Mezi copyrightem a patentem: Česká asociace startupů spustila vlastní registr na ochranu nápadů

Česká asociace startupů kvalifikovaných k investici, která vznikla v dubnu letošního roku, představila novinku – neveřejnou úschovnu nápadů. Pomocí ní by mělo být možné ochránit podnikatelský záměr před jeho kopií či krádeží.

„Od prvních dnů fungování asociace startupů jsme byli denně kontaktování zakladateli, zda máme službu, která ochrání jejich nápad před krádeží,“ říká David Zábrž, předseda asociace. Zmiňuje přitom film Sociální síť, ve kterém je ukázáno, že dnešní gigant Facebook nejspíš také nebyl prvotním nápadem Marka Zuckerberga.

V současnosti může zakladatel využít dvě možnosti – duševní vlastnictví (tzv. ©), které je slabé anebo patentu, což v rané fázi startupu není nutné a často i nemožné. Asociace proto nechala naprogramovat neveřejnou úschovnu nápadů. Tenhle registr má sloužit jako další důkazní břemeno, podobně jako například NDA.

Jak to funguje

V případě, že má zakladatel-startupista nápad, může ho na webu asociace popsat a zvýšit tak jeho ochranu. Jakmile zjistí, že je jeho nápad ukraden nebo kopírován osobou, se kterou byl v kontaktu, měl by jej upozornit o okamžitém ukončení činnosti.

Za předpokladu, že tak neučiní, zakladatel se obrátí na soud, který ho vyzve k doložení důkazů, že nápad patřil právě tomuto konkrétnímu zakladateli. Okradený zakladatel jako důkazy předloží termíny osobních setkání, výpisy hovorů, sms a vyrozumění, že nápad je chráněn asociací – tedy nezávislou třetí stranou.

Asociace pak předloží přesné datum i čas zápisu s přesným popisem nápadu. Vše je validováno bankovní transakcí, která je s nápadem spojena unikátním variabilním symbolem. Tuto ochranu asociace startupů nabízí za zavádějící poplatek 390 korun.

„V případě, že máte zajímavý nápad, který by mohl generovat v budoucnu zisky, neváhejte jej uchovat v neveřejném, zabezpečeném archivu. Pokud tak neuděláte, jednou by vás to mohlo hodně mrzet,“ varuje Zábrž.

Názor právníka: Může pomoct, pro úspěch u soudu stačit nebude

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M., Advokátní kancelář Matzner et al

„Z mého pohledu jde o zajímavý nápad, který může pomoci.

Je však třeba si uvědomit, že to, že někdo do dané databáze napíše nápad ještě samo o sobě nic neznamená, to přeci neprokazuje, že to sám vymyslel. Pokud budu tvým kolegou a budeme se bavit o projektu, který tě napadl a napíšu jej já do dané databáze, pak to znamená, že mě napadl jako prvního? To přeci neznamená, ostatně první nápady procházejí ještě mnoha úpravami, update, změnami apod. Je tedy ambice chránit si prvotní myšlenku nebo finální produkt – ostatně i zmíněný Facebook případ ukázal, že vlastně prvotní nápad byl odlišný od toho, jak nakonec byl Facebook pojat a vyvinut v jeho následné a komerční podobě.

Současně je třeba si ještě připomenout, že většinou se „krade“ koncept myšlenky, když v jednotlivostech je tento upraven/změněn, aby šlo o nový (unikátní) nápad. Ostatně McDonald jako koncept fast food je dnes hojně kopírován a využíván jinými, ten sám o sobě chráněn není vůbec, ale pracovní postup, receptura, složení apod. to je to, co se ochránit dá.

Z mého pohledu, jak jsem uvedl, může jít o zajímavý nápad, který může napomoci v rámci případného prokazování u soudu, ale pro úspěch ve věci to stačit (dle mého) nebude.“

Total
0
Shares
Další články