Lime bojuje proti nevhodnému parkování, zavádí pokuty 100 korun

Lime zpřísňuje pravidla pro parkování. V červených zónách, kde je parkování zakázáno, nově zavádí pokuty ve výši 100 korun. Tato suma bude připočtena k ceně výpůjčky. Snaží se tak prohlubovat své úsilí udržet v ulicích pořádek a zabránit nevhodnému parkování.

Rozhodnutí o umístění červených zón vychází z jednání s městskými částmi, Magistrátem hlavního města, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých i z dosavadních terénních průzkumů firmy Lime.

„Chceme, aby byla naše služba přínosem pro všechny Pražany. K tomu je potřeba, aby její pokrytí bylo co nejširší a zároveň respektovalo charakter města. Červené zóny tedy zohledňují naše pečlivé mapování terénu a zároveň vycházejí z pravidelných jednání s městem i jednotlivými městskými částmi,“ komentuje smysl zón se zákazem parkování provozní manažer Limu Ondřej Široký.

„Od našeho vstupu do Prahy rovněž analyzujeme a zaznamenáváme místa, která jsou pro parkování kol i koloběžek ideální. Jejich souřadnice pak poskytujeme městu, aby je mohlo zohlednit při budování infrastruktury,“ dodal Široký.

Diskuze k článku