Chytrá města pro budoucnost: Čas pro podání přihlášek se chýlí ke konci

V rámci třetího ročníku soutěže Chytrá města pro budoucnost, která je klíčovou soutěží svého druhu v České republice, vyprší na konci června letošního roku lhůta pro podání národních přihlášek. Zúčastnit se jí mohou nejen města, ale také obce a kraje, které se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe a nových postupů a trendů při budování koncepce Smart City. Tomu odpovídá i členění kategorií soutěže na projekty, které zohledňují různé velikosti obcí a regionů, kterých se přihlášené projekty týkají.

Hlavním cílem soutěže, která probíhá s podporou a záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a také řady mezinárodních institucí, je propagace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií celostních modelů Smart City.

Vyhlašované kategorie sledují:

  • dlouhodobé trendy/strategie (kategorie Model),
  • aktivní vliv osobností na prostředí Smart City/region (kategorie Osobnost),
  • konkrétní přístupy pro Chytrou obec, Chytré město, Chytrý region (kategorie Projekt),
  • plánovaný projektový rozvoj Smart city/Region (kategorie Vize/Idea).

Přihlášky do soutěže mohou podávat nejen uživatelé řešení, ale také dodavatelé ve shodě s klíčovým uživatelem či objednatelem služby.

Velmi zajímavým rysem soutěže je i její mezinárodní rozměr. Účastní se jí totiž nejen tuzemské projekty, ale také projekty ze všech sousedních zemí – Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, a navíc ještě Maďarsko.

Jak se do soutěže přihlásit?

Všechny příslušné informace naleznete na internetové stránce https://www.soutezchytramesta.cz/

Zde se můžete detailně nejen seznámit s vyhlášenými kategoriemi, ale také přímo zde vyplníte elektronickou přihlášku. Její vyplnění zabere cca 10 min. Přihláška obsahuje prvotní identifikační údaje.

Po odeslání formuláře přihlášky jej organizátoři ověří a do tří dnů e-mailem zašlou potvrzení o přijetí přihlášky. Rovněž Vám prostřednictvím e-mailu doručí případnou výzvu k doplnění dalších podkladů v souvislosti se základními hodnotícími parametry. Organizátoři nabízejí také možnost konzultace v takových případech. Při přihlášení předpokládají využití standardních informací z období přípravy a realizace projektu, tedy není zapotřebí vytvářet žádné speciální podklady nebo dokumenty.

V případě nominace a rozhodnutí poroty proběhne také návštěva porotců v místě projektu s prezentací a diskusí o projektu.

Přihlásit se můžete zde.

Total
0
Shares
Další články