I z českých univerzit mohou vzejít silné startupy

K univerzitám typu Berkeley neodmyslitelně spojeným s podporou podnikání a inovací máme ještě daleko. Časy se ale i u nás pomalu mění. Například z výzkumů Masarykovy univerzity vzešlo hned několik úspěšných firem – a jednou z nich je i AdvaICT. Zdeněk Vrbka z jejího vedení pro nás shrnul svůj pohled na spojení českých vysokých škol a startupů.

Spojení univerzit a startupů nejenže má podle mého názoru smysl, ale je naprostou nezbytností. Provádět na univerzitě výzkum, který se v konečném důsledku nějakým způsobem nevyužije v praxi, je plýtváním energií a prostředky. A založení startupu je právě jednou z možností, jak výsledky výzkumu komercionalizovat a poskytnout koncovým zákazníkům. Přitom založení spin-off společnosti už dnes není nijak složitý proces.

Když AdvaICT prováděla transfer technologií, tak jsme se z velké části podíleli na nastavení procesu transferu technologií na Masarykově univerzitě, protože v roce 2006 byly zkušenosti v tomto směru minimální. Nyní ale jsou vypracované mechanismy a je dostupná podpora pro snadné převedení výsledků výzkumu do praxe. Výzkumníci na univerzitách by se i u nás měli inspirovat zahraničním modelem a co nejvíce tuto možnost využívat.

Ale platí to i z druhé strany. Pro každou společnost může být univerzita zdrojem zajímavých nápadů, výsledků výzkumů, talentovaných zaměstnanců či společných výzkumných projektů. Navíc vnímám, že univerzity jsou dnes partnerství s komerčními firmami mnohem více nakloněny, než tomu bylo například před deseti lety. Přestože si tuto skutečnost u nás uvědomuje málokdo, rozhodně bych doporučil i jiným firmám, aby vysoké školy sledovaly a vnímaly je jako potenciálního partnera.

Od výzkumu až ke globální firmě

Role Masarykovy univerzity ve spuštění naší společnosti byla naprosto klíčová. Po ukončení výzkumu veřejně nabídla výsledky k transferu do komerčního prostředí a AdvaICT je jedna z firem, které tuto možnost využily. Motivací byl fakt, že technický ředitel Pavel Minařík se na výzkumu podílel a viděl uplatnění výsledků v rámci našeho řešení. Univerzita na oplátku získala podíl na zisku z každé realizované zakázky – z každého prodeje jí tedy plyne příjem. Mimo to se může pochlubit, že realizuje světový výzkum, jehož výsledky jsou používány v praxi.

Řešení je založeno na výsledcích mnohaletého výzkumu v oblasti monitorování provozu v síti sponzorovaném mimo jinými americkou armádou, českým ministerstvem obrany či prostředky poskytnutými Evropskou unií. Právě vynikající výsledky výzkumu, pozitivní ohlas na vypracované prototypy a doporučení odborníků na transfer technologií nás povzbudily k založení společnosti AdvaICT a vyvinutí komerčně použitelného produktu.

Naše zkušenost ukazuje, že univerzita se zajímavými výzkumnými projekty může především inspirovat tým podílející se na výzkumu k založení startup firmy a komerčnímu využití výsledků výzkumu. Úspěšný přenos do praxe často znamená, že do společnosti přejdou i někteří členové výzkumného týmu, kteří disponují potřebným know-how a potenciálem řešení dále rozvíjet s ohledem na potřeby zákazníků. Tím ale spolupráce mezi firmou a univerzitou nekončí.

Vyvinout z prototypů a výzkumných výstupů stabilní a komerčně použitelnou aplikaci je náročný proces a v prvních letech jsme například neměli vlastní kapacity ani zařízení na další obecný výzkum. Dlouhodobý výzkum je pro nás přitom klíčový pro udržení technické vyspělosti řešení a schopnosti reagovat na nové trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Proto neustále spolupracujeme s výzkumnými týmy na Masarykově univerzitě a zapojujeme se do výzkumných projektů i s dalšími univerzitami a organizacemi.

Pro univerzitu naopak spolupráce představuje možnost využití dalších výsledků výzkumu v praxi a také úzký kontakt s praxí, který jí dovoluje prováděný výzkum vhodně zacílit. Samozřejmě, že ne všechny startupy takovouto formu spolupráce s univerzitou využijí, ale pro nás je z hlediska dlouhodobého fungování firmy zásadní.

