Studie: Kdy jsou fanouškové stránek nejaktivnější?

Autoři studie sledovali přes 1500 firemních stránek, přičemž z průzkumu vyloučili „pasivní“ funkce Like a Share. Data tak zahrnují výhradně nové příspěvky a komentáře pod nimi, celkem to bylo přibližně 1,6 milionu příspěvků a 7,6 milionu komentářů. Výsledky se samozřejmě dají interpretovat různě a nad přínosem těchto poznatků se už také živě diskutuje, zjištěná fakta jsou nicméně následující:

Obecným výstupem zmíněné studie je to, že až překvapivě vysoká je především ranní aktivita uživatelů. Přestože ze strany samotných značek vrcholí komunikační úsilí až kolem třetí hodiny odpolední, návštěvníci stránek jsou stejně aktivní také dopoledne a příspěvky uveřejněné v tuto dobu vykazují téměř o 40 procent větší míru zapojení. Tvůrci průzkumu to vysvětlují mimo jiné tím, že v ranních hodinách je konkurence mezi značkami znatelně nižší.

Aktivita uživatelů podle denní doby

Co se týče rozdělení v rámci jednotlivých hodin, jsou uživatelé Facebooku nejupovídanější vždy první čtvrthodinu. Zde budou zřejmě hrát roli především psychologické faktory – další odpracovaná hodina je příležitostí ke krátké nevinné pauze a omrknutí sociálních sítí (my to tedy máme spíš opačně a říkáme si, že v celou už opravdu začneme pracovat, ale je fakt, že tento limit často přetáhneme i do následujících minut).

Aktivita uživatelů v jednotlivých úsecích hodiny

Z pohledu dnů v týdnu jednoznačně dominují všední dny v čele se skutečným vrcholem týdne v podobě středy. Absolutní vrchol přichází ve středu ve tři odpoledne, kdy se ostatně také týden subjektivně jeví nejdelší a je tedy na všechno nejvíce času. S příchodem soboty dochází k citelnému propadu, který se ještě prohlubuje v neděli. V průběhu pracovního dne jsou pak jednotlivé vrcholy poměrně pravidelně vždy v 11, 15 a 20 hodin.

Aktivita uživatelů v průběhu týdne

Programově cílit veškerou komunikační aktivitu na vybrané hodiny a dny zdaleka nemusí být klíčem k úspěchu. Je ale jistě vždy dobré vědět, s jakým diváckým potenciálem se do komunikace vstupuje.

Via AF