Slovníček pojmů aneb co by měli znát začínající startupisti

Víte, co je unicorn? Slyšeli jste o business angelech? Znáte rozdíl mezi inkubátorem a akcelerátorem? Říká vám něco zkratka MVP a chápete, co znamená pivotovat?

Pokud se pohybujete v prostředí startupů, jistě jste se setkali s řadou výrazů a slovních spojení, která jsou pro tato prostředí typická. Nováčci ale často tápou, a proto přinášíme slovníček pojmů, který začátečníkům pomůže proniknout do startupového žargonu.

Akcelerátor

Startupové akcelátory jsou programy, které nabízejí poradenství, mentorování a zdroje nezbytné pro rozvoj a škálování startupů.

B2B

Business to business neboli model, kdy firma svými produkty/službami cílí na jiné společnosti.

B2C

Business to customer neboli model, kdy firma cílí na koncové zákazníky, spotřebitele.

Business angel

Jako business angel se označují investoři, kteří podpoří startup v jeho počáteční fázi a poskytnou projektu růstový kapitál, nejčastěji výměnou za podíl ve firmě. Jedním z nejslavnějších business angelů je Jeff Bezos.

Bootstrapping

Bootstrapping znamená ve světě startupů počáteční financování rozjezdu z vlastních zdrojů, tedy bez podpory zvenčí. Tyto startupy, které se označují také jako bootstrapy, následně pokračují v růstu pomocí vlastních prostředků, které generují.

Bridge loan/swing loan

Jde o krátkodobou půjčku, která má pokrýt období, než se podaří zajistit dlouhodobé financování. Toto překlenovací období trvá typicky 1-3 roky.

Burn rate/run rate

Burn rate se používá k popisu toho, jak rychle startup vynakládá prostředky, venture kapitál, na financování režijních nákladů předtím, než začne generovat zisk z vlastních operací. Jde tedy o míru negativního cash flow.

Crowdfunding

Komunitní financování zpopularizovaly platformy, jako je Kickstarter a Indiegogo. Pro řadu startupů nabízejí ideální způsob, jak zpropagovat svůj produkt a získat finance.

Early adopters

První uživatelé, kteří se označují jako early adopters, jsou důležití pro zpětnou vazbu a odladění produktu. Poskytnou nejupřímnější a někdy až příliš přímou zpětnou vazbu. Správná identifikace těchto lidí a komunikace s nimi může být velmi přínosná.

Exit strategy

Zakladatelé startupů často ještě předtím, než začnou podnikat, nebo v průběhu svého startupového dobrodružství, vypracují svou exitovou strategii. Jde o pohotovostní plán, který provádí investor, obchodník, držitel rizikového kapitálu nebo vlastník podniku s cílem zlikvidovat pozici ve finančním aktivu, nebo se zbavit hmotných aktiv podniku, jakmile jsou předem stanovená kritéria buď splněna, nebo překročena.

FMA (Firts mover advantage)

Ne každý startup je první na trhu, ale pokud ano, tak na to chce upozornit investory. Být v něčem první může být výhoda, ale i nevýhoda. Je totiž zapotřebí edukovat trh za pochodu, což se podepíše i na tržbách, které budou jiné než v případě trhu s jasně stanovenou poptávkou.

Freemium

Model, kdy je základní produkt poskytován zdarma, a další vylepšení/přípravky jsou zpoplatněné.

Growth hacking

Growth hacking je spojení popisující marketingovou strategii, která se zaměřuje na rychlé nalezení škálovatelného růstu pomocí netradičních a dostupných taktik, jako je používání sociálních médií. Společnostmi, které tuto techniku efektivně využily, jsou například Airbnb a Foundr.

Hockey stick/hokejka

Jedním z výrazů, které se používají k popisu růstu startupu je hockey stick/hokejka. Myšlenka je taková, že uživatelé, zobrazení stránek nebo příjmy začnou růst normálním lineárním tempem a poté, co je dosažen inflexní bod, růst se rozjede exponenciálním tempem. Investoři hokejky milují.

