Inkubátory v Česku a na Slovensku si začaly vyměňovat zkušenosti

Pravidelných videokonferencí, které spolupořádá InovaJET, Node5 a JIC, se nyní účastní také StartupYard, eClub, The Spot, VŠB Technické univerzity Ostrava a Technologické centrum Hradec Králové. První videokonference se konala v polovině roku 2012, do konce loňského roku proběhla druhá a 22. dubna 2013 i třetí videokonference. Další se plánuje na červen. Vše proto, aby ostatní měli šanci funkční modely převzít a do nefunkčních se ani nepouštět.

„Všechny organizace tohoto typu se setkávají se stejnými problémy, na jedné úrovni řeší vlastní přežití, to znamená kde sehnat peníze, jak nastavit financování a jaké mají být příspěvky od firem, aby se inkubátor uživil. Na druhé úrovni řeší vlastní rozvoj inkubovaných firem a práci s komunitou. Když spolu manažeři inkubátorů mluví, tak si uvědomí, že v tom nejsou sami, že stejné problémy řeší všichni. Navíc mohou od kolegů převzít úspěšně vyzkoušená řešení,“ říká Jana Hodboďová z InovaJET.

Většina inkubátorů u nás a na Slovensku více či méně bojuje se svou finanční soběstačností. Výměna zkušeností mezi jednotlivými inkubátory může být finančně efektivní, protože vždycky je lepší poučit se z úspěchů a neúspěchů ostatních, než za drahé peníze dospět k podobným zkušenostem. Dalším účelem pravidelné komunikace je informovat se vzájemně o činnosti jednotlivých inkubovaných firem.

„Je dobré vědět, co zajímavého se děje a čím se zabývají firmy v jiných inkubátorech. Jednak abychom věděli, zda mají naše firmy konkurenci jinde, a také proto, že někdy je pro firmy velmi přínosné spolupracovat,“ říká Hodboďová. Na poslední videokonferenci se inkubátory radily o tom, jaké jsou nejlepší způsoby práce s komunitou. Své zkušenosti sdělovalo Jihomoravské inovační centrum a poradilo například, jak pracovat se startupy v pokročilejším stádiu.

Příští videokonference se plánuje na červen a je otevřena novým členům. Pokud máte zájem se připojit, kontaktujte Janu Hodboďovou na e-mailu: hodbodova@inovacentrum.cvut.cz.