O správu státního seed fondu se ucházejí čtyři firmy včetně J&T

Mělo to sice původně být už před mnoha měsíci, nakonec se ale obálky s nabídkami na obhospodařovatele Českého rozvojového, uzavřeného investičního fondu otevíraly až minulý týden v pátek. Nabídku podaly čtyři fondy a nyní běží dvoutýdenní lhůta na případné námitky.

AMISTAAVANTJ&T a QI. To jsou jména čtyř investičních společností, které mají zájem rozdělovat stamiliony rizikového kapitálu mezi české inovativní firmy. Právě role obhospodařovatele bude pro budoucnost projektu klíčová, protože rozhodne například o procesu výběru vhodných projektů i o složení skupiny odborníků, která bude žádosti o investice posuzovat. Veškeré detaily a samozřejmě i cena jsou součástí zatím nezveřejněných nabídek sestavených podle zadávací dokumentace, jíž jsme se podrobně věnovali v samostatném článku.

“Své nabídky na poskytování služeb obhospodařovatele pro Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. – nositele projektu Seed fond – doručili do uvedeného termínu čtyři uchazeči. Ani jedna z nabídek nevykazovala žádné formální nedostatky. Předložené nabídky budou dále posuzovány z hlediska splnění kvalifikace. Počet doručených nabídek odpovídá odhadu a očekávání Ministerstva průmyslu a obchodu. Další postup bude záviset na případném podání námitek během zákonné 15 denní lhůty. K jednotlivým nabídkám nelze zatím s ohledem na povinnost mlčenlivosti stanovenou zákonem o veřejných zakázkách říci více podrobnosti. Nyní dojde k další fázi otevřeného zadávacího řízení, během níž musí hodnotící komise posoudit soulad nabídek se zadáním a následně jejich ekonomickou výhodnost podle bodovací metody uvedené v zadávací dokumentaci,” uvedlo k tomu ministerstvo.

Nedá se příliš očekávat, že bychom se jakékoliv bližší podrobnosti dozvěděli před posouzením nabídek, ale určitě se vynasnažíme něco vyšťourat a také přinést bližší informace o plánech jednotlivých fondů. O vítězi by snad mohlo být rozhodnuto koncem února, ale to berte pouze jako náš nekvalifikovaný odhad.

Total
0
Shares
Další články