Do CzechAcceleratoru se lze hlásit až do konce září

Program CzechAccelerator je zaměřený na firmy z oblasti ICT, zdravotnické techniky, biotechnologie, life sciences, čisté technologie, přesného strojírenství a nanotechnologií. Na vybrané projekty čeká bezplatný pronájem kancelářských prostor ve zvolené destinaci, poradenské služby v oblasti duševního vlastnictví, účast na networkingových akcích, mentoring od zahraničním expertů a mnoho dalšího. Odcestovat lze do Silicon Valley, Bostonu, Singapuru, Izraele nebo do Švýcarska.

Firmy se mohou hlásit buď na jeden pobyt dlouhý tři až šest měsíců v období 1. ledna až 30. června 2013, nebo na dva pobyty ve stejném období, z nichž nesmí ani jeden být kratší než jeden měsíc, celková délka obou pobytů musí být alespoň čtyři měsíce a mezi jednotlivými pobyty musí být minimálně měsíc přerušení.

  • Text celé výzvy se všemi podrobnostmi najdete zde.
  • Bližší informace o výhodách programu si přečtěte zde.
  • Přihlášky posílejte na accelerator@czechinvest.org do 30. 9. 2012.

Projektu se dosud zúčastnilo 22 firem, tři z nich opakovaně. Cílem je pomocí poradenských služeb, zaměřených především na rozvoj manažerských zkušeností a posílení marketingových schopností, podpořit rozvoj inovativních českých firem na vyspělých zahraničních trzích. Součástí poskytovaného poradenství je podpora v procesu získávání financování formou business angels či rizikového kapitálu, snadný přístup k potenciálním strategickým partnerům a špičkovým poradcům či účast na networkingových akcí a seminářích s investory.