Digitální dvojčata: Jak VR a AR mění výcvik i školení bez použití reálného prostředí

Digitalizace, big data nebo strojové učení. To jsou v současnosti pravděpodobně nejvýraznější síly, které posouvají průmysl a technologie kupředu. Společně tvoří fenomén, který známe pod pojmem Průmysl 4.0. V loňském listopadu se v prostorách muzea Škoda Auto v Mladé Boleslavi konala uzavřená konference IDC Manufacturing Forum 2018. Přední české i zahraniční technologické firmy na ní prezentovaly svá řešení, studie a projekty, týkající se efektivity, automatizace a digitalizace v průmyslu. Mezi řečníky byl i Milan Mitošinka z Virtual Everything, dceřinné společnosti technologické firmy Cleverlance. Hovořil o využití technologie digitálních dvojčat.

Technologie tzv. digitálních dvojčat je typickým příkladem, ve kterém digitalizace přináší svému uživateli obrovské úspory a zvyšuje časovou a tím pádem i finanční efektivitu. Jedná se o vytvoření přesného modelu reálného objektu v prostředí virtuální (VR) nebo rozšířené (AR) reality.

Jak digitální dvojčata využívá Airbus

Pokud bychom si měli přiblížit konkrétní využití této technologie, můžeme se podívat např. ke společnosti Airbus, která technologii digitálních dvojčat používá k servisním účelům na svých letadlech.

Airbus má jednoduše řečeno k dispozici přesné digitální „otisky“ letadel, která vyrobil. Tyto otisky, nebo chcete-li dvojčata, jsou přístupná přes VR nebo AR platformu. Firemní mechanici na různých místech po světě pak mají k dispozici VR a AR headsety, a můžou se tak s kompletním modelem letadla seznámit, aniž by ho měli fyzicky před sebou.

Když pak tento typ letadla dorazí do jakékoli servisní stanice na planetě a je na něm nutné udělat složitější opravu, můžou si technici přes headset rozšířené reality promítnout přesné rozložení jednotlivých dílů přímo na trup reálného stroje a s opravou si poradit mnohem snáze. Stejně tak se můžou spojit se specialistou přímo z centrály Airbusu, který jim na dálku pomůže s konkrétní opravou. Úspory oproti dřívějšímu systému, kdy firemní specialisté létali po celém světě a dělali technická školení na reálných letadlech, jsou samozřejmě astronomické, nemluvě o rychlosti celého procesu.

Stačí využít toho, co už firma dávno má

Pořízení kompletního digitálního dvojčete vnímá většina firem jako velice nákladnou záležitost, která vyžaduje mnoho inženýrské i programátorské práce a je tak velice obtížné se k této technologii reálně dostat. Náklady na pořízení opravdu funkčních a využitelných modelů se často mohou pohybovat i v řádech několika milionů korun.

Zároveň ale existují cesty, jak tuto technologii uvést do provozu s mnohem menšími náklady. Stačí pouze využít toho, co už většina firem dávno má. Digitální modely produktů, zařízení, plány prostor a podobně často „leží“ v archivech firem už pro jiné účely. Využít je pro VR/AR platformu se tak naprosto nabízí.

V současné době se navíc jedná o obrovskou obchodní příležitost. Podle předpovědí IDC bude totiž 65 % výrobců do konce roku 2020 používat technologii digitálních dvojčat, což by mělo snížit jejich náklady na odstraňování vad o 25 % a stejnou měrou zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

Podle průzkumu IDC European Vertical Market Survey 2019 celých 13 % firem v České republice již pracuje na platformách pro digitální dvojčata a jedna třetina z těchto firem už má v provozu konkrétní aplikace, nebo pilotní projekty. Toto číslo je sice stále nižší než evropský průměr, ale jasně signalizuje, že i ve středoevropském regionu nabral trend rozvoje této technologie jasný směr. Čeští výrobci se o technologii VR/AR zajímají stále více zejména ve spojitosti s výcvikem a podporou provozu služeb.

Chybí změna myšlení

I v Čechách už existuje platforma, která umožňuje snadné zprovoznění virtuálního dvojčete. Jedná se o Nexus od společnosti Cleverlance. Metodicky je tento produkt zaměřen na práci a tréninkové programy ve VR s hlavním účelem minimalizace nákladů.

Umožňuje firmám uskutečnit požadovaná školení bez odstávky výrobních linek, nebo uzavírání důležitých prostor. Použitím technologie VR se zcela odstraňují geografické bariéry a týmy lidí často rozptýlených po celém světě mohou spolupracovat bez problémů v jediném virtuálním prostoru s možností okamžité zpětné vazby od každého z účastníků.

Nástroje potřebné k uvedení tohoto způsobu školení a výcviku do provozu většina českých firem reálně má. Jediné, co tak schází ke změně je změna samotného myšlení lidí na rozhodujících pozicích.

Total
43
Shares
Další články