Česko jako světová špička výzkumu umělé inteligence. Facebook bude spolupracovat s ČVUT i VUT

Výzkum umělé inteligence v Česku nabírá na obrátkách. S Facebookem začnou spolupracovat dvě vysoké školy – pražské České vysoké učení technické a brněnské Vysoké učení technické. Konkrétně jde o program FAIR – Facebook Artificial Intelligence Research, který má za cíl urychlit pokrok v oblasti umělé inteligence.

Podle největší sociální sítě světa se totiž výzkum umělé inteligence často potýká s nedostatečnou infrastrukturou, nástroji a technologií. Facebook se proto tímto způsobem snaží pomoci s řešením technických a infrastrukturních problémů při výzkumu.

Vybraným univerzitám poskytne celkově 22 vysoce výkonných serverů s GPU výpočetními akcelerátory, jež mají pomoci výzkumným skupinám k rychlejšímu zvládnutí výpočetních operací.

Univerzity vybrané do programu FAIR
Univerzity vybrané do programu FAIR

Patnáct univerzit, z toho dvě české

Facebook do svého programu vybral patnáct evropských univerzit, kromě dvou českých taky dvě z Velké Británie a po třech z Francie a Německa. Úspěšné byly taky školy v Belgii, Itálii, Rakousku, Rusku a Švýcarsku.

„Nové servery poskytnuté v rámci programu nám pomohou významně urychlit výzkum v oblastech počítačového vidění a strojového učení,“ řekl docent Ondřej Chum z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

„Díky výkonným serverům zvýšíme výpočetní výkon a výzkumné skupiny budou moci provádět datově náročné výpočty, především v oblasti získávání dat z řeči, zpracovávání obrazu a videa, počítačové grafiky či výpočetní fotografie,“ popsal docent Jan Černocký, vedoucí Ústavu počítačové grafiky a multimédií na Fakultě informačních technologií VUT.

ČVUT a VUT se tak v České republice ve vývoji umělé inteligence připojily ke startupu GoodAI, který Marek Rosa založil, aby si splnil svůj dětský sen. Vložil do něj deset milionů dolarů, které si předtím i sám vydělal. Nám se projekt líbí natolik, že jsme ho vyhodnotili jako Startup roku 2015. A za rok fungování má GoodAI mnoho novinek, o které byste určitě neměli přijít.

Zástupci Facebooku budou rovněž s výzkumnými týmy spolupracovat na spuštění serverů, pomohou s instalací odpovídajícího softwaru a na samotném výzkumu se budou přímo podílet.

„Ve výzkumu umělé inteligence panuje obrovská rozmanitost. Jsme přesvědčeni, že významně urychlíme pokrok a inovace v celém odvětví, pokud předním výzkumným týmům poskytneme potřebnou technologii,“ řekl Yann LeCun, ředitel programu FAIR.

Docenti z unverzit: V naši oblasti výzkumu patříme mezi světovou špičku

K novinkám pro TyInternety na otázky společně odpovídali Ondřej Chum z ČVUT a Jan Černocký z VUT.

Kdy přesně začne vaše univerzity s Facebookem spolupráci využívat v praxi?

Prvním krokem je instalace výkonných počítačů poskytnutých firmou Facebook. K té dojde do konce roku. Výzkumu, který tyto stroje zrychlí, by se měl stát základem pro dlouhodobou spolupráci. To pro naše pracoviště není zcela nová věc, již jsme s jednotlivými odborníky z Facebook AI Research dříve na výzkumu spolupracovali.

Mohli byste konkrétněji popsat, čemu se v rámci výzkumu umělé inteligence věnujete?

Hardware získaný v programu s FAIR je zaměřen na urychlení práce s hlubokými neuronovými sítěmi. V této oblasti se věnujeme několika různým směrům výzkumu. V teoretické oblasti se zabýváme například analýzou vztahů neuronových sítí a ‘klasických’ modelů ve strojovém učení – zejména grafických modelů (graphical models).  Dále se zabýváme porozumění a vyhodnocení důležitosti jednotlivých komponentů topologie hlubokých sítí (aktivace, pooling, regularizace, apod.). V oblasti práce s obrazy se náš výzkum zaměřuje zejména na rozpoznávání obličejů, rozpoznávání objektů v obrazech a vyhledávání ve velkých obrazových databázích.

