Sociální sítě posilují vazby, ale snižují zábrany

Studii o směřování sociálního života a využívání sociálních médií, s názvem Social Life and Social Media, provedla mezi 1228 občany USA ze všech demografických skupin společnost Euro RSCG Worldwide, zaměřující se na poradenství v oblasti marketingu a komunikace. Otázky směřovaly do minulosti, přítomnosti i budoucnosti využítí sociálních médií, jak lidé sociální média vnímají a využívají, jakým způsobem sociální média ovlivňují jejich každodenní komunikaci v reálném světě a jakým způsobem ovlvňují jejich postoj k místním a globálním tématům politického charakteru. Kromě toho byla analyzována a využita samotná sociální média a jejich obsah, blogy, diskuzní fóra i Twitter.

Vyhledání

Jak vyplývá ze zobrazené statistiky Googlu, poměr vyhledávání hesla „sociální média“ ke všem ostatním vyhledáváním přesvědčivě stoupá, stejně jako stoupá vliv sociálních médií na firmy i zákazníky. Rozumět sociálním médiím a jejich vlivu a umět s nimi správně pracovat je dnes pro vyvážený marketing nepostradatelné. Dobře to ilustrují naše Videa z konference Proč (ne)využít sociální média ve firemní komunikaci.

„Efekt sociálních médií je v tom, že dramaticky zvýšila rozsah, rychlost a bezprostřednost, s nimiž se lidé navzájem ovlivňují, a tím způsobila od dob televize nejrazantnější revoluci zasahující hospodářství.“ říká David Jones, CEO Euro RSCG Worldwide.

Sociální média posilují vazby

Navzdory občas znějícím tvrzením sociální média a online komunikace vazby mezi svými konzumenty posilují. Přestože komunikace tváří v tvář zůstává nenahraditelná, díky online interakci jsou lidé propojeni více než kdy dřív. Více než polovina dotázaných (58%) nesouhlasila s tvrzením, že online komunikace je pro „zoufalé, asociální typy“. Některá další zjištění:

  • 54% dotázaných uvedlo, že díky elektronickým médiím poznali nové lidi.

  • Konzumenti se více zúčastňují tzv. trialogů, tedy vícestranné výměny názorů a nápadů mezi zákazníky a značkami.

  • Posiluje se nejenom zapojení v rámci sociálních skupin jako jsou rodina a přátelé, ale také zájem o politická a humanitární témata.

  • 40% dotázaných si myslelo, že online sociální skupiny mohou mít opravdu sociální charakter, 14% s tímto tvrzením nesouhlasilo.

  • 28% respondentů má zato, že online komunikace obohacuje jejich sociální život „offline“.

Sociální média snižují zábrany

V rámci studie se dále zjistilo, že komunikace prostřednictvím sociálních médií v nezanedbatelné části lidí snižuje zábrany. (Na důkaz tohoto tvrzení postačí podívat se do komentářů na některém z populárních českých zpravodajských serverů.) Několik čísel:

  • 42,6% dotázaných uvedlo, že při online komunikaci se cítí více omezeni, než při komunikaci tváří v tvář.

  • 20% uvedlo, že se díky anonimitě poskytnuté sociálními médii někdy pustili do hanění značky nebo produktu.

  • 31,5% uvedlo, že díky online komunikaci mohli udělat to, co chtěli.

Závěry a doporučení

Neodmítejte trendy a svezte se na módní vlně

Dne už není pochyb o tom, že sociální média a práce s nimi jsou nepostradatelnou složkou marketingu každé firmy, která chce na trhu uspět (alespoň v zemích, kde k sociálním médiím mají obyvatelé přístup). Je ale třeba k nim přistupovat opatrně a s rozvahou, a nevsadit příliš pouze na jeden typ či značku sociálních médií. Nálady davu se mění, a úspěšná firma musí být schopná se rychle a bez vysokých nákladů přesunout směrem, který určí.


Snažte se zúčastnit, ne ovládnout

Tradiční formy médií jsou jednostranné, pomocí reklamy se zakazníkovi tak trochu vnucují a snaží se jeho zájem stočit požadovaným směrem. V sociálních médiích tato strategie nefunguje. Zákazníci jsou více zaměřeni jeden na druhého, a k diskuzím o značkách dochází v zásadě ve třech typech případů – když společnost udělá nějakou fatální chybu, o které lidi začnou mluvit (nejčastěji v oblasti public relations); když vytvoří zajímavé video nebo reklamu, které chtějí konzumenti sdílet mezi sebou; a nebo pokud má společnost nový vysoce přitažlivý produkt.

Společnosti proto musí do interakce mezi konzumenty vstupovat přirozeně, kreativně, spíše se snažit stát se jednou z mnoha stran komunikace než komunikaci dominovat. Velmi výhodné jsou tzv. trialogy – vícestranné výměny názorů, kterých se účastní jak společnosti tak konzumenti. Ideální cestou, jak navázat kontakt, je dát zákazníkovi něco, co jej obohatí (ať už sociálně či jinak), a co zároveň společnost vtáhne do komunikačního dění.

 

Přestaňte rozlišovat online a offline, a začněte přemýšlet v rámci interakcí

Je velice lákavé rozlišovat mezi online a offline interakcemi, starými a novými, tradičními a sociálními médii. Nakreslit si čáru a podle ní se orientovat ale nemusí vždy být to pravé. Ve světě, kde konzumenti míchají a kombinují reálnou a online komunikaci, běžná a sociální média, interakce přes Internet a mimo něj by pro společnosti a jejich marketing měl existovat pouze jeden směrodatný výraz – sociální interakce.

Tradiční rigidní formy myšlení nemají v rychle se měnícím prostředí sociálních médií svoje místo. Šéfové velkých společností dnes nemohou nechat komunikaci na starosti svým podřízeným. Naopak, lidé napříč hierarchií společnosti musí využívat sociální média co nejvíce a co nejčastěji, být sami jejich uživateli, a být tak schopni pochopit přání a potřeby svého zákazníka.

 

Berte v úvahu lokální specifika a nepodceňujte jejich sílu

Především pro velké nadnárodní značky bývá velmi lákavé univerzální myšlení „ve velkém“. Pro sociální média je ale tato strategie příliš odtažitá. Je třeba mít na paměti, že komunikace online a komunikace tváří v tvář se vzájemně posilují. Dokáže-li společnost oslovit konzumenty natolik, že se stane předmětem jejich komunikace i v reálu, marketingový efekt se násobí.

 

Online interakce bez komunikace tváří v tvář vedou k extrémním formám chování

Čím více interakcí proběhne online bez přímého kontaktu, tím vyšší je pravděpodobnost, že budou směřovat k extrémním, antisociálním formám chování. Naopak osobní kontakt působí na extrémní formy chování jako inhibitor. Doporučení je tedy jasné – je třeba vhodně kombinovat online i offline prvky komunikace.

 

via Press Release, MarketingCharts