Startup Report: České startupy zažívají boom, špatně komunikují a nedodržují termíny

České startupové prostředí zažívá boom a stává se stále důležitější součástí inovativní ekonomiky. Podle investorů pořád startupy postrádají větší inovativnost a disciplínu. Jako i jiné firmy, startupisti mají největší problémy s nalézáním lidských zdrojů a překáží jim byrokracie.

„Vidíme zde poměrně rychlý rozvoj startupového prostředí, větší zájem investorů, od těch andělských až po venture kapitálové fondy. České startupy už se naučily podnikat i v náročnějších oblastech, než je jen vývoj aplikací a pozitivní příklady lákají další inovátory,“ říká COO Keiretsu Forum CEE, Petr Lemoch.

Opírá se přitom o studii Startup Report 2017/2018, kterou vypracovala investorská síť Keiretsu Forum CEE ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd. Data pocházejí z kvalitativních rozhovorů a kvantitativních dotazníků několika stovek startupistů, investorů různých úrovní nebo zástupců akcelerátorů. Některá data byla sbírána i mezi obecnou populací a živnostníky.

Špatná komunikace a nedodržování termínů

„Určitě nás některé nálezy překvapily. Například akcelerátory či inkubátory využila jen 1/3 dotázaných projektů. Přitom investoři a odborníci mezi hlavní nedostatky českých startupů řadili nedostatečnou analýzu konkurence či chybně vypracovaný byznys plán. Z naší zkušenosti ještě doplním, že startupy u nás obecně špatně komunikují s investory a nedodržují termíny. To vše jsou věci, se kterými by jim měl takový program pomoci a zvýšit šanci na jejich další rozvoj,“ dodává ke studii Lemoch.

„Startupy se v ČR hodně věnují vývoji produktů, ale třeba marketingový výzkum si objedná jen 11 % dotázaných. Interně ho pak zpracuje dalších necelých 40 %. I zde mohou vznikat zárodky pozdějších úskalí, kdy je sice hotový produkt, ale není jasné, komu a jak se bude prodávat,“ komentuje studii marketingový expert agentury Perfect Crowd Martin Boček.

Startupy přitom své podnikání v naprosté většině případů zaměřují na české prostředí s pozdější snahou o zahraniční expanzi. Na tuzemském trhu svoje nápady testují a oceňují zejména jeho relativně malou velkost a homogennost. Pouze pětina startupů je založena v zahraničí, nejčastěji v USA a ve Velké Británii.

Dále si přes 80 procent startupů myslí, že tvoří zcela nové řešení, produkt nebo službu. Pohled investorů je přitom často přesně opačný. Ve srovnání se zahraničím často startupy vnímají jako nedostatečně inovativní a s relativně nízkým potenciálem k disrupci.

„Na druhou stranu je skvělé, že tu máme příběhy úspěšných projektů – pomáhá to k inspiraci dalších odvážných, a hlavně se často úspěšní startupisté sami stávají novými mentory a investory,“ zmiňuje pozitiva české scény Boček.

Jak vypadá strategie startupů

  • Startupisté si externí partnery vybírají především na základě předchozí osobní zkušenosti nebo referencí od známých. Nejčastěji zmiňované byly právní a účetní služby a pomoc s akvizicí nových zákazníků.
  • V prvních fázích podnikání není hlavním cílem generování zisku, ale především rychlý růst a expanze.
  • Při výběru externího partnera musí dojít ke vzbuzení důvěry. Významně může napomoci, když začne externí obchodní partner využívat služby nebo produkty daného startupu sám pro svoji obchodní činnost.
  • Marketingové služby externě nevyužívají, ale pokrývají tuto oblast vlastními zdroji a dá se říci, že se této oblasti systematicky ani nevěnují. Startupy jsou primárně zaměřené na vlastní podnikání a vše, co přímo nesouvisí s vývojem produktu v prvotních fázích, spíše co nejvíce upozaďují.

Nejpalčivější problémy

S čím mají startupisté největší problémy? Jako v celé ekonomice – jednoznačně jsou to lidské zdroje. Vinit můžeme jak velmi nízkou nezaměstnanost, tak nedostatek pracovníků ve specializovaných oblastech. A to především v IT, kde si startupy na rozdíl od zavedených firem často nemohou dovolit zaplatit dobré vývojáře. Řešením by podle studie mohla být motivace zahraničních ajťáků do ČR nebo větší podpora ze strany státu.

Druhým zásadním problémem je expanze do zahraničí, při které startupy nejčastěji také očekávají pomoc právě od externích partnerů. Třetí místo obsadili „praktické“ služby související s podnikáním, které ale většinou jdou mimo jádro jejich byznysu – marketing, finance a účetnictví, právní poradenství, PR nebo pomoc s prodejem.

Podle startupistů dále v Česku funguje skvěle mentální podpora a setkávání, nejméně pak naopak soudržnost.

Jak se vůbec startupy definují?

  • Startupisti: Malý kreativní nadšený tým, rychlý růst a reakce, evropský/globální potenciál. Chuť dobýt svět, odvaha, víra, minimální budget, nestabilita, nejistota.
  • Investoři: Nemělo by se jednat o organické podnikání, ale něco, „co mění lidem životy“. Především na základě unikátnosti, škálovatelnosti, rychlého růstu nebo také vlastností zakladatelů.
  • Obecná veřejnost: Jednoduše jako začínající firmu nebo nápad, projekt, aplikaci.

Total
0
Shares
Další články