Státní seed fond má definitivně zelenou, začne ale se zpožděním

Ještě na konci ledna se mluvilo o tom, že první projekty zafinancuje nový státní seed fond letos v srpnu. Pohled na kalendář je v tomto ohledu celkem výmluvný. Právě v těchto dnech se ale všechny podpisy konečně ocitly na svých místech a výběrové řízení na správce celého fondu by mělo být vypsáno v řádu dnů.

O modelu fungování státního seed a venture fondu jsme se během letošního roku postupně dozvěděli poměrně hodně informací. Poprvé jsme je v ucelené podobě představili v článku Stát dá startupům 660 milionů. Zjišťovali jsme, jak je rozdělí a následně jsme vše aktualizovali a doplnili o další podrobnosti v textu Státní seed fond odhalil další detaily. Stáhněte si prezentaci. S postupem času začala sílit nejistota nad tím, jak se podaří dodržet poměrně ambiciózní termíny, která se nyní změnila v jistotu, že se je dodržet nepodaří.

Ono vlastně nejde ani tak o to, jestli fond začne fungovat v srpnu, listopadu nebo v únoru. Klíčové je ale výběrové řízení na správce fondu, protože právě jeho účastníci rozhodnou o tom, jak bude celý systém v praxi fungovat ve styku s konkrétními startupy a investory. Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo jasnou koncepci a stanovilo obecná pravidla, ďábel se nicméně skrývá v detailu a právě o detailech bude rozhodovat správce pověřený vedením fondu – třeba o velikosti, složení a přesném fungování panelu, který bude hodnotit jednotlivé žádosti.

“Zadávací dokumentace byla připravována od jara letošního roku. S ohledem na novelizaci zákona o veřejných zakázkách a vyjasnění si některých detailů schématu seed fondu s Evropskou komisí a Českou národní bankou došlo k časovému posunu, kdy bylo nutné přepracovat a nechat expertně posoudit dokumentaci dle novelizovaných podmínek. Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek byla předložena členům vlády a zařazena do programu jednání v polovině srpna. V současné době je již vše vyjasněno, rozhodnutí o vyhlášení veřejných zakázek je ze strany ministra průmyslu a obchodu podepsáno, předpokládá se tedy, že veřejné zakázky na správce i na depozitáře budou vyhlášeny v nejbližších dnech,” potvrdil Jan Hamrník z ministerstva průmyslu a obchodu.

Přinese peníze Ježíšek?

Veřejné zakázky na správce a depozitáře budou tedy nakonec vyhlášeny v první polovině září. S ohledem na zákonné a realizační lhůty můžeme vyhlášení výsledků a výběr dodavatele očekávat na přelomu listopadu a prosince, celý podzim tak můžeme vesele spekulovat nad tím, která z přihlášených firem by byla pro zajištění správného fungování fondu nejlepší. Další časový průběh bude záviset na zákonných lhůtách výběrového řízení, zejména s ohledem na případné námitky a odvolací lhůty, a také na udělení povolení České národní banky k činnosti investičního fondu (celým názvem je to Český rozvojový, uzavřený investiční fond).

Jinými slovy, s trochou štěstí se dočkáme na začátku příštího roku, pokud ovšem budou účastníci výběrového řízení šetřit s odvoláními a napadáním výsledků. Zpoždění několika měsíců jistě nebude mít nijak katastrofální důsledky, čas nicméně svou neopomenutelnou roli hraje také.

“Čas, během něhož bude možné alokované prostředky vyčerpat, se samozřejmě krátí. Podle pravidla pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů N+2 (tj. 2 roky po ukončení programového období) musí být investice do cílových společností provedeny do konce roku 2015. Nelze zatím předjímat, jak se bude investiční proces vyvíjet a jak bude čerpání postupovat. Rozhodně však chceme podporovat pouze životaschopné, připravené a kvalitní projekty. Pokud takovýchto projektů nebude dostatek a přidělená alokace by tak nemohla být vyčerpána, budou zbylé prostředky převedeny do jiných programů Operačního programu Podnikání a inovace, kde již v současné době registrujeme převis poptávky,” uvedl Hamrník.

Logicky tedy čím větší zpoždění, tím méně času startupy na získání peněz dostanou. Je na jednu stranu rozhodně sympatické, že nebude snahou ministerstva nacpat všechny peníze do startupů za každou cenu, ještě důležitější ale bude, zda se s tímto přístupem ztotožní také vybraný správce – ten totiž podle všeho bude právě podle své schopnosti peníze umístit odměňován (byť i ve spojení s dalšími faktory).

