Vyhrál soutěž startupů. Proč? Ušetří vám za osvětlení. EnLog se představuje

Nápad dostal na kolejích během svého studia. Na chodbách se svítilo takřka ve dne v noci, on hledal téma bakalářské práce a zapřemýšlel nad tím, jak efektivně ušetřit. „ Zjištění, že se z 98 procent času na chodbách nikdo nevyskytoval, mne šokovalo a utvrdilo v tom, že tento projekt má smysl. Rozvinul jsem jej tedy do dnešní podoby,“ uvádí autor Radim Malinowski.

Výsledkem je projekt EnLog, který dává dohromady osvětlení s přítomností lidí v daném místě a vede k úsporám. Projekt nadchl porotu i publikum v největší startupové show v Moravskoslezském kraji. Show je vyvrcholením několikaměsíční práce v programu na podporu podnikání Green Light VŠB – Technické univerzity Ostrava. Co mu přinesla a kam chce svůj nápad rozvíjet dál?

„Z akcelerátoru si odnáším především poznatek, že je nutné nejprve ověřit, zda má projekt uplatnění na trhu, předtím než investuji peníze a čas do jeho technického řešení a celkové realizace. Pokud fázi ověřování vynecháme, můžeme přijít na trh s něčím, do čeho jsme investovali spoustu času a peněz a zjistit, že o to nikdo nemá zájem,“ říká Radim.

Co je tedy EnLog a jak funguje?

Jedná se o systém pro monitorování pohybu, který se v současné době používá k ověření, zda nedochází k nehospodárnému využívání energie spojené s provozem osvětlení v budovách. „Do prostoru umístíme na dobu 4 až 6 týdnů senzory pohybu a na základě naměřených dat jsme schopni vyhodnotit, zda doba provozu osvětlení koresponduje s přítomností lidí v takto sledovaném prostoru. Jsme tak schopni stanovit potenciál úspor,“ vysvětluje autor.

enlog malinowski 2

Co dál?

Po účasti v Green Light pokračuje vývojem druhé verze systému s tím, že upustil od vývoje vlastních senzorů a rozhodl se integrovat do systému již hotové senzory společnosti CentraLite z USA, což mu ušetří finanční prostředky. Druhá verze eliminuje nedostatky objevené v průběhu prvního testovacího nasazení.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt zahrnující vývoj hardwaru, je tento projekt finančně náročnější. Paralelně s tímto proto hledáme partnery, kteří nám pomohou najít další možná uplatnění systému a přispět k rozvoji celého projektu,“ uzavírá Radim Malinowski.


 

Projekt EnLog se zúčastnil Green Light startup akcelerátoru. Ten realizuje ve spolupráci s partnery Centrum podpory inovací Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Green Light je program na podporu rozvoje podnikání, jehož cílem je motivovat a podpořit zejména VŠ studenty k realizaci vlastních podnikatelských záměrů. Do nového kola akcelerátoru je možné přihlašovat opět na podzim na www.greenlight.vsb.cz.

enlog malinowski

Diskuze k článku