť optimalizovala za využití lokační analýzy i Teta drogerie. Díky analýze dat vztažených k lokalitě se snažili zjistit například to, jaký je potenciál nových míst, kde řetězec plánoval otevřít další pobočky. Ale i to jaký vliv budou mít nové pobočky na stávající síť. Pro byznys, jakým je síť drogerií Teta jsou cenná například data z věrnostních programů. Na mapovém podkladu mohou tyto data propojit s demografickými údaji a s tzv. Explosure indexem, který v podstatě určuje místo, kde se nejvíce pohybuje cílová skupina, a tak najít ty nejvhodnější místa pro nové pobočky.

Díky lokační analýze tak mohou firmy zjistit, kde jsou potenciální bílá místa. Nebo také to, které zákazníky pokrývají už existující prodejny. Analýza pomůže rozkrýt i to, jaký je na určitém konkrétním místě konkurenční tlak. Důležitou informací, kterou lokační analýza firmám přináší je to, zda si nekonkurují jednotlivé pobočky mezi sebou. To znamená, zda nepokrývají stejné území dvě pobočky a tím se nekanibalizují. S platformou CleverAnalytics pro lokační analýzu mohou firmy také kalkulovat například s tím, o kolik mohou přijít klientů, případně jak se sníží obrat v případě, že se rozhodnou konkrétní pobočku zavřít.

Interní data pak mohou podle potřeby firmy kombinovat s daty externími. Některá externí data jsou také volně dostupná. Zásobárnou využitelných dat je pak například Český statistický úřad nebo rejstříky a data různých ministerstev a resortů.

 

Total
1
Shares
Další články