Ženy ve startupech – díl desátý

Svět startupů, IT a technologií obecně zůstává stále mužskou doménou. A za nás je to velká škoda, protože nejrychleji rostoucí trh si zaslouží ty nejšikovnější lidi a kolem poloviny šikovných lidí tvoří právě ženy. Podesáté se proto ptáme žen působících na české startupové scéně na jejich zkušenosti a rady. Tentokrát se budeme věnovat umělé inteligenci, vesmíru a cestování. 

V desátém díle našeho seriálu Ženy ve startupech si představíme tři významné dámy: ředitelku General AI Challenge, vesmírnou marketingovou manažerku a odbornici na komunikaci se zákazníky. Tyto ženy míří vysoko, ať už se jejich ambice týkají umělé inteligence, vesmírných technologií či ideální dovolené.

Olga Afanasjeva – GoodAI

GoodAI je R&D společnost jejímž cílem je vytvořit všeobecnou umělou inteligenci – software, který má sadu schopností a dovedností na úrovni člověka a je schopen “učit se, jak se učit lépe”. Všeobecnou umělou inteligenci chce použít jako nástroj, kterým zlepší vědu a který použije všude, kde současné technologie nestačí k pochopení vesmíru. Dvacetičlenný tým tvoří výzkumní vědci, matematici, software engineers a programátoři z celého světa. Spolu se sesterskou společností Keen Software House, která vyvíjí videohry, má GoodAI kolegy ze 17 zemí světa.

olga_goodai

Olga Afanasjeva se narodila v Moskvě, vystudovala sociální vědy, výtvarné umění a češtinu na univerzitách v Plzni a Praze. Profesně se věnovala komunikaci a vztahům s veřejností, od Národní Galerie v Praze po IT společnosti. V GoodAI začala jako PR manažer a po půl roce rozšířila svou působnost na COO a nedávno i na ředitelku nového projektu GoodAI, General AI Challenge. Umělou inteligenci považuje za svou osudovou vášeň a misi. Ve volnem čase se věnuje vzdělávání se, umění a sportu (avšak work a life nerozlišuje). Je členkou mecenášského klubu Národního divadla.

Co stojí za dosavadním úspěchem startupu? 

Olga Afanasjeva: GoodAI není typický startup, spíš bych nás popsala jako výzkumnou společnost. Ale máme startupového ducha: vztahy ve firmě jsou velmi neformální. Za dosavadním úspěchem rozhodně stojí skvělá spolupráce našich talentovaných kolegů a to, že máme v našem CEO / CTO Markovi Rosovi silného lídra, který celému projektu udává směr, přichází s kreativními nápady a dotahuje je do konce. Velký důraz dává na big picture thinking  – soustavně pracujeme na naší R&D roadmapě, máme společný framework, který shrnuje koncepční a strategické zásady našeho výzkumu. Pro všechny slouží jako maják, zatímco každá podskupina v rámci týmu má velkou volnost ve výběru způsobu, jakým tyto koncepční myšlenky přetvářet ve funkční prototypy. Také nám pomáhají naše dobré vztahy s mezinárodní vědeckou komunitou.

Proč vás baví pracovat ve startupu?

Olga Afanasjeva: Máte bezprostřední vliv na to, co se děje, a kam se celá společnost posouvá. Vaše akce a rozhodnutí mají přímý vliv na úspěch či neúspěch. Někomu to muže připadat stresující, ale mě motivuje zodpovědnost za výsledky a naplňuje možnost být spolutvůrcem něčeho významného, velkého – přeci všeobecná umělá inteligence je něco, čím dokážeme zásadně ovlivnit naši budoucnost. A já věřím, že k lepšímu. Dalším plusem je velká flexibilita firmy – pokud potřebujete udělat nějakou změnu nebo nastartovat nový projekt, uděláte to okamžitě.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Olga Afanasjeva: Budeme mít ještě víc šikovných lidí mezi startupery.

Veronika Suchá – ESA BIC Prague

ESA BIC Prague je pražský podnikatelský inkubátor Evropské kosmické agentury (ESA) , který se zaměřuje především na rozvoj technologicky progresivních startupů a podporu transferu vesmírných technologií do každodenního života na Zemi. Cílem je za dobu 5 let podpořit 25 vybraných startupů a zajistit tak komercializaci jejich produktů a služeb. Každý startup může po dobu max. dvouleté inkubace čerpat podporu až 50 tisíc eur. Projekt vznikl v květnu 2016 jako součást sítě 16 evropských podnikatelských inkubátorů ESA BIC. ESA BIC Prague je prvním inkubátorem svého druhu ve střední a východní Evropě.

vs

Veronika Suchá pokračovala po získání bakalářského titulu v oboru Mezinárodních vztahů ve studiích na právnické fakultě nizozemské univerzity Vrije Universiteit Amsterdam, kde získala magisterský titul v oboru Kriminologie se specializací na sociální psychologii. Vedle její vášně pro vystudovaný obor se Veronika po dokončení studia začala intenzivně věnovat marketingu. Na pozicích marketingové specialistky a manažerky působila hlavně v oblastech e-commerce a technologicky zaměřených firmách. Od vzniku ESA BIC Prague působí jako marketingová manažerka inkubátoru, kde zodpovídá za všechny aktivity související s interní a externí komunikací inkubátoru.

