U reklam z Facebook Exchange přibude ikona AdChoice, umožňující jejich vypnutí

Facebook Exchange je reklamní systém pro tzv.re-targeting inzerci, pomocí kterého mohou inzerenti cílit na Facebookové uživatele svoje marketingové sdělení i na základě jejich aktivity mimo Facebook. Ačkoliv cílení této reklamy obsahuje i klasické možnosti, podle kterých se cílí ostatní reklama na Facebooku, přítomností možnosti cílit podle aktivity uživatele na webu spadá reklama z Facebook Exchange mezi tzv. behaviorálně (podle chování) cílenou reklamu.

Behaviorálně cílená reklama přitom na webu podléhá široce uznávanému standardu AdChoice, který řadovým uživatelům umožňuje její cílení vypnout. Takové vypnutí behaviorálního cílení se následně vztahuje na všechny poskytovatele reklamy, kteří do systému AdChoice patří. Uživateli je v případě, že se rozhodně cílení vypnout, zobrazována reklama bežná, necílená, případně cílená podle méně komplexních metod, například reklama kontextová (odpovídající obsahu prohlížené stránky).

Facebook svým uživatelům sice již od samého začátku umožňoval se reklamě z Facebook Exchange vyhnout, bylo to ale poněkud komplikované. Vypnout totiž šlo jen jednotlivé externí partnery sociální sítě, kterých je v souhrnu kolem dvou desítek. Aby se uživatel vyhnul reklamě z Facebook Exchange kompletně, musel postupně vypnout všechny tyto partnery ve chvílích, kdy se mu od nich zobrazila reklama.

Systém AdChoice běžně obsahuje ikonku v pravém dolním rohu reklamy, na kterou uživatel může kliknout a behaviorálně cílenou reklamu vypnout. V případě Facebooku bude jeho uplatnění ovšem poněkud složitější. Nabídka AdChoice se objeví až tehdy, pokud uživatel klikne na malé X, které se nachází v rohu každé reklamy, a pomocí které mohli uživatelé již v minulosti reklamu z Facebook Exchange vypínat způsobem naznačeným nad obrázkem. Reklama tedy nebude označená stejně viditelně, jako mimo Facebook, kde AdChoice plní i úlohu jakéhosi upozornění na behaviorálně cílené kampaně.

Kromě toho dostupné zprávy mluví o tom, že konečně rozhodnutí, zda individuální reklama bude na Facebooku položku AdChoice obsahovat či nikoliv, bude na inzerentech. Systém by měl Facebook implementovat do konce prvního čtvrtletí.

Via AA