Týden Google+: 20 milionů uživatelů a klesající návštěvnost

Jako vždy, budeme se nejprve zabývat nějakými čísly. Tento týden nepřinesl žádné významné novinky a statistiky pokud jde o počet uživatelů, objevily se ale dvě zajímavé statistiky od agentur comScore a Hitwise. V té první od comScore zkoumali vývoj celkové návštěvnosti Google+ v prvních třech týdnech konče 19. červencem. V Hitwise se zase zaměřili na mezitýdenní pohyby v rámci posledních dvou týdnů a to pouze mezi americkými uživateli. Zde naměřili mírný pokles o 3 procenta, k němuž se ještě později vrátíme. Mimo to jsou statistiky zajímavé především ve vzájemném kontextu, k němuž se také dostaneme, nejprve si je ale představíme každou zvlášť.

Ženy jsou dle comScore stále kolem jedné třetiny

Začněme comScore, protože tento průzkum je staršího data a zkoumané období začíná i končí dřív. Za první tři týdny provozu Google+ comScore zjistilo 20 milionů globálních uživatelů, z toho 27 procent, tedy těsně přes 5 milionů, v USA, s Indií a jejími 2,8 milionu na druhém místě. Důležitá informace je, že comScore zkoumalo pouze návštěvy přes prohlížeč, nespadají sem tedy mobilní uživatelé a návštěvníci a také uživatelé přes desktopové aplikace, které se již stihly také objevit.

Vývoj počtu návštěvníků Google+

Lidé v comScore se zaměřili i na demografickou analýzu návštěvníků, nicméně pouze v případě amerického trafficu. Zde jim z dat vyplynulo 37 procent žen, číslo potvrzující dlouhodobě stoupající trend zvyšování ženského vlivu ve zprvu velmi výrazně mužském prostředí Google+ (přestože v dříve uváděných statistikách jsme mluvili o registrovaných uživatelích – nevidíme ale významější důvod, proč by se tyto dvě skupiny neměly v základních charakteristikách překrývat). Navíc 58 procent uživatelů je ve věku do 34 let, tedy v typické skupině tzv. early adopters.

Demografika amerických uživatelů Google+

Hitwise naměřil lehký pokles

Agentura Hitwise srovnávala americkou návštěvnost pro týden končící 23. července s návštěvností za týden předchozí. Zde jí vyšlo, že za sedm dní předcházejících 23. červenci bylo na Google+ 1,79 milionu unikátních návštěvníků, za týden předtím to ale bylo o 3 procenta více. Stejně jako comScore nebrala v úvahu uživatele aplikací, také nebrala v úvahu aktivitu přes Google Bar, kde jsou přístupné vybrané funkce bez toho, aby uživatel musel přímo na stránku.

Přesto čísla ve srovnání s comScore vyznívají trochu zvláštně. Pokud by Google+ hypoteticky mělo za měřený týden i dva týdny předtím pokaždé 1,8 milionu unikátních návštěvníků, vychází to na celkových 5 milionů od comScore jedině tehdy, pokud by to každý týden byli zcela odlišní návštěvníci a opakovanou návštěvou poctila Google+ jen velmi malá část uživatelů. Což, jak nám dá zdravý rozum, není příliš pravděpodobné. Nesoulad bude tedy pavděpodobně způsoben rozdílnými metodami měření, i tak ale nemálo vypovídá o přesnosti podobných statistik.

Počet návštěvníků ale možná doopravdy neklesl

Pokud jde o samotný fakt, že Hitwise naměřil pokles, zde je i s výhradou výše řečeného třeba si uvědomit, že agentura srovnávala se svými vlastními čísly, a měření pro oba dva týdny tak vychází ze stejné metodologie. Jejich výsledky by proto měly být vzájemně srovnatelné. Tříprocentní pokles sice není žádná tragédie, na první pohled by to ale u takto nové služby mělo být velkým varováním.

A nebo ne? To závisí hlavně na tom, čím bylo naměření poklesu způsobeno, zda skutečným poklesem, nebo metodikou měřením či jinými okolnostmi. Velmi pravděpodobně za snížením naměřené návštěvnosti totiž stojí vydání aplikace pro iPhone, která při měření přechozí týden ještě nebyla schválena pro použití a která mohla řadu uživatelů odradit od návštěvy Google+ klasicky přes prohlížeč. Její ohromný úspěch yb tomu ostatně napovídal. Někteří autoři dále dávají do souvislosti i mazání profilů, které neodpovídají představám Googlu o reálnosti jmen uživatelů, spekulace, že by smazaných profilů bylo tolik, aby se to výrazně projevilo na návštěvnosti, ale vypadají přece jen trochu divoce. Mnohem pravděpodobnější se tedy jeví varianta, že úbytek návštěvníků přece jen souvisí s vydáním aplikace pro iPhone, která v datech Hitwise měřena nebyla. A nebo druhá možnost, že jich prostě bylo méně.

Gundotra se vyjádřil k vyžadování skutečných jmen..

O tahanicích s firemními profily a jejich existencí na Google+, stejně jako o nutnosti používat jména používaná i v reálu (na níž trochu narážíme i v předchozím odstavci) se poslední dobou hodně diskuzuje. Svoje k tomu řekl i Vic Gundotra, šéf projektu Google+ a senior viceprezident Googlu pro sociální oblast. O problému s ním diskutoval jeho bývalý zaměstnanec z Microsoftu Robert Scoble, který hrubý nástin obsahu jejich debaty následně zveřejnil na Google+. Mimo jiné jeho příspěvku vyplývá, že Googlu nejde ani tak o nutnost používání zakonných jmen (ostatně o tom, že lidé známí pod jiným než zakonným jménem mohou bez problémů tento alias použít, se již psalo), jako o nepřijatelnost různých zkomolenin a jmen, která velmi jasně nikdo mít nemůže, jako například „bůh“. Gundotra tuto strategii přirovnává k restauraci, která v zájmu udržení prostředí na určité úrovni nedovolí vstup lidem nahým do půli těla (což je vítané opatření, nejde-li o plážový bar na Havaji).

..a připouští, že došlo k chybám

Že s profily společnost zprvu nezacházela příliš dobře, a že bude třeba přístup přehodnotit, si Gundotra uvědomuje, jeho lidé stejně jako on se prý hodně učí za běhu. Jednou ze změn prý bude, že Google hodlá lidi více informovat a říkat jim, na čem zrovna pracuje. Asi poslední vyýznamější zajímavostí je, že Google počítá s přípravou funkce, která by umožnila být na Google+ pod pseudonymem. Bude to ale prý chvíli trvat, protože celý tým má momentálně plné ruce práce s jinými záležitostmi.

A nakonec, pokud jde o firemní profily, poslední vývoj ukazuje na jejich spuštění ještě během třetího čtvrtletí tohoto roku, nebo těsně po jeho konci, tedy zhruba do dvou měsíců. Alespoň to vyplývá z článku na blogu VentureBeat, dle něhož připravované profily budou také obsahovat analytické nástroje na úrovni ostatních reklamních produktů Googlu.