Inkubátor

Inkubátory se liší od akcelerátorů v tom, že podporují projekty v jejich raných vývojových fázích. Jde o organizaci nebo program, jejichž cílem je pomoci startupům uspět. Startupové inkubátory jsou často neziskové organizace financované jak z veřejných, tak soukromých zdrojů.

Launch

Zahájení provozu, uvedení produktu/služeb na trh.

Lean startup

Jde o metodu, která se používá pro rychlou a levnou validaci obchodního konceptu při zakládání nové společnosti nebo při zavádění nového produktu. Tedy startup začínající s minimálním kapitálem, který se soustředí na získání co nejvíce dat pro vylepšení produktu. Klíčovým faktorem je v tomto případě rychlost.

Minimum viable product (MVP)

MVP, neboli minimální životaschopný produkt, je základní funkční verze nového produktu. Slouží k ověření nápadu v počátečních fázích vývoje a cílí zejména na early adopters. Na základě jejich zpětné vazby jsou následně vyvíjeny další funkce.

Pitch deck

Pitch deck je krátká prezentace podnikatelského plánu ve zkrácené formě. Cílem pitch decku je seznámit investory s klíčovými údaji a co nejpřesvědčivěji se odprezentovat.

Pivoting

Ve startupovém světě znamená pivoting, neboli otáčení, přechod na novou strategii a často s sebou nese zásadní změnu dosavadního fungování společnosti. Může však jít jen o nějakou dílčí oblast. Příkladem pivotingu může být změna platformy při vývoji softwaru, využívání jiné technologie, změna zaměření na jinou skupinu zákazníků a podobně.

ROI (return of investments)

Když investor vkládá své prostředky do startupu, tak chce logicky vědět, co z toho bude mít. Toto je tzv. ROI, návratnost investic a investory často také zajímá, za jak dlouho se jim jejich investice vrátí.

Scale-up/scaleup

Když je řeč o scaleupu, tak máme na mysli vývojovou fázi, kdy společnost výrazně vyrostla, zaznamenala úspěch, rozrostla se a je připravená posunout se o další úroveň. Hlavním úkolem scaleupu je růst na základě určeného obchodního modelu. Podniky v této fázi upevňují a rozšiřují své postavení na trhu, spojují své síly se zavedenými značkami a zjišťují příležitosti pro pokračující expanzi. Vnější investice jsou stále klíčové, ale počáteční otázka „Bude to vůbec fungovat?“ je už zodpovězená.

Seed funding/počáteční financování

První kolo malých investic v rané fázi. Tyto prostředky nejčastěji pocházejí od rodinných příslušníků, přátel, bank nebo investora.

Sweat equity

Jde o praktiku, kdy společnosti dávají prvním zaměstnancům nebo dodavatelům místo hotovosti akcie společnosti. Ve startupovém světě velmi běžná praxe, která se může (ale nemusí) vyplatit.

Unicorn

Společnost, která přesáhne hodnotu jedné miliardy dolarů. Velká vzácnost.

VC (venture capital/venture kapitál)

Venture kapitál se v České republice označuje jako rozvojový kapitál či rizikový kapitál a slouží většinou k financování inovativních projektů nebo k financování rozvoje začínajících firem. Není to úvěrové financování, ale investor obvykle za svoji investici dostává kapitálový podíl ve firmě. Investoři také často využívají formu konvertibilního dluhopisu – tedy půjčky, která se na konci období překlopí do podílu.

Vizionář

Prozíravý podnikatel, který vidí hodně dopředu a je schopen přinést produkt, který je svou dobu velice pokrokový a přelomový. Slavnými vizionáři jsou Richard Branson, Steve Jobs, Elon Musk nebo Walt Disney.

Diskuze k článku