Ze školy do akcelerátoru

Za několik posledních let jsme prošli významnými změnami, které čekají každou startup firmu na cestě od založení ke stabilizaci a přerodu na standardně fungující společnost. Ze zajímavých milníků bych zmínil uvedení našeho řešení na trh v roce 2010, vstup strategického partnera v podobě holdingu Matador Group na začátku roku následujícího, účast v technologickém akcelerátoru v Silicon Valley, realizovanou díky CzechInvestu na jaře 2011 za účelem lépe pochopit americký trh, či následné založení americké pobočky na podzim 2011. V tuto chvíli máme k dispozici síť partnerů v České republice a na Slovensku a pracujeme na expanzi do dalších států v Evropě.

Tříměsíční pobyt v Silicon Valley pro nás byl nejpřínosnější s ohledem na možnost představit naše řešení a business plán pro vstup na americký trh celé řadě potenciálních investorů a získat cennou zpětnou vazbu, na základě které jsme mohli lépe pochopit pravidla amerického trhu a náš vstup lépe naplánovat. Výsledkem bylo založení pobočky ve Washingtonu, jejímž hlavním úkolem je nalézat americké obchodní partnery.

Určitě se stále cítíme být součástí startupového světa, i když AdvaICT už podle definice startup společností nejspíše není. Jednak se i šest let od založení každý den učíme jak lépe dělat business a budovat lepší společnost, nezapomínáme ale ani na to, že i my jsme začínali jako malý tým programátorů a vědeckých pracovníků bez ponětí o tom, co je to business plán nebo jak dělat marketing. Proto se účastníme různých akcí na podporu startup podnikání a inovací a snažíme se svoje zkušenosti předávat dále. A samozřejmě jsme si během působení v roli startupu vybudovali vazby na celou řadu výjimečných lidí, se kterými zůstáváme v kontaktu.

V současné době tvoří společnost AdvaICT 16 kmenových zaměstnanců a neustále hledáme nové schopné lidi do našeho týmu. Zůstáváme tedy relativně malí, ale stojí za námi silný mezinárodní partner. Co se týče obchodních výsledků, za dva roky, kdy je naše řešení na trhu, jsme realizovali přes stovku projektů a každý rok se nám daří zhruba zdvojnásobit obrat společnosti. Výhled prodejů na rok 2012 je 30 milionů korun, z čehož bychom rádi už plných 70 procent realizovali prostřednictvím partnerské sítě.

Kam míří české (a hlavně moravské) startupy

V oblasti startupové komunity vnímám velký posun v motivování cílové skupiny k realizaci zajímavých a životaschopných nápadů a v podpoře, kterou dnes mají startupy k dispozici. Jenom za posledních pár měsíců proběhly v Brně akce jako Imagine Cup, StarCube nebo Business Grill zaměřené jak na mladé studenty, tak na již několik let fungující startup firmy. Obrovskou podporu poskytuje Jihomoravské inovační centrum, které má podporu inovačního podnikání přímo v popisu práce.

Co se týče zájmu studentů založit startup, na základě mého působení na Fakultě informatiky MU mohu potvrdit, že tato myšlenka je i díky velké inspiraci ze zahraničí pro spoustu studentů velmi lákavá. Osobně si také myslím, že programátoři v Brně jsou ve srovnání s Prahou více motivováni k podnikání s ohledem na nižší nástupní platy a určitou absenci velkých zaměstnavatelů jako jsou banky, mobilní operátoři a ostatní velké firmy.

Nerad dávám nějaká obecná doporučení k podnikání, protože každý startup si projde celou řadou fází a v každé fázi je důležité udělat určitý důležitý krok. Začínajícím projektům bych ale doporučil, aby proaktivně využívaly nástroje podporující nové projekty, aby se co nejdříve otevřely svému okolí a našli svého prvního platícího zákazníka, a aby se připravily na to, že to bude dlouhá a náročná cesta, která ovšem stojí za to.

 

Autorem článku je Zdeněk Vrbka, absolvent Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně, kde dlouhodobě působil jako vyučující a jeden ze zakladatelů oboru Service Science, Management and Engineering. Ve společnosti AdvaICT působí na pozici ředitele obchodu a marketingu. Aktivně působí v oblasti inovací a se zájmem sleduje scénu startup podnikání.

Total
0
Shares
Další články