Na evropském trhu venture investorů převažuje poptávka nad nabídkou

Na druhou stranu, tento menší objem kapitálu má ve výsledku pozitivní efekt z pohledu investorů. Díky tomu, že si mohou více vybírat, a investici tak dostanou jen ty nejlepší projekty, mají investoři při výstupu mnohem lepší výsledky vzhledem k výši investic a valuaci společností. Všeobecně pak evropský trh rizikového kapitálu vnáší do společností méně peněz a méně si jich také investoři odnesou při výstupu. Jinými slovy, při investici vloží investor méně peněz a cena společnosti je menší, ale při následném prodeji podílu je také cena společností nižší než v USA a absolutní příjem investora nižší; celkově ovšem oproti výši investice vydělá evropský investor více než americký. Studie od Earlybird, německé investiční společnosti, evropský venture capital trh navývá „trhem nakupujících“. Tedy trhem, který zvýhodňuje malý počet investorů oproti velkému počtu prostředky shánějících podníkatelů. Více, včetně podrobnějších statistik o výši investic v různých fázích vývoje společností a jejich návratnosti, jakož i o celkových objemech prostředků v této branži v Evropě a USA, v přiložené prezentaci: