GoodAI v Praze zorganizovalo světově největší konferenci o umělé inteligenci na lidské úrovni

Konference o umělé inteligenci na lidské úrovni se v Praze zúčastnilo víc než 500 lidí. Human-Level AI 2018 se tak stala největší akcí, která kdy byla na toto téma ve světě uspořádána.

Konferenci, na níž vystoupilo na 40 osobností, pořádala česká vývojářská společnost GoodAI. Řečníci pokryli širokou škálu témat od detailních problémů vývoje až po otázky bezpečnosti umělé inteligence a jejích dopadů na společnost a investice.

Špičky oboru na jednom místě

Mezi vystupujícími byli badatelé z předních technologických společností, jako jsou Google Deepmind, Microsoft, FacebookAI Research nebo Uber AI Labs, stejně jako osobnosti z veřejné a akademické sféry, včetně OSN, DERPA, Cambridge University a New York University.

HLAI 2018 sdružila tři zavedené konference – AGI, BICA a NeSy – a přidala další: Future of AI Track, která se v divadle Hybernia zaměřila na širší veřejnost.

Na přednášky z konference se můžete podívat tady.

Šéf GoodAI Marek Rosa, který na konferenci rovněž vystoupil s příspěvkem o roadmapě GoodAI k dosažení umělé inteligence na lidské úrovni, k akci řekl: „Protože tato úroveň umělé inteligence dosud nebyla dosažena, je nezbytné pořádat akce tohoto typu, na kterých se sejdou zainteresovaní lidé z různých oborů a různých konců světa. Dává jim to unikátní příležitost diskutovat o cestách kupředu a potenciálních přínosech a důsledcích takové technologie pro lidstvo.“

Přínosy a rizika umělé inteligence

Jedním z vrcholů konference byl panel „Závod ve vývoji umělé inteligence a jeho sociální dopady“. V panelu zasedlo devět osobností spolu s pěticí finalistů soutěžního kola „Solving the AI Race“ soutěže General AI Challenge, kterou vypsala společnost GoodAI. Zabývali se různými etickými tématy spojenými s umělou inteligencí a diverzita jejich názorů zdůraznila potřebu delší diskuze nad politickými, etickými a společenskými otázkami, které tato mocná technologie nastolí.

Diskuze k článku