Studie: Čím více fanoušků, tím méně aktivity

Agentura Visibli, která se zaměřuje na měření zapojení a vtažení uživatelů, vytvořila unikátní studii zabývající se aktivitou uživatelů na fanouškovských stránkách. V této práci figurují komentáře a Like od více než 200 milionů uživatelů, kteří byli fanoušky alespoň jedné ze zkoumaných stránek o velikosti od 23 tisíc do 27 milionů fanoušků. Stránky byly pro lepší přehlednost rozděleny do tří kategorií – na umělce, média a značky.

Čím více fanoušků, tím méně aktivity

Celkově na tom byli nejlépe umělci. Počet Like u každého jejich publikovaného postu byl výrazně vyšší než u médií a značek, navíc s rostoucím počtem fanoušků stránky pomaličku stoupal. Komentářů měli ovšem umělci méně než média, pravděpodobně proto, že zatímco jejich příspěvky lidé častěji jen „olajkovali“ a neměli potřebu se přímo vyjadřovat, k aktulním zprávám byla potřeba slovního vyjádření mnohem vyšší. Pouhý Like zdá se plně nevyjadřoval pocity uživatelů při čtení těchto zpráv.

Počet Likes u postu s rostoucím počtem fanoušků

Médiím aktivita u příspěvků přepočítaná na počet fanoušků s rostoucí základnou následovníků klesala, stejně tak značkám, kde ale tento trend byl méně drtivý. V průměru bez ohledu na velikost stránky měly brandy u příspěvku na každých 100 tisíc fanoušků 54 Like a 9 komentářů, média 57 Like a 43 komentářů, umělci pak 92 Like a 17 komentářů.

Průměrná aktivita u příspěvků pro jednotlivé typy stránek bez ohledu na jejich velikost

První dvě hodiny rozhodují

Asi ještě přínosnější je pro marketéry informace o tom, jak se vyvíjí aktivita uživatelů během prvních hodin po publikaci příspěvků. Pokud jste také někdy přemýšleli nad tím, jak dlouhou pauzu si mezi posty nechat, jistě tuto informaci také oceníte. Podle zjištění Visibli se totiž většina aktivity u příspěvku odehraje během prvních zhruba dvou hodin.

Přesněji řečeno, polovina Like u něj přistane během prvních 80 minut, 60 procent po uplynutí dvou a čtvrt hodiny, 70 procent po prvních čtyřech hodinách a 80 procent po prvních sedmi hodinách. Po 22 hodinách již obvykle k aktuálnímu počtu nepřibude více než pět procent Like.

Aktivita uživatelů podle času od vydání příspěvku

A kdo si podle studie vedl vůbec nejlépe? Ačkoliv patří mezi značky, vůbec nejvyšší engagement u svých příspěvků mělo Audi s průměrem 228 Like na každých 100 tisíc fanoušků. Následoval Justin Bieber s počtem 181 a pětici nejlepších doplňovali Chamillionaire, Lady Gaga a American Airlines.