Třetina mladých se bojí o práci kvůli tomu, co dávají na Facebook

Můžete přijít o práci kvůli něčemu, co publikujete na svém osobním profilu na Facebooku či Twitteru? Rozhodně ano, v minulosti již se takové případy vyskytly. Stejně tak mohou účty na sociálních médiích hrát roli tehdy, pokud o novou práci usilujete. Někteří HR profesionálové totiž berou obsah těchto účtů v úvahu při hodnocení uchazečů.

Není proto divu, že v souvislosti s obsahem svého profilu mají někteří uživatelé sociálních médií obavy o práci. A není jich úplně málo, takový strach pociťuje celá pětina jejich uživatelů. Alespoň tomu nasvědčuje průzkum provedený agenturou FindLaw mezi tisícovkou respondentů na území Spojených států.

Mezi mladými je nejen více uživatelů sociálních sítí, ale také jsou, zdá se, méně opatrní. Ve věkovém rozmezí 25-34 let uvádělo 95 procent respondentů, že používají sociální sítě. Z nich se 32 procent obávalo, že by jim publikovaný obsah mohl ohrozit stávající nebo budoucí zaměstnání. Nad průměrem byla i skupina 18-24 let, ve které stejný strach sílelo 23 procent dotázaných uživatelů sociálních médií.

Oproti průměru se častěji obávali o obsah svých sociálně mediálních účtů i v USA nejzastoupenější etnické menšiny – černoši (24 procent) a hispánci (26 procent). To vyvolává otázku. Nejsou výsledky studie, založené na subjektivních pocitech, spíš odrazem všeobecné obavy o práci, kterou dané skupiny pociťují, a složitosti, s jakou pracovní uplatnění shání? A to zcela bez ohledu na obsah jejich účtů na sociálních médiích? Není rozhodně žádnou novinkou, že pozice mladých lidí bez zkušeností a etnických menšin není na pracovním trhu vůbec snadná.

Bez ohledu na odpověď na předchozí otázku ovšem platí, že lidé, kteří uváděli obavy o zaměstnání, také měli ve zvyku mazat obsah ze svého profilu. Někdy v minulosti jich to udělalo 52 procent. Studie se netýkala pouze největších sociálních sítí, Facebooku a Twitteru, ale brala v úvahu i ty méně populární – namátkou Instagram, Pinterest a Tumblr.