Studie poodhalila, co vlastně hledáme na sociálních sítích

Chování uživatelů na sociálních sítích studuje Mikolaj Jan Piskorski z Harvard Business School už dlouhá léta. Nyní přišel s několika zajímavými zjištěními o tom, jak odlišné potřeby naplňují sociální sítě u žen a u mužů, popsal, čím se ve skutečnosti liší Facebook od MySpace a Twitter od nich obou, a v neposlední řadě se snaží napomáhat firmám ve vyvíjení strategií v oblasti sociálních sítí.

Jako základ toho všeho si Piskorski položil zdánlivě jednoduchou otázku: Kdo používá jakou síť a k čemu?

70 procent všeho dění se váže k fotkám

Představte si, co by byl Facebook bez fotek. Autobiografické obrázky rychle ukážou, jak se člověk v čase mění, jak roste, dospívá či stárne. Uživatelé také rádi využívají různých zábavných prvků, aby jejich fotky nepůsobily vychloubačně.

Piskorski při svých výzkumech zjistil, že celých sedmdesát procent všech akcí na sociálních sítích úzce souvisí s prohlížením fotek nebo profilů jiných lidí. Jak říká sám Piskorski: „Lidé prostě milují koukat se na obrázky… je to největší úspěch (killing app) všech sociálních sítí.“

Dvě třetiny lidí se dívají na profily či fotky žen

Nejen muži, ale i ženy se rády kochají prohlížením fotek jiných žen. Jak zjistil Piskorski, dvě třetiny všech uživatelských pohledů jsou věnovány právě obrázkům žen. První místo v četnosti zde zabírají muži, kteří sledují fotky neznámých žen, pak fotky těch, jež osobně znají a v závěsu se nacházejí ženy prohlížející fotky svých známých a kamarádek.

Proč to dělají? Podle Piskorskiho je vysvětlení snadné. Ženy si prohlížejí obrázky svých potencionálních sokyň, aby si mohly udělat porovnání, s kým mají tu čest se měřit. Muži cítí naopak potřebu zjišťovat, zda se někde neskrývá zajímavější objekt pro jejich zájem.

Rozdíl mezi MySpace a Facebookem? Rozmístění uživatelů

Piskorského také zajímalo, proč má MySpace (70 milionů uživatelů měsíčně) o tolik méně mediální pozornosti než Twitter, který se opírá o mnohem menší uživatelskou základnu (20 milionů uživatelů měsíčně). Po prostudování sto tisíc profilů na MySpace zjistil, že velké procento z těchto lidí žije v chudších podmínkách v menších městech (případně komunitách) na jihu a ve středu USA.

Jakési odříznutí od světa uživatelů MySpace považuje Piskorski za hlavní PR problém této sociální sítě. Kromě těchto rozdílů demografického rozložení co do místa bydliště a příjmu nezjistil autor žádný zásadní rozdíl v povaze uživatelů Facebooku a MySpace.

Twitter: pro lidi, kteří chtějí být na výsluní

Úplně jiné kafe je ale Twitter. Ten podle Piskorského využívají zejména lidé, kteří jsou rádi středem pozornosti a nedělá jim problém dělit se o své soukromí i s úplně neznámými lidmi. Člověku musí být blízký koncept získávání followerů i mezi úplnými cizinci, jinak Twitter nebude používat.

Piskorski také zjistil, že Twitter má více uživatelů mezi ženami než mezi muži. Na druhou stranu při tweetování jsou obě pohlaví stejně aktivní. Podle výzkumníka se ale liší povaha samotných tweetů – ženy potřebují „říkat věci“, kdežto muži častěji na něco odkazují.

Většinu objemu Twitteru navíc tvoří poměrně malé procento lidí – pouhých 10 procent uživatelů vyprodukuje plných 90 procent všech tweetů.

Reklamy na sociálních sítích většina lidí ignoruje

Piskorski také varuje firmy před zaslepeným marketingem. Podle něj totiž nestačí umísťovat linky na produkt či služby na sociální sítě, což přirovnává k rušení přátel sedících u jednoho stolu vlezlým prodejcem. Nutná je aktivní snaha o vytvoření co možná nejsociálnějšího produktu.

Potenciálním zákazníkům musí být na první pohled jasné, jaké výhody jim váš produkt přinese, že je určen speciálně pro ně, ideálně i že (a jak) jim pomůže získat více přátel.

Sociální sítě? Záplata na nedokonalosti offline světa

Největší úspěch mají sociální sítě ve chvílích, kdy uživatelům pomáhají řešit situace, které jsou v offline světě obtížně realizovatelné. Příkladem může být obnovování starých kontaktů prostřednictvím Facebooku. Člověk k tomu nepotřebuje aktuální adresu, telefonní číslo ani e-mail a přitom za pomoci jména a fotky může najít už dlouho ztracené přátele.

Informace umístěné na profilech jsou navíc velmi efektivním způsobem, jak rychle zjistit, jaký posun daný jedinec ve svém životě zaznamenal. Několik fotek, statusů a pár řádek informací v tomto případě zastoupí i dlouhé hodiny konverzace.

Sociální sítě také často odkazují k dalším sociálním sítím (např. na profesně zaměřený LinkedIn) a uživatel tak může neustále a bez velké námahy rozšiřovat svůj sociální kapitál.

Via BI, HBSWK