Státní seed fond odhalil další detaily. Stáhněte si prezentaci

První várku konkrétních informací jsme vám přinesli na konci ledna v článku Stát dá startupům 660 milionů. Zjišťovali jsme, jak je rozdělí. Ten určitě doporučujeme jako úvod do problematiky nebo pro osvěžení paměti. Nyní se celý projekt opět o několik měsíců přiblížil spuštění a k dispozici jsou přesnější údaje.

Smyslem seminářů a proklamovaným záměrem účastníků bylo zejména šíření informací o podobě fondu, které bylo v prvních průzkumech mezi potenciálními zájemci vyhodnoceno jako nedostatečné. Proto věříme, že proti šíření těchto volně dostupných prezentací nebude nikdo nic namítat.

Seed, start-up i venture kapitál

Klíčové byly v tomto ohledu prezentace Petra Očka z ministerstva průmyslu a obchodu a Miroslava Křížka z CzechInvestu. Celý balík prezentací je k dispozici na adrese because.cz/ke-stazeni ve spodní polovině stránky. Z prezentací zároveň vybíráme několik důležitých slidů.

Jak jinak začít, než čísly o samotném Českém rozvojovém, uzavřeném investičním fondu. Na akci se tentokrát více hovořilo i o venture kapitálu, zatímco doposud se pozornost soustředila především na seedovou část fondu. Mimo jiné je patrné, že pro investory méně přitažlivé early-stage investice budou znatelně více zvýhodňovány.

Celkem se počítá se 125 investicemi, přičemž většina z nich bude směřovat do start-up fáze. Tam se počítá s průměrnou investicí fondu 200-800 tisíc eur, pro seed investice to bude 100-200 tisíc eur a investice určené pro rozvinutější firmy nad 5 let by se měly nejčastěji pohybovat v rozmezí 800 tisíc až 1,5 milionu eur. I nadále platí, že nejmenší investice bude smět fond realizovat i bez účasti soukromého investora.

Jak to bude fungovat

Pro lepší orientaci je k dispozici i diagram celého systému realizovaného podle zákona o kolektivním investování. Státem vlastněný fond si ve výběrovém řízení zvolí investiční společnost coby správce, který následně jmenuje výbor poradců, jenž se bude zabývat posuzováním startupů a investic. Výbor by se měl rekrutovat z řad soukromých investorů, jeho podoba a velikost je nicméně součástí nabídky jednotlivých zájemců o pozici správce a o výsledku zatím není rozhodnuto.

Členové výboru ani samotný správce nebudou smět sami investovat, což má zabránit možnému střetu zájmů. Je ale zároveň otázkou, zda se pak pro fungování celého systému najde dostatek soukromých investorů. Ti totiž zároveň musejí investice kofinancovat, u seed a start-up investic ze 30 procent, v případě venture investic z 50 procent.

Cílem nejsou dotace

Podle Očka nemají začínající firmy v Česku dostatek příležitostí, jak získat peníze na rozjezd. Dle citované analýzy se Česká republika umístila v dostupnosti early-stage kapitálu na 26. místě z 27 evropských zemí. Cílem přitom není soukromým investorům konkurovat, ale sejmout z nich část rizika, aby byli motivováni k větší aktivitě. A pokud možno na investicích vydělávat – vybírány mají být projekty s významným ziskovým potenciálem a obchodní plán počítá s výnosy v průměrné výši minimálně 15 procent ročně.

Z analýzy absorpční kapacity provedené v uplynulých měsících vyplynulo, že zatímco firmy mají nejčastěji zájem o investice v jednotkách milionů korun, investoři naopak preferují ziskovější investice v desítkách milionů. Obě skupiny se nejvíce obávají byrokracie a nízké transparentnosti, firmy zároveň očekávají nejen finanční prostředky, ale zejména přidanou hodnotu v podobě know-how či kontaktů.

Máme se těšit, nebo bát?

Mezi hlavní problémy při využívání rizikového kapitálu v Česku z pohledu fondu patří malá informovanost, neznalost principů kapitálových investic, nereálná očekávání začínajících podnikatelů, nedostatky v řízení firmy a malé zkušenosti s přípravou business plánů. Na druhé straně kritici státního fondu, které na pražském semináři nemohl zastupovat nikdo jiný než Ondřej Bartoš, se obávají nedostatečného vyhodnocení až podcenění rizik ze strany fondu, přehnaných valuací pod vlivem přemíry peněz na trhu a jeho celkové deformace.

Petru Očkovi nelze upřít, že z něj sálá upřímná víra v to, že vše dobře dopadne a fond inovativním projektům pomůže. I když dobře víme, že myslet to upřímně nestačí. Faktem každopádně je, že realizaci fondu již nyní podle všeho nezastaví ani deset Bartošů a výsledek aktuální zamilovanosti evropských institucí do startupového prostředí ukáže až praxe.

Rozhodující bude, zda se do projektu zapojí dostatek věrohodných investorů, jaké projekty a jak budou podpořeny, či zda nezvítězí snaha evropské peníze utratit za každou cenu – správce totiž bude odměňován podle výkonu, kam patří i úspěšnost v umísťování prostředků. O případném vyvádění peněz postranními uličkami ani nemluvě…

Miliony poradcům

A když už jsme u těch postranních uliček. Paralelní součástí projektu je také takzvaný CzechEkoSystem, který realizuje CzechInvest. Slouží k přípravě začínajících firem na budoucí komunikaci s investory, se státním seed fondem ale není nijak pevně svázán. Firmy, které touto cestou využijí štědré příspěvky na poradenství a koučink, tak nemusejí o investici nikdy skutečně usilovat.

CzechEkoSystem se opírá o tři externí skupiny – skauty, kouče a poradce. Ti první, často v podobě krajských inovačních center, mají zájemce aktivně vyhledávat, radit jim s přihláškami a v případě jejich zafinancování jsou odměněni. Koučové, neboli mentoři, poskytují poradenství na základě vlastních zkušeností, pomáhají formovat podnikatelský záměr, poskytují kontakty a podobně. Výsledkem je takzvaný Realizační plán, na základě kterého se objednávají služby poradců z nejrůznějších oblastí (právo, marketing, PR, IT a tak dále).

Náklady na koučink jsou účastníkům plně hrazeny a mohou dosáhnout až milionu korun, náklady na poradenství si firmy hradí ze 20 procent a mohou dosáhnout až dvou milionů. A to už je z pohledu začínajícího startupu opravdu koňská dávka poradenství. Celkem je připraveno 60 milionů, zájemci se mohou hlásit od května.

Koučem může být buď podnikatel v oblasti IT se zkušeností alespoň 5 let, nebo člověk s alespoň tříletými zkušenostmi s koučinkem technologicky orientovaných startupů. Nároky na mentory mají být poměrně vysoké, opět tak vyvstává otázka, kde se všichni ti odborníci ochotní zapojit se do tohoto projektu budou brát. Podle neoficiálních informací už CzechInvest přinejmenším část skautů i koučů na základě přihlášek vysoutěžil a je o nich tedy rozhodnuto.

Již brzy ve vašem státě

Pro úplný přehled každopádně doporučujeme prostudování obou prezentací, které nezabere příliš času (mají 24 a 19 slidů). Se spuštěním programu se počítá v září, první investice mají být realizovány na přelomu roku. Pro všechny zájemce bez výjimky platí, že sídlo nebo jádro činnosti musí být mimo Prahu, nesmyslná evropská pravidla jsou v tomto ohledu neústupná.