Ženy ve startupech (23): Klarity, Komerční banka, Kegg

Svět startupů, IT a technologií obecně zůstává stále mužskou doménou. A za nás je to velká škoda, protože nejrychleji rostoucí trh si zaslouží ty nejšikovnější lidi. Zhruba polovinu šikovných lidí přitom tvoří právě ženy. Proto jsme se rozhodli představit vám některé z žen, které na současné české startupové scéně působí.

V novém dílu seriálu z prostředí startupů představíme další trojici dam. První se do startupového prostředí – kde ji dle jejích vlastních slov baví pozitivní závislost scény – dostala po studiích práv a pracuje pro společnost, která využívá umělé inteligence v právním prostředí. Druhá spolupracovala a spolupracuje se startupy a na inovacích již delší dobu a nedávno se přidala ke konkrétnímu projektu, aby si taky “umazala ruce” a byla přímo u toho. Třetí nabírala pracovní zkušenosti napříč zeměkoulí a poví vám, proč si myslí, že FemTech je teď hot.

Lucie Ottingerová, Klarity

Klarity je americký startup se sídlem v San Franciscu, jehož produktem je umělá inteligence, která rozumí smlouvám do stejné míry jako lidský právník, tj. AI Contract Lawyer. Klarity byla původně založena v Bostonu českým právníkem Ondřejem Antošem a Nischalem Nadhamunim, odborníkem na umělou inteligenci. V létě 2018 se Klarity zúčastnila jednoho z nejprestižnějších startupových akcelerátorů v Silicon Valley, Y Combinator, a jejich služeb momentálně využívá řada zákazníků primárně z řad velkých softwarových společností a asset managerů včetně společností Segment či Salesforce.

Lucie začala svou kariéru celkem tradičně. Vystudovala práva a politologii na Univerzitě Karlově v Praze a potom strávila několik let jako koncipientka v mezinárodních advokátních kancelářích. Během studia i po něm zároveň zabrousila i do akademie – jako trenérka pražských týmů připravujících se na moot courty z evropského práva i jako externí lektorka. Největší zlom nastal v okamžiku, kdy odjela studovat LLM program na Columbia Law School v New Yorku. Kromě všech klasických benefitů, které LLM studium přináší, jí právě tento krok přivolal nabídku pracovat v Klarity, kde má nyní už druhým rokem na starost právní stránku Product Development. Lucie je také jednou se spoluzakladatelek Žen v právu, projektu, který vytváří komunitu žen pohybujících se v (nebo okolo) právního odvětví v České republice.

Co stojí za dosavadním úspěchem Klarity?

Jednou z velkých výzev legal tech společností je vytvořit rovnováhu mezi právem a technologiemi. To se děje primárně na úrovni týmu – to, jak funguje spolupráce mezi právním a technickým týmem, se nutně promítne do síly produktu. A tohle se nám v Klarity daří. Nejenže máme skvělé, schopné a nadšené lidi, ale máme lidi-odborníky, kteří spolu dokáží pracovat a naplno využít svou (různorodou) expertízu ke stejnému cíli. V druhé řadě se nám podařilo vytvořit si silné a pohodlné zázemí, které nám umožňuje soustředit se plně na práci – tady jde hlavně o podporu ze strany Y Combinator a nejlepších angel investorů v Silicon Valley.

Proč Vás baví pracovat na startupové scéně?

Hlavní věc je ten až návykový pocit toho, že něco vlastníma rukama (anebo v mém případě alespoň vlastním mozkem) budujete. Tohle je skoro neodmyslitelná součást práce ve startupu, který je z definice malý a vaše vzdálenost od finálního produktu nikdy nebude podstatná. Tenhle návyk se navíc podle mé zkušenosti neomezuje jen na samotnou práci. Jakmile člověk zakusí, jaké to je něco tvořit, má tendenci hledat další možnosti seberealizace v zásadě kdekoli. V tomhle ohledu to je dost pozitivní závislost. Prostředí startupů mi vyhovuje také čistě z povahového hlediska. Vždycky se mi nejvíce líbily projekty, které vyžadovaly kombinaci vícero přístupů, znalostí a schopností. V Klarity nemůžu být jen právník, ale musím být taky trochu project manager, trochu business člověk, a můj přístup tomu musí odpovídat.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Diverzita je vždycky dobrá, a to i z čistě praktického hlediska. Úspěch jakéhokoli projektu závisí na lidech, kteří za ním stojí. Když proto vybíráte tým a máte k dispozici 100 % talent poolu, máte výrazně větší šanci narazit na zlato, než když jsou vaše možnosti omezenější. Tohle samozřejmě platí obecně, ale ženy konkrétně ještě stále tvoří obrovskou bublinu nevyužitého potenciálu. Druhá věc je už výrazně závislejší na konkrétním člověku, ale stále je podle mého třeba mít ji na mysli. Diverzita totiž má i kvalitativní, nejenom kvantitativní stránku. Různí lidé mají za sebou různé zkušenosti, které ovlivňují způsob, jakým řeší životní i profesní situace od analytických úkolů po konflikty. Této kvalitativní diverzity je třeba využít také.


