Jen 13 % manažerů si je plně jisto svými rozhodnutími

Jestli často pochybujete o svých rozhodnutích a přemýšlíte, jak to šéfové velkých firem dělají, že vždycky ví, kudy se vydat, buďte v klidu. Podle studie Harvard Business Review lidé v byznysu běžně postrádají jistotu při důležitých rozhodnutích.

Společnost QlikTech zveřejnila výsledky studie odhalující, že 42 % manažerů nejvýznamnějších globálních společností si není jisto některými svými rozhodnutími, protože jim chybí informace a nebo k nim mají špatný přístup. Z průzkumu, který pro QlikTech provedla společnost Harvard Business Review Analytics Services, také vyplynulo, že pouhých 13 % respondentů si je svými rozhodnutími jisto.

Téměř polovina respondentů tvrdila, že důležitá rozhodnutí ovlivňují organizační bariéry a 45 % dotázaných uvedlo, že se tajných rozhodování neúčastní ty správné osoby. Současně 43 % dotazovaných označilo za největší překážku přehnané spoléhání se na zkušenosti ze strany vrcholového vedení a 42 % také zmínilo nedostatečnou spolupráci jako další bariéru.

Průzkumu se loni zúčastnilo 442 vedoucích pracovníků, manažerů a ředitelů společností ze Severní Ameriky, Evropy, Asie a Oceánie. Cílem bylo zmapovat, jakou míru jistoty mají vedoucí pracovníci v rozhodnutích na základě dat a informací, jež mají k dispozici. Studie nastolila několik hlavních témat včetně dostupnosti a přístupu k datům pro účely důležitých rozhodnutí. Dotýkala se také tématu kvality interních a externích dat jako prvku, který snižuje míru jistoty v rozhodnutích.

“V dnešní době, kdy je citelný tlak na rychlost správné volby v reálném čase s pomocí aktuálních dat, potřebují vedoucí pracovníci při rozhodování aktualizovaná, přesná a relevantní data, přístupná v reálném čase. Sdílení analýzy dat s kolegy během spolupráce může být klíčovým faktorem potřebným pro vybudování jistoty při rozhodování,” říká Marcin Mazur z QlikTech.

Total
0
Shares
Další články