Startupy rychle nabírají na síle

Informacemi o těch nejzajímavějších a nejnadějnějších startupech, které by neměly uniknout vaší pozornosti, vás zásobujeme celkem pravidelně. V poslední době se ale snažíme toto odvětví sledovat i z většího nadhledu a po nedávném článku o rostoucím potenciálu startupů při volbě povolání přinášíme další zajímavé informace, které jejich ekonomickou, lidskou a tvůrčí sílu demonstrují na konkrétních číslech. Data pocházejí od pracovního serveru StartUpHire a sdružení investorů National Venture Capital Association.

Pořádně hladový trh

Jen zmíněný portál podle společné tiskové zprávy zaznamenal za první tři měsíce letošního roku přes 13 tisíc pracovních nabídek, každý měsíc to průměrně bylo 4400 příležitostí. To jsou nejen vysoká absolutní čísla, ale jde zároveň o nárůst 16 procent proti předchozímu čtvrtletí. Navíc je potřeba zdůraznit, že se jedná pouze o jednu část ještě mnohem většího trhu a celkem je vytvářených míst ještě výrazně více. Podle zakladatele StartUpHire Steva Fredricka je samotný růst výkonnosti startupů, které se ve valné většině opírají o takzvaný „venture“ kapitál, ještě rychlejší. V porovnání s růstem pracovních kapacit asi dvojnásobný.

Firmy, které kdysi vznikly s pomocí této formy investic, dnes údajně zaměstnávají více než 12 milionu Američanů a jen v roce 2008 vyprodukovaly 2,9 bilionu dolarů. Dalšího půl milionu lidí zaměstnávají společnosti jako Facebook nebo Twitter, které se o kapitál investičních fondů opírají dnes. Pro úplnost jen připomeňme, že pojem venture označuje rizikové investice převážně do malých začínajících firem, dnes zejména v oblasti moderních technologií. Investor navýší kapitál společnosti a výměnou za své peníze často získává majoritní podíl. Pokud nápad zakladatelů takového startupu vyjde, po několika letech se investice zúročí prodejem firmy původním vlastníkům nebo dalším zájemcům.

Banky, továrny, startupy

Díky stále zřetelnějším výkonům se startupy stávají i středem pozornosti vlád, které je vnímají (a aktivně podporují) jako jednoho z významných tvůrců nových míst a oživení ekonomiky. To zase zpětně posiluje důvěru investorů a přináší více peněz. Například Spojené státy nedávno přišly s návrhem, který má co nejvíce zahraničních startupů nalákat na jejich území. A ani u nás by více podpory ze strany státu jistě neuškodilo. Jak se totiž stále více ukazuje, tahle investice možná je riziková, ale vyplácí se bohatě.

Via RWW