Školení jedou i bez fondu

Jistou komplikací je také časový rozchod seed fondu s programem CzechEkoSystem, který má začínající firmy s pomocí školení, mentorů a koučů přivést do fáze, kdy jsou zainvestovatelné. Původně měly oba projekty startovat přibližně současně, jenže zatímco první zájemci o školení už přihlášky podali, možnost zúročit získané znalosti ucházením se o peníze ze seed fondu je zatím poměrně vzdálená. A navíc i v tomto případě platí, že aby se fungování CzechEkoSystem dalo jakkoliv hodnotit, bude nejdříve potřeba více veřejně dostupných informací.

“Bylo podáno přes 40 žádostí. Žadatelé, kteří budou úspěšní, tj. získají podporu, budou standardně zveřejněni. V tuto chvíli nelze získat bližší informace o žadatelích nebo předmětu jejich žádosti (projektu). Co se týče mentorů a koučů, je pouze uveřejněn seznam dodavatelů. Jmenný seznam koučů na webu CzechInvestu zveřejněn není. S dodavateli služeb koučů se připravuje způsob zveřejnění základních informací a profilu koučů,” uvedl k tomu Petr Kolář z CzechInvestu.

Stejně jako v případě fondu, i důvěryhodnost tohoto programu v očích podnikatelské veřejnosti tak bude záviset na “detailech”, které se snad brzy dozvíme – jací lidé se o školení a mentoring začínajících firem nakonec za státní peníze starají, o jaké firmy se jedná, v čem práce školitelů spočívá a jaké jsou výsledky. Zatím nám bohužel nezbývá nic jiného, než věřit a doufat. Časové zpoždění seed fondu by se nicméně podle CzechInvestu na výsledcích projevit nemělo.

“Fond je jen jedna z možností získání tzv. rizikového kapitálu pro projekty podpořené v rámci CzechEkoSystem. CES se zaměřuje především na počáteční stádia podnikání, zde pak přichází do úvahy i podnikatelští andělé. Z časového hlediska je třeba počítat s určitým časem působení koučů a poradců u žadatele, aby se projekt stal připravenějším a připraveným, tj. aby byl schopen oslovit investora –  fondy, business angels. Případná prodleva není z pohledu CES nijak dramatická,” dodal Kolář.

Co nás čeká a nemine

CzechEkoSystem je tedy v plném proudu a během září má být zveřejněna již druhá výzva k podávání žádostí, na seed fond si ještě můžeme klidně počkat i půl roku. V dohledné době by měla zároveň začít souvislejší propagační kampaň. Ta se bude opírat mimo jiné o road show po vysokých školách zaměřenou na studenty, doktorandy i výzkumné pracovníky, přičemž zájem ze strany univerzit je údajně již nyní velký. Informace o fondu budou také součástí finančních fór organizovaných CzechInvestem, která proběhnou během tohoto i příštího roku ve všech krajských městech.

Když si to všechno shrneme, vlastně pořád nevíme to podstatné. Obecně vypadají nastavená pravidla fungování fondu dobře a pozitivní zkušenosti s podobným modelem v jiných evropských zemích dávají naději. Petr Očko, který má fond na starosti, navíc svým důvěryhodným přístupem mnohé zachraňuje. Všechno ale ve výsledku stejně stojí a padá s převedením teorie do praxe a lidmi, kteří budou mít tento proces reálně v rukou. A v tomto ohledu si musíme počkat na výběr správce fondu a na to, až CzechEkoSystem ukáže jména.

Dokonce i Ondřej Bartoš prý s Petrem Očkem uzavřel dočasný mír, než se vyjasní podrobnosti. Na případné vykopání válečné sekery nebo vykouření dýmky míru tedy ještě máme pár měsíců čas, ale buďme ve střehu.

Total
0
Shares
Další články
Přečtěte si více

Startup Live na podzim zamíří do Prahy a Bratislavy

Třídenní startupový maraton pořádaný pod evropskou značkou Startup Live se na konci září přesune do Prahy a v půlce října do Bratislavy. Půjde navíc o hezkou ukázku spolupráce české a slovenské startup scény, obě události totiž připravují organizátoři společnými silami a rozhodli se je také propagovat společně.