Gartner Hype Cycle 2012: Jak si vedou nové technologie?

Gartner vydal svůj letošní Hype Cycle, studii zaměřenou na to, jakými fázemi svého vývoje procházejí nejnovější technologie – od vytvoření až po masové produktivní využití. Jaké technologie se letos na křivce objevily, které se posunuly nejdál a co to znamená pro budoucnost?

Mezi 1900 sledovanými technologiemi se letos hypovou křivkou nejrychleji pohybují big data, 3D tisk, streamy aktivit, internetové televize, NFC platby, cloud computing a tablety. Tyto technologie se od minulého ročníku posunuly po křivce nejrychleji. Výrazně se posunula i konzumerizace – tímto termínem se označuje trend, kdy se nové informační technologie nejprve objevují na spotřebitelském trhu a až následně jsou adaptovány pro obchodní účely nebo v rámci státní správy.

Na následujících obrázcích můžete porovnat letošní a loňskou křivku:

Mezi technologiemi, které jsou na vrcholu hypu, najdeme HTML5, BYOD (bring your own device), 3D tisk, sociální analytiku a komplexní zpracování událostí. Do fáze deziluze se pomalu propracovávají mobilní NFC platby, naopak mobilní OTA platby (over the air) ji již opouštějí. Stejně tak se ve fázi deziluze zatím nacházejí virtuální světy a domácí sledování zdraví, tedy technologie, které lékařům umožňují monitorovat stav pacientů i bez návštěvy ordinace.

Technologie jsou provázané ve skupinách

Gartner ovšem jedním dechem dodává, že technologie nelze od sebe vždy jednoznačně oddělit. Mnohem víc totiž platí, že některé technologie vzájemně spolupůsobí na návyky uživatelů a nejsou jedna bez druhé příliš představitelné. Podle těchto skupin rozlišuje společnost několik kategorií technologií, které musí dospět všechny, aby se určité širší nové přístupy mohly v plné míře uplatnit v produktivní praxi.

Jakákoliv funkce na jakémkoliv zařízení, kdekoliv a kdykoliv
Tato skupina zahrnuje konzumerizaci, BYOD, cloud, silikonové baterie, tablety, hostované virtuální plochy a HTML5. Souvisí s používáním vlastních zařízení v zaměstnání, s přístupem ke cloudovým službám a mobilními zařízeními. Podstatu shrnuje nadpis, netřeba opakovat.

Chytřejší věci
“Svět, ve kterém by věci byly chytré a připojené k internetu, je ve vývoji již přes deset let. Jakmile budou připojené a chytré, pomůžou věci lidem v jejich spotřebitelském, občanském i pracovním životě ve všech ohledech,” píše Gartner. Do této kategorie technologií patří ze současné hype křivky samořídící vozidla, mobilní roboti, internet věcí, big data, bezdrátová energie, komplexní zpracovávání událostí, internetová televize, streamy aktivity, služby pro komunikaci přístrojů mezi sebou, senzory pro mesh sítě, domácí sledování zdraví a spotřebitelská telematika.

Big data a globální výpočetní výkon za nízké ceny
V rámci této kategorie se podle Gartner hraje o svět, kde by analytické pochopení a výpočetní síla byly skoro nekonečné a z hlediska nákladů efektivně zvyšovatelné. V takovém světě by podniky mohly lépe porozumět svým zákazníkům a efektivněji bránit podvodům. Technologie, které musí dospět, aby byl tento model realizovatelný, jsou kvantové výpočty, různé formy cloudu, big data, komplexní zpracovávání událostí, sociální analytika, řídící systémy pro in-memory databáze, in-memory analytika, textová analytika a předpovědní analytika.

Lidská komunikace s technologiemi
V tomto scénáři jde o svět, kde by lidé s technologiemi komunikovali mnohem lidštějším, přirozenějším, méně matematickým způsobem. Malá ochutnávka tohoto světa, jakkoli nedokonalá, je prozatím Siri od Applu. Mezi technologiemi, které musí pro plnohodnotnou podobu této vize dospět, vidí Gartner vylepšování lidí technologiemi (augmentace), volumetrické a holografické displeje, automatické rozpoznávání obsahu, otázky a odpovědi v přirozeném jazyce, překlad z řeči do řeči, big data, gamifikace, rozšířená realita, cloud, NFC, ovládání gesty, virtuální světy, metody biometrické autentifikace a rozeznávání řeči.

Budoucnost placení
Představte si svět, kde není žádná hotovost a všechny transakce jsou elektronické. V takovém světě by společnosti měly k dispozici efektivitu a dosledovatelnost, pro zákazníky by to mohlo znamenat jisté pohodlí a bezpečnost. Pro realizaci této vize je třeba dále pracovat na mobilních NFC a OTA platbách a biometrické autentifikaci. Souvisejícími technologiemi pak jsou internet věcí, obchody s mobilními aplikacemi a automatické rozpoznávání obsahu.

Analyzovatelný hlas spotřebitelů
Budoucnost by mohla přinést i variantu, v níž bude hlas spotřebitelů uložen na cloudu, s tím, že kdo k němu bude mít přístup, bude jej moci analyzovat pro lepší porozumění jeho majiteli. Ačkoliv tato budoucnost je těžko představitelná bez těžkého boje s ochránci soukromí, existuje řada technologií, které je třeba nejprve dotáhnout, aby se o ní vůbec dalo vážně uvažovat. Mezi tyto technologie Gartner zařazuje automatické rozpoznávání obsahu, crowdsourcing, big data, sociální analytiku, stream aktivit, cloud, audio mining, rozpoznávání řeči a analýzu textu.

Domácí 3D tisk
Pilně se pracuje i na tom, aby spotřebitelé mohli doma pomocí tzv. 3D tiskáren sami vyrábět určité předměty. Nepředstavitelné není ani použití, kdy by uživatel předmět nejprve naskenoval mobilem a pomocí takto vytvořeného 3D modelu poté vytisknul jeho kopii. Nutnou technologií je v tomto případě 3D tisk, který podle Gartneru dělí od masového rozšíření více než pět let.

Celá podrobná studie je k dispozici zde.

Via Gartner

Total
0
Shares
Další články