Většina manažerů bank má sociální média za přeceněná

Tři čtvrtiny jich odpověděly, že ocenění tržní hodnoty sociálních médií nejsou dostatečně opodstatněná. Když byli dotázáni na nejpodstatnější důvod, proč jsou tržní ocenění tak vysoká, uváděli nejčastěji relativní vzácnost akcií těchto společností při obchodování před IPO. Ta jejich cenu výrazně navyšuje. Dalšími často uváděnými důvody byly růst internetu, větší ziskovost a menší rizikovost než u společností z dotcom bubliny z devadesátých let a také úspěch IPO podobných společností z poslední doby (např. LinkedIn).

Jaké faktory ovlivňují vysokou cenu společností v oblasti sociálních médií

Že by se dotcom bublina mohla opakovat v novém kabátě si myslí 62 procent dotázaných, přestože většina z nich to připouští pouze jako možnost. Že se tak s jistotou stane tvrdí jenom 15 procent. Naopak že je to nepředstavitelné řeklo 38 procent dotázaných.

Je pravděpodobné opakování dotcom bubliny z devadesátých let?

O opakování dotcom bubliny nicméně pochybuje partner BDO Jake Duke. Ten tvrdí, že společnosti, o které se dnes jedná, jsou na tom daleko lépe, než začínající internetové společnosti z devadesátých let. Ty často neměly ani funkční obchodní model, ani platící zákazníky, tedy klíčové faktory, bez kterých se v současnosti žádný internetový startup cestou veřejného obchodování nevydá (získání investice už je věc jiná).

Via cnet