Vezme Facebook útokem i vyhledávání?

Do čela úvah na toto téma se na samém konci minulého týdne postavil portál AllFacebook a brzy ho následovala celá řada dalších. Na první pohled se to možná zdá přitažené za vlasy. Facebook je přece sociální síť a kdo někdy zkoušel v něm zabudovaný vyhledávač, ví o jeho kvalitách svoje. Často nenajde hledaný odkaz ani v rámci vlastní sítě, natož aby dokázal prohledat celý web. Jenže…

Je tomu zhruba dva měsíce, co Facebook spustil Open Graph, sadu funkcí a nástrojů, která umožňuje funkční propojení mezi Facebookem a libovolnými stránkami na webu. Vysvětlovat, jak to funguje, by už dnes asi bylo nošením dříví do lesa, takže jen stručně pro naší potřebu: lidé mohou pod svým uživatelským jménem z Facebooku využívat některé jeho funkce i na externích stránkách, především tlačítko „Líbí se mi“ a možnost diskutovat. A právě v tom spočívá potenciál pro vyhledávání.

Skrytá síla tlačítka „Like“

Aktivita uživatelů na propojených stránkách totiž Facebooku přináší velké množství dat a metadat, která by při chytře vymyšleném postupu mohl využít místo tradičních způsobů indexace. Částečně to funguje již nyní. Pokud prostřednictvím sociálního pluginu založeného na Open Graph dáte Like nějaké externí stránce, umožňujete jí, aby se objevila ve výsledcích nativního Facebookovského hledání. Nejen přímo vám, ale i vašim přátelům. A jak z toho vyplývá, dá-li Like někdo z vašich přátel, může se taková stránka objevit ve výsledcích vám, přestože není součástí sociální sítě, ale stojí mimo.

To by samozřejmě na konkurenci zavedeným vyhledávačům nestačilo. Jak je ale patrné z počtu uživatelů Facebooku (v současnosti někde kolem 480 milionů měsíčně aktivních), sociální plugin generuje ohromné množství dat. Pokud by se vzal počet udělených Like vybrané stránce a četnost sdílení její URL na zdech uživatelů, byl by Facebook pravděpodobně schopen vygenerovat SERP, který by měl v řadě ohledů vypovídací hodnotu. Minimálně co do pořadí a popularity. Dat a především metadat ale samozřejmě existuje mnohem více.

Co stojí v cestě?

Nativní vyhledávání Facebooku (stránka ještě nabízí výsledky Bingu) je bohužel tak trochu španělská vesnice. Většina aktivity se odehrává v okně automatického dokončování, které podle zadaného řetězce nabízí výsledky. Jejich výběr je přitom z větší části dán uživatelovými sociálními vazbami. S mnohem vyšší pravděpodobností naleznete objekt, který má vazbu na vás nebo někoho z vašich přátel, než objekt bez takové vazby, i kdyby třeba jinak vyhovoval lépe. I možnosti optimalizace jsou zatím spíš v rovině spamování než skutečné optimalizace. Pokud se jedná o SERP, povětšinou se až k němu při hledání nedostanete. A pokud přece jen ano, pro řazení výsledků platí to samé, co pro automatické dokončování.

Vzato kolem a kolem je tedy tím, co stojí v cestě skutečnému uplatnění Facebooku na poli vyhledávání, jen práce na zkvalitnění samotného vyhledávače. A samozřejmě čas, který tato práce bude vyžadovat. Facebook rozhodně má potenciál konkurovat, byť zatím oficiálně neprojevil ambici v tomto směru (vyjádření mluvčí čtěte zde).

Via SearchEngineLand, AimClearBlog, PCMag.com, CNN