Monika Drobná, Komerční banka

Komerční banka, a.s. je mateřskou společností Skupiny KB a je součástí finanční skupiny Société Générale. Komerční banka patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti Skupiny Komerční banky nabízejí další specializované služby, mezi které patří penzijní připojištění, stavební spoření, leasing, factoring, spotřebitelské úvěry a pojištění, které jsou dostupné prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastních distribučních sítí příslušných společností. KB působí rovněž ve Slovenské republice, a to prostřednictvím pobočky zaměřené na obsluhu korporátních klientů a prostřednictvím některých dceřiných společností.

Jako vedoucí inovačního managementu je Monika zodpovědná za vytváření kreativního a inovativního prostředí v Komerční bance. Řídí inovační laboratoř KB, která testuje nejen nové technologie, ale především nové metody práce. Koordinuje vznik interních startupů v KB. Pomohla zavést design thinking principy, které pomáhají tribům v nové agilní organizaci efektivněji a rychleji inovovat, objevovat nové obchodní příležitosti a testovat jejich potenciál. To vše prostřednictvím poskytování inovace jako služby. Rozjela také ekosystém kvalitativního testování s respondenty v rámci agilního vývoje i empatické fáze zkoumání příležitostí prostřednictvím hloubkových rozhovorů. Spolupracuje také s vysokými školami a organizuje inovační projekty a soutěže pro studenty. A především zahájila piloty se startupy a fintechy a to jak přímo, tak ve spolupráci s akcelerátory a inkubátory v době, kdy si většina manažerů v korporaci ještě neuvědomovala přínosy spolupráce. Tyto zkušenosti využila v rámci spolupráce na designu nové dceřiné společnosti KB SmartSolutions. Nyní se podílí na scoutingu zajímavých fintechů. Je mentorem ve společnosti StartupYard.

Předtím pracovala jako HR konzultantka a finanční analytička, včetně organizování marketingových aktivit a eventů pro top korporátní klienty.

Co stojí za dosavadním úspěchem KB?

Komerční banka patří do Skupiny Société Générale, která spustila unikátní aktivitu Internal startup call. Všichni zaměstnanci do jediného měli příležitost získat podporu pro své téma pro interní startup, a kteří po tzv. úspěšném pitch získali investora z úrovně CEO. Opustili dočasně svou pozici a šest měsíců se zúčastnili akceleračního programu. Pokud byli úspěšní, startup získal financování i na následující období, spin off a ze zaměstnanců se stali CEO nově založených firem. Ve Skupině KB jsme měli čtyři takové interní startupy a jeden z nich úspěšně pokračuje v rámci nově založeného holdingu v dceřiné společnosti KB SmartSolutions. Komerční banka se totiž rozhodla založit vlastní dceřinou společnost, která nyní řídí partnerství se startupy, od distribučních partnerství po joint-ventures a investice do majetkových účastí. Vytváří zde nové společnosti jak s externími fintechy, tak další interní startupy. Jedná se o nástroj, který tak bance umožňuje jednodušeji rozšířit nabídku o produkty a služby, které jsou mimo bankovní licenci.

Proč Vás baví pracovat na startupové scéně?

Díky možnosti koordinovat aktivitu Internal startup call, která dává zaměstnancům příležitost vybudovat novou malou firmu bezpečně v prostředí korporace, jsem sama měla možnost získat podporu pro svůj pitch na interní startup, který by se zabýval bankovnictvím pro děti. Tehdy jsem ale svou pozici neopustila a na tématu pokračoval někdo jiný. Po roce mi to nedalo a do jednoho startupu jsem se nedávno osobně zapojila. Abych si trochu „umazala ruce“ a opravdu byla u toho, i když jen jeden den v týdnu. Ve startupu mám na starosti marketing a obchodní stránku věci.