Jak a kde pak vidíte využití výsledků vašeho výzkumu v praxi?

Tento projekt spolupráce FAIR s univerzitami má za cíl urychlení vývoje v dané oblasti. Projekt předpokládá publikování výsledků výzkumu, kódů a datových sad použitých k dosažení výsledků. To bylo uvedeno i ve výzvě k podávání návrhů projektů, ze kterých Facebook vybíral. V praxi to znamená, že na výsledcích výzkumu jednoho týmu můžou stavět i ostatní. Což zahrnuje i startup firmy.

Co se týče komercializace výsledků výzkumu, ta probíhá, i když to není prioritní zaměření výzkumu na vysokých školách. Typická forma komerční spolupráce vypadá tak, že je výzkumný tým osloven zájemcem o zakoupení či licencování technologie. Z větších projektů našich skupin bych jmenoval spolupráci například s firmami Samsung, Toyota, Electrolux.

Kromě univerzit se v České republice výzkumu umělé inteligence věnuje třeba i startup GoodAI. Na relativně malou zemi se to zdá jako mnoho probíhajícího výzkumu, nebo je to jen zdání?

To není jednoduchá otázka. Pojem “umělá inteligence” lze zahrnout široce, nebo úzce. Ještě před pár lety bychom říkali, “my děláme počítačové vidění, strojové učení, vyhledávání ve velkých databázích dat”, ne umělou inteligenci. Pod vlivem úspěchu strojového učení a hlubokých neuronových sítí, které pronikají do řady oblastí a propojují je, byla potřeba nalézt zastřešující název a tím se stala umělá inteligence.

Ale vraťme se k otázce. Ano, oproti třeba robotice je aktivita v široce definované oblasti umělé inteligence vysoká. Donedávna jste k výzkumu v této oblasti potřeboval dobrou hlavu, kvalitní vzdělání, počítač a řekněme připojení k síti. Teď je navíc potřeba výkonný počítač, ale stále jsou náklady malé, ve srovnání s oblastmi, kde je pro výzkum potřebné drahé přístrojové vybavení, provozní materiál nebo hardware, jako už v dříve zmíněné robotice.

Jak si podle vašeho názoru v oblasti výzkumu AI stojí Česko v mezinárodním porovnání?

Věřím, že v naší oblasti výzkumu patříme mezi světovou špičku. To ukazují naše publikace, jejich citovanost, prestižní granty, na kterých pracujeme, či komerční spolupráce s významnými firmami. Nejaktuálnějším dokladem kvality našeho výzkumu v oblasti relevantní k projektu s FAIR je publikace článku o trénování konvolučních neuronových sítích na jedné z nejprestižnějších konferencí v oboru – European Conference on Computer Vision, která proběhne v říjnu v Amsterodamu. Článek bude prezentován nejprestižnější formou přednášky, touto formou je prezentováno méně než 3 % článků zaslaných na konferenci.

Umělá inteligence Facebooku prolezla 15,6 miliardy satelitních snímků

Tenhle program spustil Facebook letos a jeho náplní je sdílet poznatky v rámci celosvětové vědecké komunity. Nové technologie týmy využijí především v oblastech rozpoznávání a detekce, vzdělávacích systémů nebo při výzkumu neuronových sítí (Deep Neutral Networks).

Pokrok v těchto oblastech může přinést významný posun ve výzkumu umělé inteligence a umožní vyvinout nové služby a řešení v oblasti vědy, zdravotnictví, jazyka či inteligentní automatizace.

Jak se tyto poznatky mohou využít přímo v praxi, ukázal Facebook ve videu.

S výsledky výzkumu se ve svém postu ještě v březnu pochlubil i sám Mark Zuckerberg. „Mnoho lidí žije v odlehlých komunitách a přesná data o tom, kde lidi žijí, často neexistují. Nemůžeme přivést internetové připojení k lidem, pokud nevíme, kde komunity jsou, proto jsme vyvinuli AI technologií, která analyzovala 15,6 miliardy satelitních snímků a vytvořila mnohem přesnější mapu populace,“ uvedl.

I když nás úspěch nejenom českých univerzit těší… Jen aby pak Česko nebylo prvním na řadě, když se inteligentní stroje rozhodnou pomstít své předky, kteří byli zesměšňováni a šikanováni.

Total
0
Shares
Další články