IT SPY: Jubilejní desátý ročník vybere nejlepší IT diplomovou práci z ČR a Slovenska

Elitní studentská soutěž o nejlepší IT diplomovou práci startuje svůj jubilejní desátý ročník. Akci ve spolupráci se 19 českými a slovenskými univerzitami organizuje Fakulta informatiky a informačních technologií STU v Bratislavě a společnost Profinit. Odbornou záštitu pak zajišťuje česká a slovenská sekce nejstarší světové vzdělávací a vědecké IT organizace ACM.

Odborná porota loni vybírala desítku finalistů z více než 1600 IT obhájených diplomových prací, a ne jinak tomu bude i letos. Vítěz soutěže se kromě finanční odměny může těšit i na zájem headhunterů a investorů, protože úspěšní účastníci minulých ročníků díky svým inovativním projektům často rozvinuli svoji pracovní dráhu v akademické sféře nebo v soukromém sektoru.

Chybí desetkrát více ajťáků, než dokáží školy produkovat

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je patrný napříč všemi obory včetně IT. Podobné soutěže jsou tak nejen příležitostí pro absolventy, jak se ukázat a doplnit si další položku do CV, ale také pro soukromé společnosti, které mají možnost sledovat ty nejlepší projekty a inovace, které naděje českého a slovenského IT letos představí.

„Jelikož u nás chybí v IT oborech asi desetkrát více zaměstnanců, něž dokáží vysoké školy produkovat, je zájem o nadané studenty už při jejich studiu. Soukromé společnosti proto čím dál častěji spolufinancují výzkumné a vývojové projekty ve spolupráci s vysokými školami. Přidanou hodnotou pak nejsou jen výsledky, ale také potenciální budoucí zaměstnanci. Je pak už jen na studentech, jestli zvolí akademický nebo komerční sektor,“ říká Tomáš Krátký, spoluorganizátor soutěže a Research and Development Director ve společnosti Profinit.

Jeho slova dokládá i loňský vítěz soutěže IT SPY Petr Mánek, kterému se podařilo několikanásobně zmenšit Comptonovu kameru, jež se používá třeba při screeningu onkologicky nemocných pacientů nebo k detekci radioaktivního gama záření. Díky zmenšení může být kamera připevněna k dronu a výrazně tak urychlí třeba mapování zamořeného území po jaderné havárii. Petr Mánek v současnosti pracuje Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT, kde svůj projekt dále zdokonaluje.

Důležitost provazování studia a výzkumu

Potenciál českých a slovenských studentů oceňuje i Juraj Prstek, Knowledge & Efficiency Manager z vývojového centra Valeo Praha, které se zabývá autonomní dopravou a smart mobilitou a je partnerem soutěže IT SPY.

Čeští a slovenští absolventi jsou v oboru velmi ceněni pro své schopnosti a neotřelá technologická řešení, a proto se i my snažíme najít své zaměstnance ještě před tím, než dokončí studium. To je také jedním z důvodů, proč mají mnohé nadnárodní firmy v ČR a na Slovensku své pobočky. Pokud se jako zaměstnanci osvědčí, mají možnost nastartovat zajímavou kariéru a mnohdy získat důležité pozice v pobočkách po celém světě,“ říká Prstek.

Důležitost provazování studia a výzkumu se soukromým sektorem potvrzuje i prof. Mária Bieliková, předsedkyně poroty a děkanka Fakulty informatiky a informačních technologií ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, která je spolupořadatelem letošního ročníku IT SPY: „Pro osobní rozvoj studentů je velmi důležité, aby si vyzkoušeli, co mohou v oboru, který studují, prakticky dělat.

Diplomová práce je jednou z možností, jak to realizovat. Speciálně tehdy, když soukromé společnosti nabízejí studentům zajímavé výzvy, jejichž řešení vyžaduje výzkum. Takováto smysluplná práce studentům umožňuje být nejen při vytváření nových poznatků, inovativních metod, ale i při transferu do praxe. A pro podfinancované univerzity se může jednat i o zdroj příjmu.“

Vítěz soutěže získá kromě akademického uznání také 1000 eur na další rozvoj projektu a vedoucí jeho diplomové práce pak 200 eur jako ocenění za skvělou přípravu studenta. Slavnostní galavečer s vyhlášením vítězů proběhne jako každý rok začátkem prosince v refektáři Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze. Loňský ročník soutěže hodnotil více než 1600 prací ze 17 fakult 16 českých a slovenských univerzit. Většina z nich odrážela nejaktuálnější trendy informatiky, ať už šlo o strojové učení, analýzu pohybu osob nebo řešení pro jednoduchou detekci radioaktivního záření.

Total
10
Shares
Další články