Co stojí za dosavadním úspěchem projektu?

Veronika Suchá: Projekt ESA BIC Prague je podpořen rozmanitou sítí partnerů s mezinárodním dosahem a silným brandem. Mezi hlavní partnery projektu patří vedle Evropské kosmické agentury také hlavní město Praha, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, ministerstvo dopravy a ministerstvo průmyslu a obchodu. Do svého inkubačního programu si vybíráme unikátní startupy s jasnou vizí a odhodláním a tím tvoříme elitní okruh firem. V neposlední řadě je to také vynikající spolupráce s partnery, síla a odhodlání celého týmu ESA BIC Prague.

Proč Vás baví pracovat na startupové scéně?

Veronika Suchá: Práce se startupy je neuvěřitelně barvitá a intenzivní záležitost. Konkrétně v tomto projektu je má startupová zkušenost testována na dvou frontách – ESA BIC Prague je sám o sobě startup, je před námi spousta práce a naše působení je v neustále se měnícím a rostoucím živlu. Na druhé straně je to také práce s inkubovanými startupy jako s našimi klienty a partnery projektu. Působení na startupové scéně znamená nejen velkou zodpovědnost a rychlé rozhodování, ale také neustálé posouvání se vpřed a jedinečnou možnost ovlivňování projektů. A právě proto mě práce v tomto multi-startupovém prostředí nesmírně baví a naplňuje.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Veronika Suchá: Problémy ve startupech často vznikají s neadekvátní nebo nesprávně definovanou sociální rolí členů týmu. Otázka, zda žena nebo muž v podnikání je pro mě hodna přirovnání: proč kočka nebo pes v domácnosti? Každá firma by si měla správně vymezit co od jednotlivce v týmu očekává, pak se dá lépe posuzovat, zda danou roli může lépe vykonávat muž nebo žena. Tak jako obecně platí, že pes je poddajnější a kočka více temperamentní; ženy se mohou lišit schopností empatie, pečlivostí, smyslem pro detail, dbáním na pravidla, orientovaností na skupinu nebo tolerancí k chybám. Startupové scéně tedy prospějí především uvážliví lídři – ženy či muži, se schopností rozeznat potřeby k prosperujícímu působení jejich firmy a týmu. 

Markéta Bláhová – Daytrip

Daytrip je platforma pro cestování s lokálními řidiči. Díky Daytripu se turisté z celého světa mohou seznámit s místními lidmi a navštívit místa, o kterých by jinak neměli ani tušení. Místo komplikované cesty vlakem nebo autobusem tak získají společnost řidiče, který je bezpečně dopraví mezi jejich destinacemi a cestou je obeznámí s místní kulturou a zvyklostmi.

marketa

Markéta je absolventkou informačních studií a knihovnictví a nyní dokončuje magisterské studium Nových médií na Karlově univerzitě v Praze. Už během studií pracovala v digitální agentuře Triad Advertising, kde se z pozice stážistky rychle vypracovala na seniorní pozici Social Media Teamleader. Po dvou a půl letech se rozhodla vyměnit agenturní prostředí za prostředí startupové, kde je její hlavní náplní marketingová strategie a komunikace se zákazníky.

Co stojí za dosavadním úspěchem startupu?

Markéta Bláhová: Chuť a odhodlání pustit se do toho, čemu věříme, naplno. Zároveň jsme se dokázali skvěle trefit do potřeb našich zákazníků a nabídnout jim unikátní alternativu k dosavadním možnostem. Nasloucháme jejich potřebám a Daytrip jsme vyladili tak, aby splňoval vše, co si člověk přeje zažít na své dovolené: pohodlí, zábavu a unikátní vhled do místní kultury.

Proč vás baví pracovat ve startupu?

Markéta Bláhová: Baví mě možnost podílet se na vzniku produktu od úplného začátku a ovlivňování jeho vývoje. Sledovat, jak z nápadu na papíře vzniká služba, kterou lidé oceňují a navzájem si ji doporučují je super pocit. Zároveň mě dynamické prostředí startupu často staví před problémy a situace, které by se mi jinde nenaskytly. To, že se s nimi dokážu vypořádat a vyřešit je k všeobecné spokojenosti, mě jednoduše baví a naplňuje.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Markéta Bláhová: Osobně nevěřím na škatulkování dle pohlaví. Jsem zastáncem hesla: “Víc hlav víc ví” a nezáleží na tom, jestli dotyčná hlava sedí na ženském nebo mužském krku. Věřím, že rozmanitost týmu je důležitá, ale myslím si, že jde spíše o to, jakou sadu dovedností a zkušeností člověk může nabídnout. Chuť pracovat na maximum, zapálení pro věc a schopnost nebát se vyjádřit svůj názor a postoj je pro mě to nejdůležitější.

 

Total
0
Shares
Další články