CzechInvest by měl být národní institucí pro podporu startupů, říká jeho nová ředitelka Silvana Jirotková

Agentura CzechInvest do budoucna plánuje větší přesun aktivit a kapacit na malé a střední podniky a startupy. Při této příležitosti by se rovnou měla vyprofilovat jako národní instituce pro podporu startupů, říká v rozhovoru pro Tyinternety Silvana Jirotková, která CzechInvest vede od konce března jako nová generální ředitelka.

V rozhovoru se také dočtete, jaké další změny ve fungování agentury plánuje, co se v nejbližší době bude dít s aktuálně probíhajícími programy na podporu startupů, proč se Jirotková nebojí o budoucnost jejich financování, proč je podle ní vůbec agentura jako CzechInvest potřebná, a také o postoji k plánu premiéra v demisi o možném spojování CzechInvestu a CzechTradu.

Silvana Jirotková vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské Univerzity Opava. V CzechInvestu působí od roku 2002. Nejdříve jako regionální manažerka se zaměřením na rozvoj průmyslových nemovitostí a regeneraci brownfieldů na území Moravskoslezského kraje, později jako ředitelka Odboru regionální podpory. V letech 2007 až 2008 pracovala v soukromém sektoru – v belgické společnosti PSR Brownfield Developers. V roce 2014 se do CzechInvestu vrátila, nejdříve jako ředitelka Divize regionů, později ředitelka Odboru malých a středních podniků a interních projektů.

Když jste nastupovala do funkce, avizovala jste, že se více zaměříte na podporu zahraničních investorů, malých a středních podniků a startupů. Co plánujete měnit právě v oblasti startupů?

CzechInvest startupy podporuje od roku 2010, kdy začaly vznikat první programy. Historicky jsme ale vnímáni jako agentura pro podporu zahraničních investic, i když jsme zaměřeni na podporu jak podnikání, tak investic. Důležitý je proto nyní odklon od zahraničních investic a soustředění se na sofistikovanější věci. Do budoucna plánujeme ještě větší přesun našich aktivit a kapacit právě na malé a střední podniky a startupy.

Aktuálně připravujeme celkovou strategii, nicméně běžící aktivity a programy budou probíhat dál. Dávají nám smysl, jsou nastaveny a mají zabezpečený zdroj financování. Pro agenturu by se mělo změnit její vyprofilování se jako národní instituce pro podporu startupů. Vnímáme, že takový institut u nás chybí, a i když jsme se tím zabývali, nikdy to nebylo jasně deklarováno. Signály, že je to potřeba, máme i z regionů. Startupový ekosystém je v České republice již do jisté míry dobře rozvinutý, některé regiony ale zaostávají. Chtěli bychom, aby se kvalita rozlila po celé republice, což pomůže regionům, které nejsou tak daleko.

Plánujete aktuální projekty nějakým způsobem rozšiřovat a pokračovat v nich dlouhodobě?

V projektech plánujeme pokračovat, některé posílit a některé do budoucna upravit.

Můžete být konkrétnější?

V tuto chvíli nebudu brát kolegům jejich know-how nebo propagovat to, co ještě nemáme přesně definováno. Dostáváme se ale do situace, kdy běží poslední fáze programovacího období strukturálních fondů. Nikdo neví, co bude dál, kolik bude finančních prostředků a jak bude podpora přesně nastavena. V těchto debatách chceme být aktivním hráčem a chceme si samozřejmě vytvořit kapsu financování pro startupy i do budoucna.

Stejně tak chceme pokračovat ve využívání i jiných fondů. Důležitá je pro nás spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou, která nabízí mnoho možností – síť, nástroje i finance, které nám mohou poskytnout. Evropská komise má další zdroje. Chceme si sáhnout do více kapsiček a podpořit ekosystém českých startupů.

Podpora českých startupů tak v podstatě záleží na evropských fondech?

Ano, do jisté míry záleží na evropských fondech a na naší šikovnosti, jak je budeme schopni vytěžit a domluvit se na jejich dalším využití.

