Arrington dal AOLu ultimátum. Co se děje s TechCrunchem?

Zakladatel a šéf blogu TechCrunch Michael Arrington, který byl po představení nové investiční společnosti CrunchFund zbaven minulý týden své pozice šéfredaktora, učinil neobvyklý krok. Přestože podle vyjádření své šéfové Arianny Huffington už v TechCrunchi nepracuje, hrozí, že pokud AOL nesplní jeho podmínky, odejde.

Všechno začalo minulý týden ve čtvrtek, když Michael Arrington představil spolu se šéfem AOL Timem Armstrongem nový investiční fond CrunchFund. V čem byl problém? Vynechme stranou ne úplně šťastně zvolený název, nahrávající ještě silněji souvislosti mezi blogem a fondem, i vyjádření Tima Armstronga, který na otázku o střetu zájmu odpověděl trochu nevhodně cosi ve smyslu, že “TechCrunch má jiné standardy” (celé znění Armstrongova vyjádření čtvrtý odstavec odshora). Hlavním problémem je, že TechCrunch se za šest let svého působení v Sillicon Valley stal synonymem pro úspěch startupu. Každý začínající startup se pilně snaží, aby o něm na TechCrunchi vyšel článek. A nyní by měl fond investovat přesně do těch společností, o nichž se na blogu píše.

To přináší hned několik problémů. Samozřejmě tím zřejmějším je, že společnosti, které investici dostanou, by mohly zároveň získat pozitivnější hodnocení a častější zmínky na blogu. Za druhé se ovšem někteří zakladatelé báli, že pokud by CrunchFund investovat nenechali, odvetou by mohly být negativní zmínky, které by společnosti uškodily. Buď jak buď, propojení nejdůležitějšího technologického blogu s investiční společností nevypadá úplně dobře. Až na to tedy, že Michael Arrington do startupů pilně investuje již léta. Čtenářům tento fakt nevadil především proto, že investice vždy veřejně přiznával, kromě toho se na blogu neváhal čas od času navézt do společnosti, v níž měl finanční zájmy.

Arrington dostal padáka…

Ani to ale nepřesvědčilo Ariannu Huffington, která od února tohoto roku, kdy AOL koupil její Huffington Post, dohlíží v rámci korporace na média a byla tak Arringtonovou přímou nadřízenou. Přestože fond byl schválen jejími nadřízenými, a AOL patří mezi jeho hlavní společníky, přestože její šéf Tim Armstrong se podílel na jeho veřejném spuštění, Arianna se rozhodla Arringtona jednoduše vyhodit (přesněji, její řešení se postupně vyvíjelo od snížení na pozici neplaceného redaktora až po úplného padáka ze všech sekcí AOLu).

Její rozhodnutí samozřejmě má smysl, to čeho se Arrington dopustil je samo o sobě definicí střetu zájmů. Vést jeden z nejsledovanějších technologických blogů (i když dle různých vyjádření lidí z TechCrunche jen formálně, protože autoři jsou nezávislí a jejich články Arrington viděl poprvé až po vydání) a zároveň investovat do společností, o nichž blog píše, je poněkud netradiční kombinace. Na druhou stranu rozhodnutí Arianny Huffington částečně ubírají zprávy, že o přípravách kolem fondu věděla již týdny před jeho spuštěním a situaci nijak neřešila (dle CNN). A další články se soustředí na konflikty zájmů, do nichž se sama dostala během své kariéry, a podle všeho jich není málo a řešeny nijak nebyly.

…ale asi si toho nevšiml

Situace rozhodně nebyla jednoduchá, i proto, že proti Arringtonově odchodu lobovali všichni vlivnější autoři blogu, podle nichž bez něj nebude TechCrunch fungovat, korunu všemu ale nasadil sám král. Michael Arrington včera napsal na TechCrunch post, v němž AOL vyzývá, aby buď blog vyčlenil ze sféry vlivu Arianny Huffington, nebo prodal zpět původním majitelům. Jinak prý odejde ze společnosti, v níž sice podle svých nadřízených již několik dní nepracuje, ale kterou i tak využívá pro svoje tažení proti nim. Jeho hlavní argumentace se opírá o slib, který pochází z doby akvizice TechCrunche AOLem. Ten zněl, že AOL nebude zasahovat do personálních poměrů v TechCrunchi. Že se tato dohoda zdaleka netýkala tak specifické situace, jaké jsme svědky dnes, možná netřeba příliš zdůrazňovat…

Jaká je šance, že Arrington v TechCrunchi zůstane? Nepříliš velká. Arianna Huffington je v současnosti prezidentkou AOL v Huffington Media a není pravděpodobné, že Tim Armstrong půjde proti ní v natolik kontroverzním případě, jako je udržení Arringtona v TechCrunchi v situaci nastíněného závažného střetu zájmů. Prodáním TechCrunche zpět původním majitelům by naopak šéf AOLu oslabil sám sebe, protože akvizice je i jeho dílem a přiznal by tak její neúspěch. Dojde tedy pravděpodobně k obětování Arringtona, přestože současná situace je společným dílem všech zúčastněných a nedostatku jejich střízlivého plánování.

Problém není zdaleka vyřešený

Zakladatel blogu nicméně bude s AOLem dál spolupracovat minimálně jako šéf CrunchFundu. Navíc to, čím se nyní nikdo nezabývá, jsou jeho osobní vazby na současné autory TechCrunche. Ačkoliv jakékoliv ovlivňování obsahu článků všichni shodně popírají, ten, kdo bude chtít proti TechCrunchi najít trochu špíny, může osobními vazbami mezi autory a Arringtonem argumentovat i za situace, kdy Michael v blogu již personálně figurovat nebude. To je pro TechCrunch možná vůbec největší nebezpečí.

A tak to nakonec vypadá, že se naplní černé předpovědi těch, kdož tvrdili, že je jen otázkou času, kdy prodej TechCrunche AOLu technologický blog pohřbí v troskách. V současnosti tomuto výsledku totiž všechno svědčí.

Total
0
Shares
Další články