Ve sklepě s Davidem Beškou

Bez Davida Bešky (viz například Beska.cz) se v poslední době alespoň zdánlivě neobejde žádný český program pro startupy a nyní začíná pokukovat i po zahraničí. Mentoring a obecně startupy v Česku jsme tak mohli zevrubně probrat z hlediska jejich pracovní morálky či ochoty naslouchat, zjistili jsme, že jedním z klíčových výstupů z účasti v akcelerátoru je pokora, a popovídali jsme si i o smyslu veškerého toho startupování.