Velké změny na Facebooku: sdílení, označování i geolokace

Protože není důvod příliš se rozepisovat kolem, pojďme se rovnou jasně a rychle podívat na přehled jednotlivých změn, které se znatelně dotknou každodenního facebookového života všech uživatelů.

1. Fotografie

Tagování ve fotografiích – Nově bude možné ve fotografiích tagovat všechny uživatele, jejichž účet je pro vás viditelný, nikoliv pouze vaše přátele. Stejné opatření bude platit i pro stránky.

Schvalování tagů – Otaguje-li vás uživatel, kterého nemáte v přátelích, budete automaticky tento tag muset nejprve schválit, aby se vám fotografie objevila na profilu. U tagů od přátel bude tato možnost primárně vypnuta, bude ale možno si ji v nastavení zapnout i v těchto případech.

Rušení tagů – Kromě možnosti zrušení tagu jako takového přibude i možnost nechat fotografii otagovat, ale zrušit její zobrazování na profilu. Další možností bude zažádat autora obsahu o jeho odstranění či jej zcela zablokovat, což zároveň tag automaticky zruší.

Dialogové okno s možnostmi jak naložit s otagovanou fotografií

2. Profil

Nastavení viditelnosti objektů přímo na profilu – Zatímco dříve se viditelnost jednotlivých položek na profilu až na výjimky řídila neviditelným nastavením ukrytým kdesi pod systémovou lištou, do budoucna se počítá s tím, že kde to bude jen trochu možné, bude možné viditelnost nastavit hned u dotčených objektů.

Jak vidí profil… – Možnost, která byla přístupná i dříve, byla ale schovaná kdesi v nastavení. Tlačítko pro zobrazení toho, jak váš profil vidí určitá osoba, je nyní přímo v jeho svrchní části.

3. Sdílení

Nová podoba dialogu pro nastavení viditelnosti příspěvků – Viditelnost všech příspěvků bude možné v souladu s principy zmíněnými výše nastavit přímo u nich. To bylo možné i doposud, ovšem s tím rozdílem, že základní viditelnost se řídila nastavením a pod ikonou zámku bylo u každého příspěvku možné ji změnit.

Nový dialog pro nastavení viditelnosti příspěvků

Mění se slovní označení – Namísto „everyone“ (každý) budou nyní neomezeně viditelné příspěvky označené „public“ (veřejný). Dochází tak ke zpřesnění označení této volby, hlavně pro ty uživatele, kteří nejsou na Facebooku zběhlí a nemají čas či chuť zjišťovat, co přesně různou měrou zavádějící výrazy vlastně znamenají.

Dodatečná změna viditelnosti příspěvků – Zcela nově bude možné nastavení viditelnosti příspěvků měnit dodatečně poté, co jste je odeslali. V případě, že na nějakou tu drobnost zapomenete, nebo se u příspěvku samovolně rozvine diskuze, kterou by možná některá osoba neměla vidět, nemusíte příspěvek zcela mazat. Stačí změnit nastavení viditelnosti.

Tagování ne-přátel – Pro příspěvky všeho druhu platí to samé, co pro fotografie. Bude možné označovat uživatele, které nemáte v přátelích, i stránky, které nemáte mezi svými Likes. I zde platí, že na dotčené stránce resp. profilu se nic neobjeví, pokud to jejich vlastník neschválí.

4. Lokace

Geolokace na Facebooku nabírá podle inovovaného systému zcela novou podobu, která s tou původní nemá již mnoho společného. Místo systému check-inů okopírovaného od Foursquare, který ovšem na největší sociální síti postrádal kouzlo, jež má v rámci konkurenční aplikace, půjde na Facebooku mnohem více o označování lokalit v příspěvcích všeho druhu. Hlavní změnou je, že je možné lokalitu označit i tehdy, pokud se v ní nenacházíte.

Chytáte se na dovolenou k moři? Nyní není nic lehčího, než dva měsíce předem hotel, v němž budete bydlet, označit ve statusu. Uběhly tři měsíce a po vaší dovolené vás chytnul stesk. Ve statusu, v nemž se se svým trápením svěříte přátelům (samozřejmě pouze nastavíte-li si tak jeho viditelnost, jinak třeba všem uživatelům internetu) můžete hotel označit znovu. Facebook tak trochu ustupuje ze svého boje vůči Foursquare, ve kterém byl z velké části neúspěšný, a svoje geolokační služby mění směrem, který do konceptu ostatních funkcí největší sociální sítě zapadá mnohem lépe.

Kdy?

Všechny změny by Facebook měl začít uživatelům zpřístupňovat během následujících dní. Až se dostanou i k vám, poznáte to podle toho, že vám budou všechny novinky při nalogování na Facebook představeny ve stručném edukativním přehledu. Ten samozřejmě po přečtení našeho článku můžete již s klidem přeskočit, všechno už totiž budete znát.

Via FB