Právě další rozpočtové období od roku 2020 je nejisté. Teoreticky se může stát, že do podobných projektů peníze nepůjdou. Skončily by v takovém případě také programy na podporu startupů ze strany CzechInvestu?

Neviděla bych to tak černě. Startupy jsou budoucnost a Evropa si to uvědomuje. Budujeme si bázi firem, inovací a kreativních myšlenek. Navíc, není to až takový balík peněz. Myslím si, že tam ta položka zůstane a my se budeme snažit, aby byla konstruktivně využita.

Nechci úplně komentovat, jaké programy připravíme do budoucna. I když budou založeny na podstatě těch stávajících. Nejdřív si musíme vyhodnotit, co aktuálně probíhá a co očekáváme, že do roku 2019 proběhne. Jak to startupy posouvá dál, jaká jsou jejich čísla, investice, počet lidí, které přijmou, tržby a podobně. Na základě toho budeme moct říct, který směr je dobrý a který naopak nebyl úplně nejefektivnější, jestli ho vypustíme nebo utlumíme.

V nejbližší době se tedy zaměříte na celkovou analýzu efektivity jednotlivých programů.

Přesně tak, musíme lépe vyhodnocovat, kam naše podpora směřovala, protože si myslím, že to v minulosti nebylo dostatečné. A nejen interně, víc budeme také spolupracovat s ekosystémem, abychom si sdíleli data a informace, jak startupy fungují a jak se jim daří. A navenek pak budeme schopni lépe odprezentovat jejich úspěchy.

Kolik prostředků směřuje do podpory startupů?

V období od roku 2014 do roku 2019 máme ze strukturálních fondů 140 milionů korun. Vedle toho jsou prostředky Evropské kosmické agentury a Hlavního města Prahy, kteří spolufinancují inkubátor ESA BIC Prague. Pro firmy v inkubátoru je připravena finanční podpora ve výši 40 milionů korun.

Plánujete tyto rozpočty navyšovat?

Budeme se o to snažit. Záleží na zdrojích, které si vyjednáme.

Českým firmám často chybí sebevědomí

Při nástupu do funkce jste avizovala také novou strategii směřování CzechInvestu. Jak probíhá její příprava?

Aktuálně na ní pracujeme. Chtěla bych, aby byla hotová do dvou měsíců, ještě se k ní pak bude muset vyjádřit Ministerstvo průmyslu a obchodu. Startupy budou její nedílnou součástí, zatím ale nemáme konkrétnější obrysy nebo podrobnější plány.

Jaké změny plánujete přinést v rámci podpory zahraničních investic a malých a středních podniků?

Chceme více pozornosti soustředit na české firmy, v minulosti byly opomíjeny. Jedná se o náš národní kapitál a chceme jim víc pomoci, aby se posouvaly v hodnotových řetězcích i jako dodavatelé, nebo aby ideálně byly producenty finálních výrobků.

České firmy mají často zbytečně nízké sebevědomí, některé nerady vstupují na zahraniční trhy. My je například vysíláme na technologické mise, nebo do programu na podporu subdodavatelů. V minulosti byly tyhle aktivity upozaděny. Existovaly, ale nebyl na ně kladen takový důraz.

Že firmám chybí sebevědomí, se často říká i o startupech. Plánujete jim pomáhat i v této oblasti, nebo se spíše zaměříte na podporu ve financování a propojování?

Určitě jim v tom chceme pomáhat, máme už plně rozběhnuté projekty CzechStarter, CzechDemo, CzechAccelerator a CzechMatch. V rámci všech programů jsou aktivity, jež jim pomáhají vyzkoušet si na vlastní kůži jednání s investorem, který jim třeba řekne, že jejich produkt není dobrý a dá jim tvrdou zpětnou vazbu. Společně s partnery a mentory jim tu zpětnou vazbu poskytujeme jako první my, ještě než je vypustíme do světa.

