Startup Týdne #87: Smup – UQ, software kvantifikující nejistotu s vesmírnými kořeny

Český startup Smup – UQ vytváří software pro realističtější simulaci inženýrských procesů a designu. Co to znamená? Běžné simulační systémy pracují s přesně danými vstupy a poskytují deterministické výstupy. Smup – UQ vytváří nástroj, který simulační proces zlepšuje tím, že pracuje s nejistými, nepřesnými vstupy, zároveň ale poskytuje stejné výstupy.

Tím kvantifikuje nejistotu, což simulační proces dělá mnohem realističtějším a zároveň uživatelům poskytuje důležité informace ohledně dalšího budoucího vývoje. Software je přitom postaven na vědeckém výzkumu pro kosmický sektor. I díky tomu se Smup – UQ koncem loňského roku dostal do kosmického akcelerátoru ESA BIC Prague.

Martin Kubíček – doktorand v oblasti matematického modelování – je aktuálně jediným, kdo ve firmě působí. Zatím také nemá žádné tržby ani zákazníky, nejdříve je potřeba dokončit software. Pak by ale o klienty neměla být nouze, podle jeho vyjádření na světě existuje jen jediná konkurenční firma ve Spojených státech a český startup oproti ní nabídne vyšší přidanou hodnotu.

Vedení startupu: Martin Kubíček (CEO)

Investor: ESA BIC Prague Inkubátor

Konkurence: Zatím jen jedna firma v Americe

Založeno: 3.1.2018

Vysvětlete (jednou větou), co Smup UQ dělá.

Pro inženýrský výpočetní software poskytujeme doplňkový (add-on) software, který provede propagaci nejistot, tj. dodá rozsah, v jakém se bude výsledek pohybovat.

V čem jste lepší než vaše konkurence?

Jsme řádově efektivnější než konkurence. Momentálně metody propagace nejistot vyžadují obrovské množství výpočtů (výpočetního času), kdežto naše metoda dovoluje to samé za zlomkovou cenu. Tímto umožňujeme dělat propagaci nejistot pro problémy, kde to bylo dříve nemyslitelné, jako například výpočet pevnosti celého auta. Další nesporná výhoda je to, že náš software je extrémně robustní a plně automatický. To znamená, že inženýr prostě spustí výpočet a veškerá starost o správnost výsledku je pak ponechána na našem softwaru. Tento přístup jsme zvolili, protože udělat výpočet na propagaci nejistot správně vyžaduje velké znalosti v této oblasti a inženýr je většinou expert ve své oblasti, a ne v oblasti propagace nejistot.

Ovšem velkou výhodou je provedení výsledků. Dostupné softwary, které dělají přibližné věci, dají jen zlomek informací, jež poskytujeme my. Například statistické ovlivnění daného parametru na výsledek, kde se ukáže, jestli daný parametr ovlivňuje výsledný průměr (očekávaný výsledek), nebo je odpovědný za to, že s 30% pravděpodobností vám ten systém selže. Toto zatím nikdo nedělá a je to možné jen díky našemu unikátnímu řešení. Díky tomuto přístupu můžete například zmenšit zmetkovitost v procesu výroby nebo udělat produkt, který se zaměřuje na kvalitu. Navíc umíme úplně nový typ optimalizace, která je více zaměřená na inženýrské aplikace. Nicméně jestli jdeme dobrou cestou, ukáže až čas.

Martin Kubíček

Na kterých trzích působíte?

Zatím nepůsobíme na žádném trhu, ale v budoucnu hodláme jednak prodávat software pro inženýrské aplikace a také dělat konzultantskou činnost v oblasti operačního výzkumu ve strojírenství. Tento výzkum zahrnuje například optimalizaci, dělání matematických modelů, kde standardní modely dostupné na trhu nejsou použitelné a tak dále.

Jak vznikl nápad podnikat v tomto oboru?

Dvě věci nás vedli k tomu založit firmu. V prvé řadě je to naše unikátní řešení propagace nejistot u počítačových simulací, které je velmi efektivní oproti čemukoliv dnes dostupnému. Druhotně pak to, že obdobná firma na trhu úplně chybí. Zatím víme jen o jedné firmě na světě, která dělá něco obdobného. Ta sídlí v Americe a je to také startup, ale když jsme zjistili, že mají poměrně velké obraty a zajistili si investory, tak padlo rozhodnutí to také zkusit. Akorát jsme si řekli, že to budeme dělat levněji a lépe, respektive chceme poskytnout mnohem větší přidanou hodnotu a budeme pomáhat velkému spektru vývojových inženýrů.

Kolik máte zákazníků?

Zatím jsme teprve začali, takže moc jich není. Nicméně máme nasmlouvané asi dvě firmy, se kterými spolupracujeme, respektive chystáme spolupráci.

Jaké jsou vaše tržby a jakým tempem rostou?

Zatím jsme na nule, jelikož jsme teprve začali, ale doufáme, že se software ujme a bude o něj zájem. Také doufáme, že bude zájem o operační výzkum, ale tohle je zatím ještě v dáli. Náš software má nyní přednost.

Jaký vývoj očekáváte v nejbližší době?

Náš produkt je docela unikátní, ale ještě není úplně připraven pro masový prodej. Takže ho chceme připravit pro trh a doufáme, že se nám to podaří ve spolupráci s již nasmlouvanými společnostmi. Následně chceme nabídnout firmám konzultační činnost v již zmiňovaném operačním výzkumu.

Máte za sebou nějaké investice, nebo financování řešíte jiným způsobem?

Jelikož se jedná o úplně novou věc, tak jsme nejdříve museli zjistit, jestli je o to zájem, respektive jestli jsou firmy ochotny zaplatit za náš produkt. Takže minulý rok jsme navazovali známosti a dělali průzkum trhu, který šel celý z našich nákladů. Teď jsme získali vstup do inkubátoru, který nám pomůže s dokončením a dodáním produktu na trh a zároveň pomůže s věcmi na, které náš tým nestačí.

Jak velký je váš tým? Sídlí všichni na jednom místě, nebo máte také pobočky v zahraničí?

Zatím jsem to jen já, Martin Kubíček, a za chvíli se přidá ještě kamarád Tomáš Koutník, se kterým jsem spolupracoval na několika projektech. Oba jsme byli doktorandi v oblasti matematického modelování, akorát každý na jiné univerzitě. Nicméně oba máme zkušenosti z reálných vývojových projektů, ale bohužel nám chybí znalost firemní politiky, zkrátka jak vést firmu. Takže počítáme, že až budeme mít hotový software (což bude za pár měsíců), přibereme ještě jednoho kolegu, který je expert na marketing a má zkušenosti s vedením firmy po té ekonomické stránce. Jinak máme kancelář jen v Praze, ve které se zabydlujeme.

Plánujete expanzi?

Zatím ne, musíme se nejdřív etablovat u stávajících zákazníků.

Kde svůj startup vidíte za pět let?

Chceme se stát světovou špičkou v propagaci nejistot a operačním výzkumu. Zároveň chceme nabídnout něco unikátního, co tu zatím úplně chybí.

Kdy a jakým způsobem jste se během vašeho podnikání dostali do takzvaného „fuck-upu“? Jak se podobných situací mohou ostatní firmy vyvarovat? 

Nás ještě všechny fuck-upy čekají, ale asi nejhorší byl ten přechod z akademického a zaměstnaneckého prostředí do pozice, kde musíte řešit věci jako reklamu a další. Bylo toho opravdu hodně a pro někoho, kdo se pohyboval jen v technické oblasti, to bylo docela nové a složité.

Total
0
Shares
Další články