Zakladatel Liftaga rozbíhá nový projekt Mileus, v evropských městech chce kombinovat MHD a taxi služby

Do velkých evropských měst hodlá vstoupit český projekt Mileus zaměřený na celkové zlepšení dopravní situace. Projekt si klade za cíl usnadnit lidem cestování po městě, a to kombinací hromadné dopravy s garantovanou návazností na sdílenou nebo smluvní osobní dopravu tam, kde je obslužnost MHD nižší.

Juraj Atlas

Obyvatelům města tím ulehčí rozhodnutí nenasednout ráno do vlastního vozu, ale využít jiný pohodlný, avšak pro životní prostředí a život ve městě příznivější způsob dopravy. Výsledkem bude úbytek osobních automobilů v centrech měst, jejich efektivnější využívání na okrajích a zvýšení komfortu veřejné dopravy pro obyvatele okrajových částí nebo předměstí.

Nová digitální platforma umožní plánování přepravních kapacit smluvních či sdílených dopravních služeb typu taxi v reálném čase a jejich automatizovanou návaznost na veřejnou hromadnou dopravu. Jako první se platforma zaměří na zvýšení komfortu večerní přepravy domů. Nabídne systém, který umožní zmírnit nevýhody hromadné dopravy a přepravit obyvatele až před dům za nižší cenu, než je běžné u dnešních služeb taxi.

V dalších fázích bude projekt řešit celodenní návaznost různých druhů přepravy. Obyvatelé tím získají jistotu, že se dostanou do práce, na úřady, za nákupy, k lékaři či za zábavou a opět domů rychle a pohodlně, takže budou moci nechat svůj vůz ráno doma.

„O tom, že jsou naše města přetížená automobilovou dopravou, není, myslím, sporu. Zatím však nikdo nepřišel s uspokojivým řešením,“ říká Juraj Atlas, zakladatel a ředitel společnosti Mileus, který v minulosti zakládal i službu Liftago.

„Náš projekt si klade za cíl vytlačit neefektivní individuální automobilovou dopravu na okraje měst tak, aby lidé k cestování po městě užívali sdílenou dopravu, v čase dopravních špiček především rychlejší hromadnou dopravu. V místech, kde již není problém se zahlcením dopravní infrastruktury, tj. dále od centra, budou moci využívat osobní vozidla formou komfortnější placené dopravní služby.“

Automatizovaná návaznost na městskou hromadnou dopravu by zároveň měla usnadnit provozování individuálních dopravních služeb, sdílení vozidel a spolujízdy na okrajích měst, kde se to dosud dopravcům příliš nevyplatilo.

Kolektivní doprava a společné využití vozidel (car-sharing, car-pooling) a individuální placené dopravní služby (tradiční taxi nebo služby založené na digitálních aplikacích), měly problém ucpaných měst alespoň částečně vyřešit. V západní Evropě, a především v severní Americe však nastal pravý opak, kdy na silnice vyjíždí větší počet málo obsazených automobilů a služby se soustředí především do lukrativních městských center, čímž dále přispívají ke zhoršování průjezdnosti měst.

„Provozovatele individuálních dopravních služeb a organizátory sdílené přepravy nic nenutí obsluhovat málo výdělečné okraje měst. Naše digitální platforma jim zajistí vyšší poptávku v oblastech mimo centra měst a vyšší frekvenci objednávek jízd, a tedy i vyšší výnosy, aniž by přetahovali pasažéry z městské hromadné dopravy. Bez ní totiž není možné dlouhodobě budovat udržitelnou dopravu a zvyšovat životní úroveň všech obyvatel velkých měst,“ říká Atlas s tím, že obyvatelé Prahy se budou moci zapojit do testování platformy v březnu příštího roku.

Total
0
Shares
Další články

Nový projekt Sousedé.cz se představuje

Skupina Turistika.cz dnes představila svůj nový projekt, komunitní portál Sousedé.cz, který má sloužit k jednoduché a bezplatné komunikaci mezi správci nemovitostí, členy bytových družstev (BD), společenství vlastníků jednotek (SVJ), domovníky, nájemníky, nebo starosty a sousedy mezi sebou.