Podobným způsobem bychom chtěli přistoupit také k malým a středním podnikům. Na rozdíl od startupů už jsou zavedeny a fungují. Chceme jim ale rozšířit obzory v aktivitách a propojovat je například právě se startupy. Ty přemýšlí úplně jinak, mají inovativní řešení a tím, že tyto dvě skupiny klientů dáme dohromady, často přijdou na to, že je pro obě strany výhodné spolupracovat.

Je vůbec taková státní podpora správná? Určitým způsobem tak supluje tržní mechanismy – propojování startupů a jiných firem běžně probíhá i v soukromé sféře, na konferencích a podobně. Je vhodné, aby se do toho míchal stát?

My máme výhodu a unikátní pozici v tom, že jsme sice stát, ale jsme na druhé straně blízko byznysu. Skupiny našich klientů jsou různé, jde o zahraniční firmy, české malé a střední podniky a startupy a naše síť partnerů je obrovská, v České republice i venku. Byla by škoda ten potenciál nevyužít. Spolupracujeme s firmami v regionech, máme specializované R&D oddělení a víme, jaký výzkum dělají firmy, univerzity a vědecko-výzkumná centra. Nám se to začíná opravdu dařit propojovat. Nevím, jestli je to role státu, ale rozhodně je to do budoucna role CzechInvestu.

Bude CzechInvest do startupů také přímo investovat?

CzechInvest nemůže investovat své vlastní prostředky, respektive prostředky státního rozpočtu, a v tuto chvíli to není ani plánováno. Máme zdroje a programy, s našimi kapacitami v podstatě investujeme náš čas. Ale finančně ne.

Které oblasti vidíte jako ty s nejvyšším potenciálem? Říkala jste, že chcete podporovat odbory s co nejvyšší přidanou hodnotou – které to ze startupového hlediska jsou?

Potenciál je jedna věc, moje osobní snahy ale směřují vždy do těch „těžších“ věcí. To znamená, aby vznikaly a byly podpořeny projekty využívající materiálové inovace, nové technologie a podobně. Z tohoto pohledu je velice zajímavý i inkubátor ESA BIC Prague, zaměřený na využití kosmických technologií a systémů.

Spojování by agentury ochromilo

Premiér v demisi Andrej Babiš se vyjádřil, že by rád spojil CzechInvest a CzechTrade dohromady. Co na tyto plány říkáte?

Plány na spojení těchto dvou agentur už byly řešeny v minulosti několikrát. V CzechInvestu jsem s pauzami od roku 2002, za tu dobu jsem o tom slyšela dvakrát nebo třikrát. V jednom případě to už bylo opravdu rozpracované, nakonec se tak ale nestalo. Uvidíme, jaká bude strategie vlády a Ministerstva průmyslu a obchodu. Modely ve světě fungují oba – jak dohromady, tak zvlášť. Oba jsou funkční a mají své plusy i mínusy.

Nicméně vím, jak funguje slučování agentur a co všechno to obnáší. V roce 2003 se CzechInvest slučoval s agenturou CzechIndustry a Agenturou pro rozvoj podnikání, aby následně mohl implementovat strukturální fondy. Byl to proces na rok. V tuto chvíli si myslím, že by tam související efekty z případného slučování agentur CzechInvest a CzechTrade nebyly tak významné a proces slučování by obě agentury na rok dost ochromil, protože by musely zaměřit své síly někam jinam než do své každodenní práce.

Jak reálně tedy vidíte, že k tomu opravdu dojde?

Samozřejmě je to možné. Uvidíme, jak to nakonec dopadne.

Spíše byste ale byla pro zachování současného stavu…

S agenturou CzechTrade intenzivně spolupracujeme už několik let, protože si synergické efekty uvědomujeme. Kromě zahraničních zastoupení i v našich regionálních kancelářích, v každé z nich je jeden zástupce agentury CzechTrade s částečným úvazkem. V Česku komunikujeme se stejným portfoliem klientů, v zahraničí je to jinak. Nicméně situace se stále vyvíjí a u obou agentur je tendence sbližující. Myslím si, že tak, jak je to nyní nastavené, je poměrně optimální.

Total
0
Shares
Další články