Twitter v datech: Nejaktivnější je elitní procento a českých tweetů je 0,11 %

Rozsáhlá studie University of Illinois nazvaná Mapping the global Twitter Heartbeat: The geography of Twitter zkoumala v posledních měsících loňského roku tzv. Twitter Decahose, náhodně vybraný vzorek deseti procent odeslaných tweetů v daném období. Výzkumníci tweety sledovali celkem 39 dnů od konce října do konce listopadu a přijali kolem 2,8 TB dat (z čehož text tweetů byl asi 112 GB). Dohromady obdrželi 1,5 miliardy tweetů, asi 0,9 procenta všech tweetů odeslaných za celou dobu existence Twitteru, a to od 71 milionů unikátních uživatelů.

Tweety zkoumali z mnoha úhlů pohledu a ve studii došli k mnoha závěrům (například je podle nich česky psáno 0,11 procenta všech tweetů) – vše je k nalezení na stránce studie. Nás zaujalo několik charakteristik uživatelské aktivity, které dobře charakterizují uživatelskou základnu Twitteru a její potenciál. Zdá se totiž, že ačkoliv Twitter má počet aktivních uživatelů v řádu stovek milionů, většina aktivity na něm pochází od mnohem menšího počtu osob:

  • 1 procento nejaktivnějších uživatelů odeslalo 20 procent tweetů, 5 procent nejaktivnějších 48 procent, skoro polovinu všech tweetů
  • 15 procent nejaktivnějších uživatelů je v souhrnu zodpovědných za skoro všechnu aktivitu na síti, když dohromady mohou za 85 procent odeslaných tweetů
  • za dobu studie plná čtvrtina uživatelů odeslala pouhý jeden tweet a polovina mezi jedním a čtyřmi tweety
  • 30 procent uživatelů bylo za dobu průběhu studie aktivních pouze v jediný den

Dále se studie zabývala například geotagy ve tweetech, množstvím retweetů či tím, kam tweety odkazují:

  • studie zjistila, že počty odeslaných tweetů z různých oblastí vysoce korelují s tím, jak kvalitně je v regionech zaveden přístup k elektrické energii; v místech bez elektřiny je výrazně méně tweetů než tam, kde přístup k ní je bezproblémový (překvapení!)
  • kolem 2 procent tweetů obsahuje geotagy
  • 23,9 procenta všech tweetů obsahovalo označení, že jde o retweet
  • nejčastěji tweety odkazovaly na tyto domény: twitter.com (16,8 %), instagram.com (13,3 %), facebook.com (11,9 %) a youtube.com (6,2 %)

Ani tím se ale materiál studie zdaleka nevyčerpává, a tak pokud máte času nazbyt a Twitter vás zajímá, určitě zavítejte na její stránku a prohlédněte si ji sami.