Zaměstnanci Facebooku požadují bezpečnější pracovní prostředí

Více než 200 moderátorů obsahu, kteří pracují pro Facebook v různých zemích světa, podepsali online dopis, ve kterém žádají, aby jim společnost během pandemie umožnila pracovat z domova.

Otevřený dopis, který byl zveřejněn ve středu 18. listopadu, signatáři poslali Marku Zuckerbergovi a provozní ředitelce Facebooku Sheryl Sandbergové. Dále byl adresován partnerům pro moderaci obsahu, resp. ředitelům Accenture a dublinské společnosti CPL Resources.

„My, níže podepsaní moderátoři obsahu Facebooku a zaměstnanci Facebooku, chceme vyjádřit své zděšení nad vaším rozhodnutím riskovat naše životy – a životy našich kolegů a blízkých – abyste udrželi zisky Facebooku během pandemie.“„Po měsících, kdy mohli moderátoři obsahu pracovat z domova, a kdy čelili intenzivnímu tlaku, aby Facebook neobsahoval dezinformace a byl hate free, nás nutíte k návratu do kanceláře.“

Ačkoliv během pandemie umožnil Facebook mnoha zaměstnancům pracovat z domova, zdá se, že nyní byla většina moderátorů vyslána zpátky do kanceláře. Ve svém dopisu hovoří autoři o obrovském nárůstu počtu uživatelů Facebooku během pandemie a o tom, jak Zuckerbergovo jmění tento nárůst zrcadlí, přestože těm, kteří museli dělat tu „nejbrutálnější práci“ nebylo umožněno pracovat z domova, a ani nedostali žádný rizikový příplatek za podstupované nebezpečí.

Je pravda, že moderátoři už nějakou dobu mluví o tom, jak brutální je jejich práce – a nejsou to jen dlouhé hodiny v hrozných podmínkách, ale projevuje se i na jejich zhoršeném psychickém zdraví. Facebook schválil, že letos vyplatí 52 milionů dolarů externím dodavatelům, kteří se potýkali s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) či dalšími problémy s duševním zdravím souvisejícími s jejich prací.

V otevřeném dopise dále stojí, že samotný algoritmus Facebooku nezvládne udělat požadovanou práci, k prohledávání obsahu je prý zapotřebí lidí. Což přivedlo autory dopisu k otázce: „Pokud je naše práce pro fungování Facebooku tak důležitá, že nás žádáte, abychom riskovali své životy ve jménu komunity Facebooku (a jeho zisku) – nejsme ve skutečnosti srdcem vaší společnosti?“

Moderátoři obsahu stanovili své požadavky. Žádají, aby každý zaměstnanec, který je v ohrožení, nebo žije s někým, komu hrozí covid-19, mohl pracovat z domova. Požadují, aby veškerá práce, která může být provedena na dálku, byla prováděna z domova. Akceptovali také, že některé práce se z domova dělat nedají.

Ti, kdo musí do kanceláře, by podle autorů dopisu měli dostat rizikový příplatek. Mimo jiné požádali o ukončení outsorcingu a o „skutečnou zdravotní a psychiatrickou péči“.

„Současná krize ukazuje, že jádrem podnikání Facebooku je hluboké pokrytectví,“ uzavírají signatáři svůj dopis. „Outsorcingem našich pracovních míst Facebook naznačuje, že my, 35 000 moderátorů, kteří se zabývají moderováním obsahu, jsme někde na okraji sociálních médií. Přitom jsme nedílnou součástí Facebooku, na které spočívá jeho životaschopnost, a musíme riskovat své životy, abychom mohli přijít do práce.“

Facebook na dopis odpověděl tím, že většina z 15 000 moderátorů obsahu z celého světa pracuje z domova a budou nadále pracovat vzdáleně po celou dobu pandemie. Facebook také uvedl, že všichni moderátoři obsahu mají přístup ke zdravotní péči a že společnost splňuje bezpečností a zdravotní doporučení dokonce nad stanovený rámec, aby byla veškerá zařízení firmy bezpečná i pro práci v kanceláři.

Společnosti Accenture a CPL Resources na dopis dosud nezareagovaly.

Zdroj: siliconANGLE

Diskuze k článku