Andreesen Horowitz dají polovinu příjmů na charitu

Šest generálních partnerů firmy Adreesen Horowitz se zavázalo, že budou posílat na charitu minimálně polovinu všech svých budoucích příjmů z kapitálových investic. Pro začátek darovali jeden milion dolarů neziskovým organizacím ze Sillicon Valley, které se zaměřují na nejrůznější problematiku od lesního hospodářství po rodiny bez domova.

Jak by měl tento úctyhodný systém fungovat? Každý ze šestice generálních partnerů – Marc Andreessen, Ben Horowitz, Jeff Jordan, Peter Levine, Jon O’Farrell a Scott Weiss – předá charitě minimálně polovinu ze svých budoucích manažerských platů a také polovinu výnosů z úroků, které vydělá až do konce své investiční kariéry. Volba obdarované neziskové organizace je pak na každém individuálně.

Ben Horowitz, jehož počáteční dar putoval na konto programu pro speciální potřeby dětí a jejich rodin, dodává: „Inspirovalo nás, co John Doerr a Mike Moritz udělali pro Buffetův a Gatesův projekt Giving Pledge. Doufáme, že nás budou následovat i další investičně kapitálové firmy.“

Je ve hvězdách, kolik peněz celkem od šestice partnerů Adreesen a Horowitz na charitu poputuje, desítky milionů jsou ale velmi střízlivý odhad. Portfolio investic této společnosti totiž zahnuje velký potenciál – například Facebook, Foursquare, Pinterest, Twitter, Airbnb nebo Lytro.

Via CNN