Khan Academy přináší vzdělání přes YouTube

Všechno začalo, když Khan v roce 2006 pomáhal svým příbuzným na základní škole zvládnout základy matematiky. Kvůli velké vzdálenosti zvolil jako formu tohoto doučování tvorbu krátkých YouTube videí věnovaných problémovým tématům. Videa měla úspěch, a přestože v té době Khan pracoval v investičním fondu, brzy zjistil, že jej více než vydělávání peněz baví pomáhat lidem:

„Pomáhat lidem mě naplňovalo. Ne natolik, abych opustil svou práci, nicméně idea, že bych mohl pravidelně zasáhnout a měnit životy milionů lidí, na mě měla velký vliv.“

Khan Academy, jak celý projekt časem pojmenoval, nyní obsahuje více než 2,5 tisíce informativních videí z oborů jako amtematika, chemie, fyzika, biologie a finance. Všechno videa jsou zdarma a projekt nyní funguje díky příspěvkům od dárců. To by se časem mohlo změnit, prý přichází v úvahu několik modelů, jak získat prostředky vlastní aktivitou. Žádný z modelů nicméně nepřipouští, aby stěžejní videa nebyla pro veřejnost zdarma i do budoucna.

Via VB