Uzákoní v USA crowdfunding, nový způsob financování startupů?

Získávat prostředky od velkého množství malých investorů se s rozvojem internetu stalo technicky možnou variantou financování startupů a jiných začínajících projektů. Často ale naráží na relativně přísné zákonné úpravy jednotlivých států, které buď přímý vstup veřejnosti v podobě drobných investorů do soukromých společností (neobchodovaných na veřejné burze) úplně zakazují, nebo pro něj kladou přísné podmínky. V USA nyní existuje návrh zákona, který počítá s možností získávat peníze přímo od drobných investorů, a to až do výše 5 milionů dolarů.

Současný stav je takový, že americká soukromá společnost nesmí mít větší počet investorů (vlastníků majetkových podílů) než 499. To v praxi znamená, že oslovovat drobné investory, kteří by vložili do společnosti prostředky v řádu několika tisíců dolarů, pro začínající projekty poptávající kapitál nemá v podstatě žádný význam. Návrh zákona počítá s tím, že do souhrnné výše 5 milionů dolarů by společnosti mohly vybírat prostředky od neomezeného počtu drobných investorů. Omezena by byla naopak nejvyšší možná výše vkladů těchto osob, a to na 10 procent ročního příjmu a maximálně 10 tisíc dolarů.

Získávání vkladů pro menší projekty tímto způsobem by do systému mohlo vnést nové investiční prostředky, kterých hlavně v době krize bývá na finančním trhu méně. Na druhou stranu to s sebou nese celou řadu výzev, například při ochraně těchto vkladatelů. Bude proto zajímavé sledovat, zda se návrh ujme a pokud ano, jak bude systém fungovat v praxi.

Via VB