BSC má za sebou úspěšný rok, její tržby vyrostly na 369 milionů korun

Petr Koutný

BSC (Banking Software Company), společnost, která se již více než 25 let zabývá vývojem vlastních softwarových produktů pro bankovní sektor, má za sebou velmi úspěšný rok. Tržby společnosti napříč celou skupinou, jež svůj software prodává zákazníkům v Evropě, Asii i USA, během posledních tří let stabilně rostly o téměř 20 % ročně. V roce 2018 konsolidované tržby BSC dosáhly 369 milionů korun.

Všechny obchodní linie byly profitabilní a růst byl zároveň zaznamenán na všech trzích, kde BSC působí. „Nadmíru výborně se dařilo v České republice a na Slovensku, kde růst přesáhl průměrnou výši, což je dokladem toho, že BSC ani přes zahraniční expanzi nezapomíná na své domácí zákazníky,“ komentuje hospodářské výsledky CEO společnosti BSC Petr Koutný.

BSC myslí i na budoucnost a investice zpět do firemních produktů jsou nejvyšší výdajovou položkou společnosti. Firma do vývoje a výzkumu alokuje významnou část svého provozního zisku. V roce 2018 bylo zpět do vývoje investováno cca 14 % obratu společnosti a více než 80 % vykázaného čistého zisku.

„Do vývoje jsme investovali o celých 62 % prostředků více než v roce 2017. Takto vysoké investice dokazují, že v BSC v budoucnost svých produktů skutečně věříme. V nadcházejících letech se chceme zaměřit především na to, aby nám rostly tržby plynoucí z prodeje softwaru na úkor tržeb z poskytování IT služeb. Právě v softwaru totiž vidíme svou nejvyšší přidanou hodnotu,“ popisuje Koutný plány BSC.

Plánovaná expanze společnosti BSC

Velkým úspěchem BSC byl vstup na americký trh, který v roce 2018 přinesl první reálné výsledky. V průběhu roku 2018 bylo podepsáno několik kontraktů a zároveň byla dokončena digitální transformace prvních bank v USA. V letošním roce čeká BSC spuštění dalších cca pěti bank a firma věří, že v roce 2020 bude počet zákazníků v USA již dvojciferný.

V loňském roce se meziročně zvýšil také počet lidí pracujících v týmech BSC. Počet stálých pracovníků ve srovnání s rokem 2017 vzrostl o 14 % na celkový počet 318 osob při udržení nízké celkové fluktuace na hranici 6 %. Tento nárůst byl tvořen zvýšením velikosti týmů na všech pobočkách.

Total
1
Shares
Další články