V Británii se bude jednat o kontrole sociálních sítí

Londýnské nepokoje ukázaly po afrických povstáních z počátku roku, že síla sociální média nemusí nutně být využita jen k nastolení demokratičtějšího režimu. V Londýně totiž rabující dav velmi rychle zjistil, že koordinování aktivity pomocí sociálních médií není vůbec nepraktické. Jak se následně ukázalo, a jak již jsme podrobně popsali, ještě mnohem víc než Twitter a Facebook využívali účastníci nepokojů Blackberry Messenger. Ten pro ně měl jednu výraznou výhodu, je totiž vytvořen pro obchodní komunikaci podnikatelů mezi sebou, a proto je poměrně kvalitně zabezpečen proti případnému zachytávání obsahu zpráv.

Sociální média pro dobro i pro zlo

Britská vláda velmi rychle dospěla k závěru, že situací je potřeba se zabývat. Do budoucna hodlá přijít s opatřeními, která by umožnila komunikaci přes sociální média v případě jejího zaměření na páchání trestné činnosti pachatelům co nejvíce zkomplikovat. Premiér David Cameron čerstvě po nepokojích v britském parlamentu prohlásil:

„Každý, kdo sleduje tyto hrozivé události, musí být udeřen do očí faktem, že k organizaci posloužila sociální média. Volný tok informací může být použit k dobrým účelům, stejně tak ale může být použit k účelům závadným. A když lidé používají sociální média k násilí, musíme je zastavit. Pracujeme proto s policií, zpravodajskými službami i soukromým sektorem, abychom posoudili, zda by bylo správné lidem zabránit v komunikaci přes tyto stránky a služby v situacích, kdy víme, že plánují násilí, nepořádek a kriminalitu.“

Zatímco Blackberry se ke spolupráci s vládnou přihlásilo prakticky okamžitě poté, co vyšla najevo úloha jeho Messengeru, a Facebook účast na plánované schůzce potvrdil také poměrně rychle, od počátku zdrženlivému Twitteru trvalo vydání prohlášení, že se jeho zástupci také dostaví, až do včerejška.

Jaká je zodpovědnost sociálních médií?

Cílem schůzky nebude nic menšího, než se detailněji podívat na možnosti, jak v podobných situacích komunikaci pochatelů přes sociální média zabránit a rozebrat zodpovědnost soukromých firem za využití jejich služeb k protizákonným účelům. Ve větší míře se to týká RIM, v jehož případě se jedná o uzavřenou platformu, přes kterou se orgány veřejného pořádku dostanou ke komunikaci přece jen mnohem komplikovaněji než k veřejným příspěvkům na Facebooku a veřejným tweetům.

Kromě úplného zablokování přístupu k těmto službám přichází v úvahu například ještě odpojení mobilních sítí. Evropský viceprezident Telefóniky pro technologie Mike Short v roli zástupce britského O2 pro Guardian upřesnil, že jeho společnost může kromě toho samostatně blokovat i pouze datové služby, tedy přístup k mobilnímu internetu. Takové opatření ovšem nelze použít izolovaně pro jednotlivé signální věže, bude se vždy týkat relativně velké oblasti podle toho, jak jsou věže napojeny na odpojitelné internetové brány. Jako příklad článek uvádí území celého jižního Londýna. Měl-li by internet být spolehlivě odpojen v celém centru Londýna, opatření by podle prohlášení viceprezidenta Telefonicy pravděpodobně postihlo i většinu měst v okolí. Ještě ve větším měřítku lze od mobilní sítě odpojit pouze telefony určitých modelů či od určitých výrobců, to by se ale již prý nutně týkalo celých regionů.

Vše je třeba pečlivě zvážit

Nevýhodou odpojování jednotlivých sociálních médií i celých mobilních sítí nebo jejich částí je, že postihují komunikaci zaměřenou jak na páchání trestné činnosti, tak komunikaci zaměřenou na ochranu života, zdraví a majetku postižených osob a potenciálních obětí. Jak mobilní sítě, tak sociální média se během londýnských nepokojů ukázaly podstatnými pro komunikaci lidí v postižených oblastech, s rodinou a přáteli, pro získávání informací o aktuálním průběhu nepokojů a nejpostiženějších oblastech a celkovou minimalizaci škod postižených. Jakýkoli zásah do použití těchto ve své podstatě neutrálních nástrojů proto musí být pečlivě zvážen, aby při aplikaci v individuálních případech nenadělal více škody než užitku.