KB se učí být sama startupem nebo převzít alespoň něco ze startupové kultury. Práce ve velké korporaci může být někdy velmi ubíjející, pomalá a neefektivní. Svět startupů je rychlý, rychleji vidíte výsledek práce, a protože jsem osobně tzv. „rychlý typ“, velmi rychle rozhoduji, potřebuji vidět smysluplný horizont výsledku své práce, kontakt se startupovým světem mne moc baví. Vidím možnosti propojení obou světů, vzájemné synergie jak pro startup z pohledu přístupu ke klientské bázi banky, tak z pohledu banky a motivace jejich zaměstnanců, že způsob práce i přemýšlení může být jiný a svět mimo korporaci prostě jiný je. K tomu dále dělám scouting nových příležitostí s fintechy a nadále mentoruji startupy.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Ženy si musí více věřit, že jsou stejně schopné jako muži. Korporace jsou na manažerských pozicích plné mužů. A i ten startupový svět nevypadá moc genderově vyváženě. Působím jako mentor v business akcelerátoru StartupYard, který v minulé tzv. batch slavil, že akceleroval první startup, který byl složený ryze z žen a že jim obecně přibývá počet žen ve startupech. Postupně se to začíná měnit, ženy mají více odvahy do toho jít a je to moc dobře. Není potřeba někomu něco dokazovat, jen využívat nebo dávat příležitosti.


Kristína Čahojová, Kegg

Ženy procházejí zdlouhavým, drahým a emocionálně vyčerpávajícím procesem, když selhávají přirozené způsoby otěhotnění. Před přijetím nejradikálnějšího kroku IVF prochází většina žen standardním procesem, kdy jim může odborník poskytnout cílené léky, doplňky a rady. Tento proces vyžaduje přesné údaje o ženských cyklech a tím i časté návštěvy lékaře. 

Kegg ma vizi snížit zbytečné náklady tím, že ženám poskytne smysluplná data o jejich cyklech prostřednictvím keggu – zařízení, které dokáže předpovědět přesné fertilní okno ženy a den ovulace až sedm dní dopředu, a zároveň jí pomoci posílit svaly pánevního dna prostřednictvím vibračního motoru. To vše do dvou minut denně a přístupu k vzdáleným odborníkům na těhotenství.

Kristina získala dvojitý magisterský titul CEMS na Vysoké škole Ekonomické v Praze. Hovoří plynule čtyřmi jazyky, a to díky svému mezinárodnímu studiu a pracovním zkušenostm z Německa, Rakouska, Anglie, Číny, Taiwanu a USA. Se svým prvním podnikatelským projektem TailorMySuite, který umožňoval z pohodlí domova objednání obleku šitého na míru za výhodné ceny, byla oceněna cenou Studentský podnikatel roku 2011. Poté pokračovala ve své kariéře v Londýně, kde vedla growth marketing aplikaci AppyParking. Následně se připojila k marketingovému týmu v Amazonu a poté se přesunula do C2C marketingu pro eBay v San Jose.

Co stojí za dosavadním úspěchem Keggu?

Za každým úspěšným startupem je v první řadě odvážný a nezlomný founder. Méně než 1 % startupů získá funding, z těchto 30 % exituje skrz M&A (mergers & acquisitions – prodej anebo sloučení firmy za peníze) a jen 1 % z fundovaných startupů udělá IPO (initial public offering).

Proto je silný founder tím, na čem stojí a padá každý startup. Je to extrémně náročné na psychiku a většina lidí na to skutečně nemá. My jsme jen na začátku, získali jsme funding a rosteme. Jsem velmi hrdá na náš nový tým, jak rychle roste a učí se.

Proč Vás baví pracovat na startupové scéně?

Každý jeden den potkávám velmi úspěšné a obdivuhodné lidi, kteří mě posouvají vpřed. Je úplně jiné učit se každý den přímo od lidí, kteří postavili multimilionové firmy, jako potkávat se “jen” s manažery z oboru během práce v klasické firmě. Ano, je to velmi náročná a vyčerpávající práce, ovšem pro mě je to něco, co mě okamžitě po ukončení studia přitahovalo.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Padesát procent trhu tvoří ženy. Startupy tvoří produkty a služby pro muže i ženy. Je velmi logické, že když 93 % startupů vedou muži, tak existuje obrovská příležitost pro produkty, anebo pro optimalizaci existujících produktů pro ženskou část trhu.

Kdyby mohli muži otěhotnět a porodit dítě, měli bychom samohybné kočárky, bezbolestnou a bezkrevnou techniku testů a samozřejmě porodnost bez vedlejších účinků. Proto je dnes FemTech hot.

Total
0
Shares
Další články